VRONSKI MK

VRONSKI MK
Ражањ

Решење о закључењу;
Пун назив: Modna konfekcija "VRONSKI"
Краћи назив: VRONSKI MK
Правни статус: ДП
Делатност: Производња осталих одевних предмета и прибора
Матични број: 07174918
Број запослених: 61
Заступник:

Стечај

Продаја - Појединачна

Датум Место Метод Продаја Цена
18. мај.'11. Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат Јавно надметање
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ