Продато Јавно Информативнo предузеће ЈП РТВ ЦАРИБРОД, ДИМИТРОВГРАД

24. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 89/15

 

 

 

САОПШТЕЊЕ

 

ПРОДАТО ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

 „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД“,

ДИМИТРОВГРАД

 

Шифра поступка: JP 89/15

 

Дана 24.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације  Јавно информативно предузеће „Радио телевизија ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД“, Димитровград, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

 

  1. Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Радоице Милосављевића из Крушевца кога заступа овлашћено лице Драган Стефановић из Крушевца, ЈМБГ: 2201969781010 по пуномоћју бр. 17958 од 18.08.2015. године достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Радоицу Милосављевића из Крушевца Купцем 100% капитала који Општина Димитровград има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће „Радио телевизија ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД“, Димитровград

 

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 13.933,05 евра, а својом понудом учесник Радоица Милосављевић из Крушевца кога заступа овлашћено лице Драган Стефановић из Крушевца, ЈМБГ: 2201969781010 по пуномоћју бр. 17958 од 18.08.2015. године обавезао се да плати 18.600,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Општина Димитровград има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће „Радио телевизија ЦАРИБРОД-ДИМИТРОВГРАД“, Димитровград

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

 

 

 

 

ЈП РТВ ЦАРИБРОД
Контрола

Јавно информативно предузеће РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЦАРИБРОД - ДИМИТРОВГРАД, Димитровград

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива