ЗАСТАВА ПРОМЕТ

ЗАСТАВА ПРОМЕТ
Београд

Пун назив: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ БЕОГРАД
Краћи назив: ЗАСТАВА ПРОМЕТ
Правни статус: ДОО
Делатност: Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
Матични број: 07032994
Број запослених: 451
Заступник:

Уговори

Doo Zastava Promet
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду