Неуспела продаја имовине стечајног дужника, предузећа Косововино-комерц, Београд

16. сеп. 2014.
Дана 16.09.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржанaје продајастечајног дужника „КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ“ АД у стечају, Београд, методом јавног прикупљања понуда.
 
 
 
Напомена: С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио неуспелом наведену продају.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива