Зорка Енергетика доо

Зорка Енергетика доо
Шабац

Пун назив: Зорка Енергетика доо Шабац
Краћи назив: Зорка Енергетика доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Снабдевање паром и климатизација
Матични број: 07362161
Величина: Мало
Број запослених: 3
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ