Rangirane ponude za društveno preduzeće "BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA", Beograd

08. сеп. 2006.
Na četvrtoj sednici Tenderske komisije održanoj dana 05.09.2006. godine, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koji čine: "East Point Holdings Ltd" Kipar i "Žitomlin" a.d. Beograd proglašen za prvorangiranog ponuđača, dok je Konzorcijum koji čine: "Finartis Private Equity" Kajmanska ostrva, "Arex" d.o.o. Beograd i "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad, proglašen za drugorangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala Društvenog preduzeća "Beogradska pekarska industrija", Beograd podneli su: Konzorcijum koji čine: "St. Michael Enterprises" d.o.o. Beograd, "Luka Bar" a.d. Bar i konzorcijum radnika; Konzorcijum koji čine: "East Point Holdings Ltd"" Kipar i "Žitomlin" a.d. Beograd i Konzorcijum koji čine: "Finartis Private Equity" Kajmanska ostrva, "Arex" d.o.o. Beograd i "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad. Ponuda Konzorcijuma koji čine: "St. Michael Enterprises" d.o.o. Beograd, "Luka Bar" a.d. Bar i konzorcijum radnika, proglašena je nevažećom u skladu sa odlukom Tenderske komisije održane 10. jula 2003. godine.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, Konzorcijuma koji čine "East Point Holdings Ltd" Kipar i "Žitomlin" a.d. Beograd, su sledeći:

• Prodajna cena u iznosu od EUR 2.000.000
• Investicioni program u vrednosti od EUR 6.715.000
• Prvorangirani ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze Socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koji čine "East Point Holdings Ltd" Kipar i "Žitomlin" a.d. Beograd, otpočinju pregovore oko definisanja odredaba kupoprodajnog Ugovora.
Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana isteka roka u kome je Agencija za privatizaciju imala obavezu da pisanim putem obavesti sve rangirane učesnike o rezultatima tendera u skladu sa zakonskim odredbama.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• Dr Slavomir Vuletić, doktor ekonomskih nauka, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;

b) zamenik predsednika:
• Boško Vidojević, diplomirani ekonomista, generalni direktor DP "Beogradska pekarska industrija", Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) članovi :
• Ljubinka Jovanović, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
• Smilja Budimirović, VI stepen školske spreme – Viša Ekonomska Škola, materijalni knjigovođa, član odbora sindikalne organizacije Samostalnog sindikata u DP "Beogradska pekarska industrija", Beograd, kao predstavnik Vlade Republike Srbije;
• Aleksandra Tomić, diplomirani mašinski inženjer, član opštinskog veća Opštine Zvezdara, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije.
Акционарски фонд

Друштвено предузеће БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива