Неуспешна продаја дела непокретне имовине предузећа «24. СЕПТЕМБАР» д.о.о. Ужице у реструктурирању

18. јул. 2013.

За дан 26.07.2013. године, у организацији Агенције за приватизацију било је заказано Јавно надметање за куповину дела непокретне имовине привредног друштва:


·         «24. СЕПТЕМБАР» д.о.о. Ужице у реструктурирању, организоване као један

продајни пакет - «Шест викенд кућица на Златибору» односно шест објеката туризма – радничко одмаралиште и базен, изграђених на кп 4572/24 и припадајуће земљиште површине 63 ара 13 м2, врста земљишта – градско грађевинско земљиште - начин коришћења шума 8. класе, као и кп 4572/70 површине 9 ари 45 м2 врста земљишта – градско грађевинско земљиште - начин коришћења шума 8. класе све уписано у Лист непокретности бр. 5930 К.О. Чајетина.

 

С обзиром на то да, до 17.07.2013. године до 16:30 часова, односно до истека рока за откуп продајне документације, није било ниједног откупа, лицитација за куповину поменутог дела непокретне имовине je проглашена неуспешном.

Стечај

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTRONERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA 24. SEPTEMBAR DOO UŽICE

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива