Зорка Енергетика доо

Зорка Енергетика доо
Шабац

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: Зорка Енергетика доо Шабац
Краћи назив: Зорка Енергетика доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Снабдевање паром и климатизација
Матични број: 07362161
Величина: Мало
Број запослених: 38
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду