ТАЛАМБАС , у стечају оглашава продају дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

16. окт. 2014.

На основу  закључка  Привредног суда у Нишу 1. Ст. 47/2010 од 15.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“, број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


Друштвено предузеће за трговину ''ТАЛАМБАС'', Бабушница - у стечају


ОГЛАШАВА

продају дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника  коју чини:


Локал који се налази у приземљу породичне стамбене зграде у Ул. 7. јула бр. 4, постојеће на к.п. бр. 250, уписан у В лист - 2. део листа непокретности број 130 К.О. Бабушница као пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност, површине 57 м2,, врста права - својина, облик својине - друштвена.


Почетна цена износи 1.700.000,00 динара.                        Депозит износи 680.000,00 динара.


преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за трговину ТАЛАМБАС БАБУШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бабушница

Делатност:

Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива