ЗАСТАВА ПРОМЕТ

ЗАСТАВА ПРОМЕТ
Београд

Пун назив: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ БЕОГРАД
Краћи назив: ЗАСТАВА ПРОМЕТ
Правни статус: ДОО
Делатност: Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
Матични број: 07032994
Број запослених: 451
Заступник:

Уговори

Doo Zastava Promet
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ