•  
 • Име и презиме:
  Miodrag Tatarević

  Компанија:
  BEOCONEX

  Адреса:
  Moše Pijade 5/6, Beograd, СРБИЈА

  Контакт:
  011/3239-106

  Имејл:

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  Поречје Пром ДОО Вучје у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  Поречје Траде ДОО Београд у реструктурирању Зависно друштво 100,00

  Зависна предузећа

   
  Предузеће Локација Делатност Статус
  ПОРЕЧЈЕ - ПРОМ Вучје Трговина на велико воћем и поврћем  
  Поречје-Трејд Београд Трговина на велико воћем и поврћем  

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  201120122013
  свезе воце2.749.420 кг1.218.000 кг741.540 кг
  д/з висња б/к роленд1.214.900 кг40.000 кг81.340 кг
  остало д/з смрзнуто воце2.233.310 кг118.000 кг139.360 кг
  кисели И слатки програм -0,720 кг76.760 ком3.449 ком/
  ракије-0,7 -дестилерија213.495 ком29.958 ком31.828 ком
  дестилат 60%351.632 кг/28.330 кг

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 201120122013
  пољопривредна производња т* * 458960,00%26,50%16,00%
  линија за висњу б/к роленд т 3696 315039,00%1,00%14,60%
  линије за остало смрзнуто воце т 7590 648434,00%0,60%26,10%
  топла прерада ком. 840,000 800,00010,00%0,10%0,00%
  линија за фласирање ком. 800,000 800,00027,00%0,30%3,00%

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 КО Вуцје 109,911,351,621 производња воца 33,153.00 Пољопривредно, грађевинско својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  2 КО Доње Врановце 2151,2166,2175. производња воца 199,318.00 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  3 КО Кукуловце 74,79,110 производња воца 4,273.00 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  4 КО Стројковце 1236 производња воца 20,228.00 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  5 КО Стројковце 826 производња воца 218.00 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  6 КО Дрводеља 187 производња воца 40,440.00 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  7 КО Пресечина 405,406 производња воца 56,301 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  8 КО Славујевце 395 производња воца 4,101 Пољопривредно својина друштвена 100%
  Opis tereta: Не
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 фабрика топле прераде И воца 505/1 1099 у функцији производње,грађ.земљис. 3,923.00 2,624.00 фабр.топле прераде стара хладњаца својина друствена 100%09.феб.2005.
  Опис терета: Нова Агробанка ад у стечају Београд
  2 нова хладњаца у функцији производње,грађ.земљис. 3,190.00 1,275.00 нова хладњаца својина друствена 100%
  Опис терета: Аграртраде доо у стечају Београд
  3 дестилерија у функцији производње,грађ.земљис. 1,575.00 2,589.00 дестилерија-грађ.објекат хладњ.4000т својина друствена 100%
  4 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 1,193.00 1,597.00 маг.нова хлдњ.фаза 2 својина друствена 100%
  5 котларница-топлана у функцији производње,грађ.земљис. 730.00 2,217.00 котларница-топлана својина друствена 100%
  6 трафо станица у функцији производње,грађ.земљис. 11.00 1,475.00 трафо-станица својина друствена 100%
  7 куцица за вагу у функцији производње,грађ.земљис. 9.00 2,352.00 куцица за вагу својина друствена 100%
  8 магацин санит.тех.објекат 505/8 1609 у функцији производње,грађ.земљис. 1,225.00 367.00 магацин својина друствена 100%
  9 стара хладњаца 505/7 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 4,863.00 22.00 портирница својина друствена 100%
  10 објекат котларнице 505/9 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 213.00 267.00 управна зграда-обј.кот. својина друствена 100%
  11 портирница у функцији производње,грађ.земљис. 25.00 432.00 портирница својина друствена 100%
  12 помоцна зграда 1446/2 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 23.00 330.00 помоцна зграда својина друствена 100%
  13 помоцна зграда у функцији производње,грађ.земљис. 13.00 50.00 портирница својина друствена 100%
  14 пословни простор 1486 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 152.00 180.00 управна згр.Фатекс својина друствена 100%
  15 управна зграда 2031/1 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 383.00 зграда маг.стара трикот. својина друствена 100%
  16 управна зграда у функцији производње,грађ.земљис. 88.00 327.00 помоцна зграда маг. својина друствена 100%
  17 пословни простор И магацин 2088/1 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 309.00 својина друствена 100%
  18 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 134.00 својина друствена 100%
  19 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 45.00 својина друствена 100%
  20 зграда прех.инд.и произ.пица 464 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 405.00 224.00 управ.зг.маг.и надстр. својина друствена 100%
  21 магацин И гараза у функцији производње,грађ.земљис. 192.00 1.00 куцица ваге И лез.ваге својина друствена 100%
  22 куцица за вагу у функцији производње,грађ.земљис. 6.00 4.00 магацин 1 сусара својина друствена 100%
  23 магацин готове робе у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 255.00 магацин2 својина друствена 100%
  24 магацин готове робе у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 6.00 магацин3 својина друствена 100%
  25 гараза у функцији производње,грађ.земљис. 274.00 гараза својина друствена 100%
  26 зграда за произ.кока нос.Прес. 237/2 406 у функцији производње,грађ.земљис. 545.00 341.00 зграда за произ.кока н својина друствена 100%
  27 зграда за произ.кока нос. у функцији производње,грађ.земљис. 236.00 482.00 згада за произ.кока н својина друствена 100%
  28 радионица КО Пресецина 237/3 у функцији производње,грађ.земљис. 337.00 202.00 фарма кока-реновирана својина друствена 100%
  29 канцел.и магацин 406 у функцији производње,грађ.земљис. 113.00 100.00 стразара зидана својина друствена 100%
  30 надстр.за одлаг.прерађ.уља у функцији производње,грађ.земљис. 1.00 надс.за одл.прерађ.уља својина друствена 100%
  31 супа за трину у функцији производње,грађ.земљис. 1.00 супа за трину својина друствена 100%
  32 супа за гаразу у функцији производње,грађ.земљис. 1.00 супа за гаразу својина друствена 100%
  33 бенз.пумпа са резервоаром у функцији производње,грађ.земљис. 1.00 бенз.пумпа са резерв. својина друствена 100%
  34 пољски клозет у функцији производње,грађ.земљис. 1.00 пољски клозет својина друствена 100%
  35 зграда пољопривреде Славујевце 97 395 у функцији производње,грађ.земљис. 213.00 300.00 управа,маг.и надстр. својина друствена 100%
  36 зграда пољопривреде у функцији производње,грађ.земљис. 230.00 200.00 зграда магацина својина друствена 100%
  37 зграда пољопривреде Славујевце 799 395 у функцији производње,грађ.земљис. 119.00 1.00 помоцни објекат својина друствена 100%
  38 продавница КО Лесковац 4972/1 83 у функцији производње,грађ.земљис. 50.00 50.00 пословни прост.Лесковац својина друствена 100%
  39 згр. занатских И лиц.усл.Стројк. 4233/2 826 у функцији производње,грађ.земљис. 29.00
  40 пород. стам.зграда Стројковце 3970/61 1126 у функцији производње,грађ.земљис. 117.00
  41 помоцна зграда Игристе 1004 121 у функцији производње,грађ.земљис. 75.00
  42 стам.део И маг.Бунуса 4133/2 1050 у функцији производње,грађ.земљис. 58.00
  43 прод.и месна канцел. Бунуса 4649 1050 у функцији производње,грађ.земљис. 138.00
  44 помоцна зграда КО Миросевце 3023 178 у функцији производње,грађ.земљис. 117.00
  45 магацин КО Миросевце 3024 178 у функцији производње,грађ.земљис. 48.00
  46 управна зграда КО Миросевце 3026/1 178 у функцији производње,грађ.земљис. 114.00
  47 млин КО Миросевце 3026/2 178 у функцији производње,грађ.земљис. 133.00
  48 пом. Згр.и маг.КО Миросевце 3029/1 178 у функцији производње,грађ.земљис. 250.00
  49 стала КО Миросевце 3029/4 178 у функцији производње,грађ.земљис. 100.00
  50 пород. стам.зграда КО Рударе 1535/2 1325 у функцији производње,грађ.земљис. 96.00 помоцна зграда
  51 магацин В.Трњане 4411 261 у функцији производње,грађ.земљис. 316.00
  52 помоцна зграда КО Б.Поток 55/1 347 у функцији производње,грађ.земљис. 180.00 помоцна зграда
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  201120122013
  смрзнути програм2.009 т818 т495 т
  кисели И слатки програм -0,720 кг481.414 ком.77.643 ком.8.388 ком.
  ракије-0,7 -дестилерија70.145 ком.63.130 ком.31.943 ком.
  остало-РЈ и малопродаја///
  свезе воце//229 т
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  201120122013
  смрзнути програм285.663,00 RSD100.301,00 RSD26.119,00 RSD
  кисели И слатки програм -0,720 кг11.736,00 RSD5.474,00 RSD857,00 RSD
  ракије-0,7 -дестилерија109.451,00 RSD56.162,00 RSD16.962,00 RSD
  остало-РЈ и малопродаја6.788,00 RSD15.428,00 RSD/
  свезе воце//1.381,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште68,00 %89,00 %100,00 %
  Страно тржиште32,00 %11,00 %/
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја15,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја5,00 %
  Посредници80,00 %

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 88
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 5
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 93
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 30.085,00 RSD 21.090,00 RSD
  2012 34.965,00 RSD 25.449,00 RSD
  2013 40.544,00 RSD 29.501,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Извозно орјентисана,домаћа сировинска основа Поречког краја,могућност откупа И прихвата вишка воћа и поврћа

  Шансе

  Трендови дугорочног повећања цене хране на домаћем и светском тржисту

  Недостаци

  Маркетинг стратегија и продајна инфраструктура

  Опасности

  Светска економска криза,неналажење стратешког партнера у процесу приватизације

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина28743496.838
  Потразивања54.379158.178104.506
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани04.74495
  Залихе529.798470.984523.144
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР39.28623.58320
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина623.750657.923724.603
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл00950
  Нематеријална улагања0061.768
  Основна средства773.852743.6101.072.211
  Дугороцни финансијски пласмани7.813204204
  Стална имовина781.665743.8141.135.133
  Губитак изнад висине капитала29.575233.5150
  Укупна актива1.434.9901.635.2521.859.736
  Ванбилансна актива274.650221.133188.680
  Добављаци (Обавезе из пословања)803.793820.825792.768
  Краткороцне финансијске обавезе199.873271.607262.716
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода5.28211.06643.154
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР159.782248.623444.852
  Обавезе по основу пореза на добитак00786
  Укупно краткороцне обавезе1.168.7301.352.1211.544.276
  Дугороцни кредити30.48930.48936.431
  Одлозене пореске обавезе38.00654.877124.280
  Остале дугороцне обавезе197.765197.7650
  Укупно дугороцне обавезе228.254228.25436.431
  Дугороцна резервисања0066.784
  Укупна дугороцна резервисања1.396.9841.580.3751.647.491
  Основни капитал150.797150.797150.797
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве735735735
  Ревалоризационе резерве472.039472.039897.321
  Нераспоредјена добит624.419624.419624.419
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности11.67911.67911.679
  Губитак1.236.3111.236.3111.573.628
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал0087.965
  Укупна пасива1.434.9901.635.2521.859.736
  Ванбилансна пасива274.650221.133188.680
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје429.071209.67788.503
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака333.52238853.875
  Смањење вредности залиха уцинака032.412588
  Остали пословни приходи54700
  Пословни приходи763.140177.653141.790
  Набавна вредност продате робе72.29439.6021.316
  Троскови материјала465.86443.99741.241
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи178.435141.649140.926
  Троскови амортизације25.10527.507100.872
  Остали пословни расходи43.94319.09123.272
  Пословни расходи785.641271.846307.627
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи3.6351.1742.092
  Финансијски расходи20.70466.16359.297
  Остали приходи681.5447.024222.948
  Остали расходи18.37427.30241.913
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања623.60000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез623.60000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода81916.87269.402
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак622.78100
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •