PRVI MAJ DFP

PRVI MAJ DFP
Нови Сад

Делимична деоба;
Пун назив: Društveno frizersko preduzeće "PRVI MAJ"
Краћи назив: PRVI MAJ DFP
Правни статус: ДП
Делатност: Делатност фризерских и козметичких салона
Матични број: 08038511
Број запослених: 65
Заступник:

Стечај

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ