•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Ел.мотор брисаца 50W2.113 КОМ340 КОМ
  Ел.мотор 50W1.785 КОМ450 КОМ
  Ел.мотор хладњака са елисом Фиат 1284.454 КОМ2.240 КОМ
  Ел.мотор хладњака са елисом2.250 КОМ1.168 КОМ
  Ел.мотор КГ-6221 КОМ87 КОМ
  ЕЛ.МОТОР ФАП58 КОМ67 КОМ
  ЕЛ.МОТОР ПГС189 КОМ/

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  Линија Машинске Обраде 11,70%3,40%
  Линија пресераја 10,20%3,20%
  Линија бризгања пластике 9,60%3,12%
  Линија за површинску заштиту метала 7,60%2,75%
  Линија Електротпорног заваривања 6,70%2,95%
  Линија за израду и намот.ротора ГЛОБ 7,20%2,62%
  Линија за израду и намот.ротора АXИС 8,10%2,90%
  Линија за монтажу Ел.пумпи 11 СЈ 7,42%3,18%
  Линија за израду Даљинских прекидаћа 5,60%2,42%
  Линија монтаже ел.мот. Грејача 9/14ГМ 9,60%3,80%
  Линија монтаже ел.мот.хладњ.13ГМ 7,10%3,12%
  Линија монтаже мотора брисача З103 8,30%3,25%
  Линија монтаже мотора брисача З101/128 7,20%2,94%
  Оделење за израду и одржавање Алата 9,30%3,30%
  Линија за израду картонске амбалаже 7,15%3,24%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=6424 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Грађ.земљисте 3702 41505 Грађ.земљисте корисцења месовита 1/130.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  2 пасњак 3 класе 3706/2 4625 пасњак 3 класе својина месовита 1/130.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  3 Пасњак 2 класе 3709 1176 Пасњак 2 класе својина месовита 1/130.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  4 земљ.изван градског подруцја 3713/2 3840 земљ.изван градског подруцја својина месовита 1/130.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  5 земљ.изван градског подруцја 3718 1745 земљ.изван градског подруцја својина месовита 1/130.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  6 Круг фабрике Бујановац 15% 2710 2889.15 Круг фабрике Бујановац 15% корисцења месовита 1/1530.нов.1999.
  Opis tereta: нема
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 030.нов.1999.
  Opis tereta: 0
  8 0 0 0 0 55,780 0 0 Свега; 30.нов.1999.
  Opis tereta: 0
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Зграда производни погон -згр.1 3702 својина месовита 1/117.мај.2012.
  Опис терета: хипотека
  2 Анекс пословне зграде 3702 својина месовита 1/117.мај.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  3 ознацени као пос.дел 1/1 И 1/2 13.јун.2012.
  Опис терета: хипотека ИИ реда
  4 Просторија за пријем странака 3702 просторија за пријем странака И портирница својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  5 ознац.као зграда 7 и9 04.апр.2012.
  6 Магацин зграда бр 2 3702 магацин својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  7 Спортска сала И гараза 3702 спортска сала И гараза својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  8 Котларница И компресорска станица 3702 котларница И компресорска својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  9 станица
  10 Објекат неутрализације-зграда бр 4 3702 обј.неутализације својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  11 Зграда -погон на Власини - 3713/2 својина месовита 1/1
  Опис терета: нема
  12 зграда 1,2и 4 зграда-погон својина месовита 1/1
  Опис терета: нема
  13 Зграда одмаралиста на Власини 3718 зграда-одмаралиста својина месовита 1/1
  Опис терета: нема
  14 Зграда-погон Бујановац 15% 1/15
  Опис терета: нема
  15 Остале непокретности ознацене 3702 склад.и магац својина месовита 1/104.апр.2012.
  Опис терета: хипотека И реда
  16 као складисте бр.5 И маг.ХЕ
  17 зграда бр 6
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Ел.мотор брисаца 50W1.563 КОМ1.340 КОМ
  Ел.мотор 50W935 КОМ250 КОМ
  Ел.мотор хладњака са елисом Фиат 1284.390 КОМ2.000 КОМ
  Ел.мотор хладњака са елисом1.250 КОМ2.000 КОМ
  Ел.мотор КГ-6104 КОМ86 КОМ
  ЕЛ.МОТОР ФАП36 КОМ77 КОМ
  ЕЛ.МОТОР ПГС52 КОМ46 КОМ
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Ел.мотор брисаца 50W2.499,00 RSD2.159,00 RSD
  Ел.мотор 50W814,00 RSD1.750,00 RSD
  Ел.мотор хладњака са елисом Фиат 1284.692,00 RSD2.155,00 RSD
  Ел.мотор хладњака са елисом1.506,00 RSD2.430,00 RSD
  Ел.мотор КГ-6293,00 RSD242,00 RSD
  ЕЛ.МОТОР ФАП162,00 RSD346,00 RSD
  ЕЛ.МОТОР ПГС146,00 RSD129,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште18,58 %23,60 %
  Страно тржиште81,42 %76,40 %
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја97,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници3,00 %

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='6424' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 13
  Плаћено одсуство 124
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 1
  Ukupan broj zaposlenih 138
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 32.556,00 RSD 23.760,00 RSD
  2013 30.675,00 RSD 21.503,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Дугодишње искуство запослених са светски признатим технологијама, обзиром на присуство капитала Енглеске фирме ЛУЦАС ЕЛЕЦРИЦАЛ ЛИМИТЕД из Бирмингена и стална контрола и унапређење поступака производње и контроле.Од њих је преузето много организацијских упутства, што је омогућило лаку и брзу серификицију Система QМС.Очувана комплетна инфра структура, добра микро клима. Велика површина производне хале од преко 12.500 метара квадратних. Неутрализација отпадних вода, грејање, климатизација и друго. Постоје и други важни локацијски услови. Сурдулица је на 8 км од Међународног Аутопута, на 10 км од Електрифицираног железничког правца север- југ. Такође је близу граница са Македонијом и Бугарском. Поседујемо фабрички погон и лепо Одмаралиште на Власини поред Власинског језера, што може доста да значи јер се Власина интензивно уређује у туристичком смислу и још увек је нетакнута природна средина. Поседујемо и фабрички погон у Бујановцу, који може да буде занимљив за то тржиште.

  Шансе

  За фирму се јавио озбиљан купац са жељом да купи фирму. Купац жели да инвестира значајна средства и да запосли добар део постојећих радника.

  Недостаци

  Застарела опрема, велика просечна старост запослених, нерешени социјални програм

  Опасности

  Због разних позајмица, кредита, неизмирених обавеза Жиро рачун је дуго у блокади а износ блокаде се свакодневно увећава, тако да ће се садашња позитивна вредност истопити

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина1584740
  Потразивања48.20731.95146.871
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе85.00794.20284.053
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР2.0053.137413
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина135.377129.764131.337
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања23.83924.55624.556
  Основна средства306.722328.885382.350
  Дугороцни финансијски пласмани1.10637.16335.475
  Стална имовина331.667390.604442.381
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива467.044520.368573.718
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)15.31148.92773.439
  Краткороцне финансијске обавезе57.829101.788116.703
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода21.75329.99946.138
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР35.07432.839134.496
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе129.967213.553370.776
  Дугороцни кредити26.41500
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе049.43632.834
  Укупно дугороцне обавезе26.41549.43632.834
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања156.382262.989403.610
  Основни капитал175.369175.369177.689
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве9.5749.5749.574
  Ревалоризационе резерве222.423125.719207.437
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак96.70453.283224.592
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал310.662257.379170.108
  Укупна пасива467.044520.368573.718
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје9.05715.5096.673
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака08.8910
  Смањење вредности залиха уцинака4940334
  Остали пословни приходи000
  Пословни приходи8.56324.4006.339
  Набавна вредност продате робе16920
  Троскови материјала5.32111.0147.851
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи13.26227.98679.758
  Троскови амортизације5.04212.33530.584
  Остали пословни расходи6.0086.7733.300
  Пословни расходи29.64958.200121.493
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи1.2738345.825
  Финансијски расходи15.81018.84335.726
  Остали приходи20.8287223.048
  Остали расходи7.0812.19629.302
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе156.382262.989403.610
 •