izmena poziva za prijavu potraživanja

03. окт. 2006.
Na osnovu člana 24. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 18//03) i člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 45/05), a u vezi sa Rešenjem broj 07-00-355/2003-01 od 08.06.2006. godine koje je donelo Ministarstvo privrede i Odlukom broj 10-2317/06-871/02 od 05.09.2006. godine koju je donela Tenderska komisije obrazovana radi praćenja sprovođenja javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala DP "Beogradska pekarska industrija" Beograd, Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU POZIVA
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA 1. U pozivu za prijavu potraživanja koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 04.07.2005, u tabeli subjekata privatizacije, BRIŠU SE sledeći podaci, i to:
  naziv preduzeća: DP "Beogradska pekarska industrija"
  sedište i adresa: Đurićeva 5, Beograd
  matični broj: 07057547
  naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja hleba i peciva, 15811
  PIB 100000784
  ime i prezime direktora: Boško Vidojević
  telefon i faks: 011/ 444-9861, 011/ 444-9861
  odluka o tenderu kao metodu : 06.09.2002.
 2. Zapisnici o utvrđenom potraživanju koje je DP "Beogradska pekarska industrija", kao subjekt privatizacije, potpisalo sa poveriocima na osnovu poziva iz tačke 1. ove izmene ne proizvode pravno dejstvo.
 3. Ova izmena se objavljuje u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije za privatizaciju.


Agencija za privatizaciju,

U Beogradu, 27. septembra 2006. godine
Акционарски фонд

Друштвено предузеће БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива