Јавни позив Агенције за приватизацију за предузеће „ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО" ДОО Смедерево (POZ 5/14)

31. окт. 2014.

Железара Смедерево доо Смедерево ( матични број: 07342691) шифра јавног позива: POZ 5/14

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО“ ДОО Смедерево

шифра јавног позива: POZ 5/14


1.     Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Привредног друштва за производњу и прераду челика „Железара Смедерево“ доо Смедерево, матични број: 07342691, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.

2.     Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 5/14“ и да садржи следеће елементе:

-          основне податке о заинтересованом инвеститору

-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације

-          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3.     Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4.     Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 01.12.2014. године.

5.     Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.

6.     За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:


АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23

Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива