Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће АД ДОЛОВО, Долово

25. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 34/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала АД ДОЛОВО, Долово, шифра пoступка: JP 34/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ДОЛОВО АД
Стечај

Долово ад Долово

Локација:

Долово

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива