Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће БРАНКО ПЕРИШИЋ, Крушевац

25. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 28/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине АД БРАНКО ПЕРИШИЋ”, Крушевац, шифра пoступка: JP 28/15, који је објављен 27.05.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и дана 28.05.2015. године у дневном листу „Политика“.

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД
Стечај

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива