УРНА

УРНА
Суботица

Пун назив: Предузеће за продају погребне опреме, превоз и церемонијал сахране УРНА
Краћи назив: УРНА
Правни статус: ДП
Делатност: Погребне и сродне делатности
Матични број: 08574006
Број запослених: 10
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ