Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji

25. јан. 2008.
Na osnovu člana 9. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
( "Službeni glasnik RS", broj 52/05 i 91/07), Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI


pod šifrom 250108-1433p organizovanoj radi prodaje kapitala EI Holding Korporacija, doo Fabrika mašinskih delova, Niš.

  1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 14.12.2007 . godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.

    Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala EI Holding Korporacija, doo Fabrika mašinskih delova, Niš pod šifrom 220208-1433p, održaće se dana 22.02.2008.godine, na adresi Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat, Velika sala, u 11:00 časova. Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 22.02.2008. godine od 9:00 do 10:50 časova.
  2. Rok za otkup aukcijske dokumentacije je 12.02.2008. godine do 16:30 časova.
  3. Rok za podnošenje prijave je 13.02.2008. godine do 16:30 časova.

Стечај

Ei Fabrika mašinskih delova d.o.o.

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива