Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 7.09.2007. godine

17. окт. 2007.
Na osnovu člana 9. stav 4. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 52/05 i 91/05), Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI


koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 7.09.2007. godine
Преузмите
Стечај

Текстилна индустрија ТИГ АД, ГРДЕЛИЦА - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Грделица

Делатност:

Производња тканина

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за промет роба и услуга МЕТАЛОТЕХНА МП

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

МОДА д.о.о. Привредно друштво за производњу и промет готових текстилних производа

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

KOSOVOPROJEKT-AGORAD.O.O.

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО Д.П. за геодетске радове, инжењеринг и пројектовање

Локација:

Београд

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Архива

Друштвено предузеће ТЕХНИКА-БИРОТЕХНИКА

Локација:

Шабац

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Стечај

Друштвено грађевинско предузеће ПРОЛЕТЕРСКИ ПУТ пожега - у стечају

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Јавно предузеће ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ КРАЛЈЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Издавање новина

Стечај

Јавно радио дифузно предузеће ЈАСЕНИЦА / ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЈАСЕНИЦА АД

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Нови пут јп / Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo Jagodina
Контрола

Јавно - информативно предузеће НОВИ ПУТ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Стечај

Радио телевизија Врњачка Бања ад, Врњачка Бања

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ ДОО ПИРОТ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

Јавно предузеће ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива