•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001

  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=28524 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Термоминерално купатило 4,385.00 2,469.00 дрзавна
  2 Меркур-нови 8,888.00 дрзавна
  3 Мирко Томиц 3,029.00 1,916.00 стационар дрзавна
  4 Меркур-стари 1,618.00 дрзавна
  5 Сумадија - велика 934.00 дрзавна
  6 Сумадија - мала 368.00 дрзавна
  7 Романија 724.00 дрзавна
  8 Бивета Топла вода 726.00 дрзавна
  9 Бивета Снезник 1,356.00 дрзавна
  10 Бивета Језеро 170.00 дрзавна
  11 Бивета Слатина 282.00 дрзавна
  12 Зграда Хипербарицне коморе 120.00 дрзавна
  13 Економат 683.00
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште//
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='28524' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 286
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 1
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 287

  SWOT Анализа

  Предности

  Географски полозај, природно лековити фактор (минерални извори), традиција преко 140 година, кадровски потенцијал

  Шансе

  активирање и повезивање авио саобрацајем (Лађевци),

  Опасности

  непланска изградња и нарусавање амбијента специфицности бање

  Недостаци

  непостојање сместајних капацитета са 4 и 5 звездица

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Не постоје подаци
 •