Netačne tvrdnje vezane za privatizacije JAT-a i JAT Tehnike

12. авг. 2008.
NETAČNE TVRDNjE VEZANE ZA PRIVATIZACIJE JAT-a i JAT TEHNIKE


Procesi privatizacije kompanija JAT Tehnika i JAT Airways odvijaju se normalno i u skladu sa rokovima i uslovima definisanim javnim pozivima za prodaju.

Povodom učestalih netačnih informacija i neosnovanih optužbi vezanih za privatizaciju JAT Tehnike, danas je u prostorijama Agencije održan sastanak sa predstavnicima sindikata i rukovodstva JAT Tehnike na kome je konstatovano da se sve aktivnosti vezane za proces privatizacije odvijaju nesmetano i u skladu sa rokovima i uslovima definisanim javnim pozivom.

Sindikati i zaposleni su bili upoznati sa svim detaljima tenderske prodaje: prilikom angažovanja privatizacionog savetnika, tokom izrade analize poslovanja preduzeća i prilikom pripreme javnog poziva za prodaju. Upravo zbog toga, Agencija za privatizaciju smatra da je ovakvo ponašanje dela zaposlenih u najmanju ruku čudno, ali i štetno, jer iznošenje ovakvih neistina u javnost u ovom trenutku privatizacionog procesa, a imajući u vidu specifičnost i značaj JAT Tehnike, ozbiljno ugrožava tenderski postupak i smanjuje ugled preduzeća i države kod potencijalnih ponuđača.

Neosnovane su i pritužbe na nepostojanje početne cene na tenderu. Kao što i javnost veoma dobro zna, velika većina tenderskih postupaka Agencije za privatizaciju ne uslovljava potencijalne kupce najnižom cenom, što je naravno slučaj i sa JAT Tehnikom. To naravno ne obavezuje tendersku komisiju, čiji su između ostalih članovi i predstavnici sindikata i rukovodstva preduzeća, da odbije svaku ponudu koju oceni kao neprihvatljivu.

Uslovi propisani javnim pozivom za tendersku prodaju JAT Tehnike obezbeđuju učešće samo najuspešnijih potencijalnih strateških partnera. Upravo će ti uslovi omogućiti da novi kupac bude renomirana svetska kompanija sa velikim iskustvom, što će garantovati uspešnu privatizaciju i bolju budućnost preduzeća. Agencija za privatizaciju i dalje smatra da je to osnovni interes prodaje JAT Tehnike i nadamo se da i ostali učenici u procesu imaju isti cilj.

Da podsetimo, javni poziv za prodaju 70% kapitala JAT Tehnike objavljen je 16. juna u Politici i Fajnenšel Tajmsu. Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda je 26. septembar, a pravo da učestvuju imaju strateški partneri – kompanije koje se bave održavanjem i opravkom vazduhoplova sa ukupnim poslovnim prihodom u prethodnoj godini većim od 100 miliona evra.

Javni poziv za prodaju minimum 51% sa mogućnošću prodaje do 70% kapitala preduzeća JAT Airways objavljen je 31. jula u Politici i Fajnenšel Tajmsu. Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda je 24. oktobar, a pravo da učestvuju imaju strateški partneri koji su u 2007. godini prevezli više od 1,3 miliona putnika i čija je ukupna konsolidovana bilansna suma za poslednju finansijsku godinu veća od 200 miliona evra.
ЈАТ AIRWAYS А.Д.

Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways a.d. Beograd

Локација:

Београд

Делатност:

Ваздушни превоз путника

ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ Техника доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива