Obaveštenje o stavljanju van snage Javnog poziva radi prodaje 84,0412% ukupnog kapitala društva DNEVNIK-HOLDING akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad

07. дец. 2007.

Šifra tendera DNV 11/07

Agencija za privatizaciju, u skladu sa tačkom 3. Odluke Agencije za privatizaciju broj 10-2615/07-546/03, donete dana 5. decembra 2007. godine, objavljuje sledeće:

Obaveštenje o stavljanju van snage Javnog poziva

radi prodaje 84,0412% ukupnog kapitala društva
DNEVNIK-HOLDING akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad
objavljenog 05. maja 2007. godine sa izmenama od 25. maja 2007. godine

Šifra tendera DNV 11/07


Na osnovu člana 27. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", broj 38/01, 18/03 i 45/05), člana 9 Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i člana 21 Statuta Agencije za privatizaciju, Direktor Agencije za privatizaciju, dana 05.12.2007. godine, doneo je odluku kojom se Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 54.710 akcija oznake CFI – kod: ESVTFR ISIN-broj: RSDNVKE13493 nominalne vrednosti 10.000 dinara što predstavlja 84,0412% ukupnog kapitala društva DNEVNIK – HOLDING akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad (Šifra tendera: DNV 11/07) koji je objavljen je 03. maja 2007. godine u dnevnom listu "Politika" i dnevnom listu "Dnevnik" pod šifrom tendera: DNV 11/07, a izmenjen dana 25. maja 2007. godine u pogledu produženja rokova za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije i za dostavljanje ponuda, STAVLjA VAN SNAGE.
ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива