САВА КОВАЧЕВИЋ ДПП / МИРОТИН

САВА КОВАЧЕВИЋ ДПП / МИРОТИН
Врбас

Пун назив: Друштвено пољопривредно предузеће САВА КОВАЧЕВИЋ
Краћи назив: САВА КОВАЧЕВИЋ ДПП / МИРОТИН
Правни статус: ДП
Делатност: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
Матични број: 08065888
Број запослених: 397
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ