Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 24.02.2003. u Novom Sadu

24. јан. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće za izradu građevinske stolarije TISA, ADA
 2. Društveno preduzeće štamparija RUSKE SLOVO, RUSKI KRSTUR
 3. Akcionarsko društvo PIONIR autoremont, BEČEJ
 4. Akcionarsko društvo TISA eksport-import trgovina na veliko i malo proizvodnja i usluge, TEMERIN
 5. Akcionarsko društvo ALBA za proizvodnju ogledala, termoizolacionog stakla i ugradnju ravnog stakla, NOVI SAD
 6. Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju SOKOLAC, NOVI BEČEJ
 7. Društveno preduzeće mlin BUDUĆNOST za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda, TITEL
 8. Preduzeće za završne radove u građevinarstvu i izradu svetlećih tela SVETLO D.O.O., NOVI SAD
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju obuće ISTRA sa p.o., APATIN
 10. Društveno preduzeće mlin BUDUĆNOST sa pekarom, SRPSKA CRNjA
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju i montažu klima opreme METAL na akcije, APATIN
 12. Građevinsko zanatsko preduzeće IZOLATER, KULA
 13. Društveno preduzeće za proizvodnju hleba i peciva PEKAR, SOMBOR
 14. Metalska industrija akcionarsko društvo ARMA, BAČ
 15. Društveno trgovinsko preduzeće VELEŽ sa p.o., ŽITIŠTE
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за израду грађевинске столарије ТИСА

Локација:

Ада

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Акционарски фонд

Друштвено предузеће штампарија РУСКЕ СЛОВО

Локација:

Руски Крстур

Делатност:

Штампање новина

Архива

Акционарско друштво ПИОНИР ауторемонт / (ДИЕСЕЛ-ЦЕНТАР ЗЕДИ)

Локација:

Бечеј

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

Акционарско друштво ТИСА експорт-импорт трговина на велико и мало производња и услуге

Локација:

Темерин

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

Акционарско друштво АЛБА за производњу огледала, термоизолационог стакла и уградњу равног стакла

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња опреме за осветљење

Архива

Акционарско друштво за пољопривредну производњу СОКОЛАЦ

Локација:

Нови Бечеј

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

АД МЛИН БУДУЋНОСТ за производњу млинских и пекарских производа ТИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Тител

Делатност:

Производња млинских производа

Предузеће за завршне радове у грађевинарству и израду светлећих тела СВЕТЛО Д.О.О.

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

Стечај

Друштвено предузеће за производњу обуће ИСТРА АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња обуће

Друштвено предузеће млин БУДУЋНОСТ са пекаром

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

Друштвено предузеће за производњу и монтажу клима опреме МЕТАЛ на акције

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство

Акционарски фонд

Грађевинско занатско предузеће ИЗОЛАТЕР / ИЗОЛАТЕР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВИ САД

Локација:

Кула

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено предузеће за производњу хлеба и пецива ПЕКАР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

Металска индустрија акционарско друштво АРМА

Локација:

Бач

Делатност:

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће ВЕЛЕЖ са п.о.

Локација:

Житиште

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива