Продат део имовине предузећа АД "СВЕТЛОСТ" у стечају, из Куле

10. јул. 2013.

Дана 21. јуна 2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника АД “СВЕТЛОСТ“ у стечају из Куле, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.


До рока за достављање понуда пристигла је једна понуда чија понуђена цена је износила мање од 50% процењене вредности имовине. На постигнуту цену добијена је сагласност два (од три члана) Скупштине поверилаца, чиме су се стекли услови да се продаја прогласи успешном.


Ред.

бр.

 

Имовина

Процењена вредност (дин)

Понуђена цена (дин)

      Купац

  1.  

Непокретности које се налазе у Кули, ул. Његошева бр.3

 

 

760.000

152.000

Чедо Милутин, из Куле


Стечај

AД СВЕТЛОСТ УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кула

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива