„ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

29. мај. 2014.

На основу решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 823/10 од 1.10.2010. године и решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 823/10 од 14.3.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


„ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА“

друштвено предузеће за производњу дуване пластичне амбалаже у стечају,

Љубовија, Индустријска зона бб

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 

 

Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БР. 1 – теретно возило (камион) маркеMERCEDES“, тип возила DAIMLER BENZ FAP 1317/42, регистарских ознака Љубовија LO 407-42, бр. шасије 36701513005139 , број мотора 36791110007233, година производње 1989, снага мотора 124 KW, маса празног возила 5300 кг, облик и намена каросерије - сандук.


Процењена вредност: 500.000,00  динара.                                         Депозит: 100.000,00 динара.


Преузмите оглас у целости
Стечај

ЗОРКА-ДУВАНА АМБАЛАЖА друштвено предузеће за производњу дуване пластичне амбалаже ЉУБОВИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива