СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Врњачка Бања

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: Специјална болница за лечење и рехабилитацију Меркур - Врњачка Бања
Краћи назив: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Правни статус: УС
Делатност: Делатност болница
Матични број: 07177402
Број запослених: 251
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ