Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 27.03.2009. u Beogradu

30. дец. 2008.

LUKA NOVI SAD A.D. za pretovar i skladištenje, NOVI SAD

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/2007 i 123/2007 – dr. zakon), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05, 91/07 i 96/08),
Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNIM AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
  1. LUKA NOVI SAD A.D. za pretovar i skladištenje, NOVI SAD


Pravo učešća na javnoj aukciji ima:
A) domaće ili strano pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. da je registrovano za obavljanje pretežne delatnosti iz grupe "Z" saobraćaj, skladištenje i veze
2. da je u prethodnoj poslovnoj godini iz poslovanja u okviru pretežne delatnosti, ostvarilo ukupan prihod od minimum 10.000.000,00 EVRA.

Smatraće se da je pravno lice ispunilo tražene uslove za učešće na javnoj aukciji, ako je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za učešće na javnoj aukciji.
B) domaće ili strano fizičko lice
1. koje je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za pravna lica za učešće na javnoj aukciji.

C) Konzorcijum
1. smatraće se da konzorcijum ispunjava tražene uslove iz ovog javnog poziva, ukoliko član ili članovi konzorcijuma koji kumulativno ispunjavaju tražene uslove, učestvuju u konzorcijumu sa najmanje 51% ukupnog učešća u konzorcijumu.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 19.03.2009. GODINE DO 16:30

Преузмите
ЛУКА НОВИ САД АД
Приватизација

ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива