Saopštenje povodom izjave poverenika za informacije od javnog značaja

04. дец. 2008.
Agencija za privatizaciju je, shodno članu 8. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07) i člana 5. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade, izvršila proveru ispunjenosti uslova za lica koja su podnela prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava, kod nadležnog državnog organa.
.
Agencija za privatizaciju je Zaključkom odbacila podnete prijave, jer je u postupku provere kod nadležnog državnog organa, utvrđeno da navedena lica ne ispunjavaju uslove propisane zakonom, a sa kojima su bili upoznati svi građani Republike Srbije, pošto su navedeni uslovi objavljeni u Javnom pozivu za prijavljivanje građana koji imaju pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu, 25. januara 2008. godine., i to u sredstvima javnog informisanja koji pokrivaju teritoriju Republike Srbije, na internet stranici Agencije za privatizaciju i svim šalterima Pošte, gde je i vršeno prijavljivanje.

Pored toga, u navedenom članu 8. stav 3. Zakona, predviđen je način objavljivanja zaključaka o odbacivanju prijave , odnosno "zaključak se ne dostavlja podnosiocu prijave lično, već se objavljuje na internet stranici Agencije, a spisak svih podnosilaca prijave kojima je zaključkom odbačena prijava objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije".

Shodno tome, lica, čiji su podaci objavljeni, kako Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti navodi, suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08), su direktno postupila suprotno odredbi člana 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, odnosno morala su biti upoznata da će se podaci objaviti na zakonom propisani način.

Ukoliko lica čiji su podaci objavljeni nisu kršila navedeni član zakona, već je došlo do greške u bazama podataka nadležnog državnog organa, zakon je predvideo postojanje prava žalbe na donete zaključke, uz prilaganje neophodnih dokaza izdatih od istih državnih organa, kod kojih je do greške i došlo. U tom slučaju lice se mora identifikovati na objavljenom spisku, te da nisu navedeni podaci o jedinstvenom matičnom broju građana, moglo bi se dovesti u sumnju tačno identifikovanje lica čija je prijava odbačena, a što bi dalje dovelo do uskraćivanja procesnih prava, odnosno prava na žalbu, kao i mogućnosti ispravke u evidenciji nosilaca prava koju vodi Agencija za privatizaciju.

Takođe ističemo da, pored činjenice da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nije stupio na pravnu snagu, čak i da jeste, postavilo bi se pitanje tumačenja njegovih članova (posebno članova 8., 10., 12. i 13.), odnosno postavilo bi se pitanje da li je Agencija postupila suprotno navedenom zakonu.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива