УКРАС

УКРАС
Смедеревска Паланка

Пун назив: Друштвено предузеће за пружање фризерских услуга УКРАС
Краћи назив: УКРАС
Правни статус: ДП
Делатност: Делатност фризерских и козметичких салона
Матични број: 07198957
Број запослених: 32
Заступник:

Уговори

DP Ukras
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ