Продат део имовине ЗЗ „Луново Село" у стечају

10. апр. 2014.

 Београд, 10. април 2014. године - Део имовине стечајног дужника Земљорадничке задруге "ЛУНОВО СЕЛО" у стечају из Велике Дренове продат је методом јавног надметања, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију.

 
 
РЕЗУЛТАТ:
 
ЦЕЛИНА
ПРЕДМЕТ
ПРОЦЕНА (дин)
ПОНУЂЕНО (дин)
КУПАЦ
 
Целина 1
 
 
-Комплекс објеката Фабрике за производњу алкохола и алкохолних пића у Луновом Селу код Ужица-објекти изграђени на кат. парц. 1596 и 595/3 КО Каменица
-Земљиште Кат. парц. уписане у лист непокретности 329 КО Каменица као друштвена својина ЗЗ „Луново Село“ Велика Дренова са обимом удела 1/1 и то: кат парц. 595/3, 599/1, 1578/11, 1578/12, 1582/5 и 1596
- Ванкњижно власништво -кат. парц. уписане у лист непокретности 213 КО Добродо  и то: кат. парц. 715, 716/5, 716/6 и 719/3
-опрема и залихе
301.260.609,00
112.972.728,00
 
 
"ОЛЕКС" доо, Ужице
 
 
 
Закључно са 3. априлом 2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину покретне имовине стечајног дужника (Целину 2 из огласа о продаји), те се продаја за ову целину проглашава неуспешном.
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива