ПОРЕЧЈЕ ДОО

ПОРЕЧЈЕ ДОО
Вучје

Пун назив: Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје
Краћи назив: ПОРЕЧЈЕ ДОО
Правни статус: ДОО
Делатност: Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
Матични број: 07196245
Величина: Средње
Број запослених: 77
Заступник: Богдановић Зоран

Галерија

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ