Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "GIP", Pančevo o ustupanju duga

19. јан. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-34/09-02UST/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 15. januara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "GIP", Pančevo
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "GIP" Pančevo (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

 2. Poverioci subjekta privatizacije su:

  • Poreska uprava
  • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad
  • JVP Vode Vojvodine
  • JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva
  • JKP Vodovod i kanalizacija , Pančevo
  • JKP Higijena, Pančevo
  • PD Elektrovojvodina, ogranak Elektrodistribucija Pančevo
  • JP za prevoz putnika Autotransport – Pančevo
  • NIS a.d. Novi Sad, NIS Petrol Beograd, O.D. Jugopetrol

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .

 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.


U Beogradu, 15. januara 2009. godine

Друштвено предузеће за производњу производа од гуме и пластичних маса ГИП

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге осталог чишћења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива