Obaveštenje za 131. javnu aukciju koja će se održati 23.11.2004. godine u Beogradu

22. нов. 2004.
U utorak, 23.11.2004. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju na adresi: Terazije 23, drugi sprat, Velika sala održaće se 131-a Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. AD AGROOPREMA-SVILAJNAC, Svilajnac
 2. DP MINEL-DINAMO, Beograd
 3. GP SREM, Stara Pazova
 4. DP STAKLENIK, Šopić
 5. DP ELEKTROMONT, Beograd
 6. DP TRGOPROMET, Prokuplje
 7. AD INEKS-NOVA VAROŠ, Nova Varoš
 8. DP ŠUMADIJA TRANSPORT I ODRŽAVANjE, Čačak
 9. DP MONITOR, Beograd
 10. DP TEHNOPROMET-BOR, Bor
 11. DP VOJVODA PRIJEZDA, Ćićevac

Архива

Предузеће за трговину АГРООПРЕМА-СВИЛАЈНАЦ акционарско друштво

Локација:

Свилајнац

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

МИНЕЛ -ДИНАМО друштвено предузеће за произв. и генерални ремонт и опр. трансф., ел.-енергетских уређ. и машина

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка електричне опреме

ДЕН С

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

Предузеће за електромонтажне радове ЕЛЕКТРОМОНТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за промет робе на велико и мало ТРГОПРОМЕТ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину и услуге ИНЕКС-НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за превоз робе и путника ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ

Локација:

Чачак

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

Предузеће у друш. својини за инжењ., пројект., монтажу, сервисирање и ремонт лифтова и покр. степеница МОНИТОР са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

Друштвено предузеће за промет робе на велико и мало ТЕХНОПРОМЕТ-БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

Друштвено предузеће за производњу и продају грађевинског материјала ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА

Локација:

Ћићевац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива