СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Врњачка Бања

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: Specijalna bolnica za lecenje i rehabilitaciju Merkur - Vrnjacka Banja
Краћи назив: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Правни статус: УС
Делатност: Делатност болница
Матични број: 07177402
Број запослених: 287
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду