•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  Поречје Пром ДОО Вучје у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  Поречје Траде ДОО Београд у реструктурирању Зависно друштво 100,00

  Зависна предузећа

   
  Предузеће Локација Делатност Статус
  Поречје-Пром доо Вучје Трговина на велико воћем и поврћем  
  Поречје-Траде доо Београд Трговина на велико воћем и поврћем  

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  свезе воце1.218.000 кг741.540 кг
  д/з висња б/к роленд40.000 кг81.340 кг
  остало д/з смрзнуто воце118.000 кг139.360 кг
  кисели И слатки програм -0,720 кг3.449 ком/
  ракије-0,7 -дестилерија29.958 ком31.828 ком
  дестилат 60%/28.330 кг

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  пољопривредна производња т* * 458926,50%16,00%
  линија за висњу б/к роленд т 3696 31501,00%14,60%
  линије за остало смрзнуто воце т 7590 64840,60%26,10%
  топла прерада ком. 840,000 800,0000,10%0,00%
  линија за фласирање ком. 800,000 800,0000,30%3,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=635 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 КО Вуцје 109,911,351,621 1099 производња воца 33,153.00 Пољопривредно, грађевинско право коришћења друштвена, својина 100%
  Opis tereta: Не
  2 КО Доње Врановце 2151,2166,2175. 567 производња воца 199,318.00 Пољопривредно право коришћења својина 100%
  Opis tereta: Не
  3 КО Кукуловце 74,79,110 79 производња воца 4,273.00 Пољопривредно право коришћења својина 100%
  Opis tereta: Не
  4 КО Стројковце 1236 826.1126 производња воца 20,228.00 Пољопривредно право коришћења својина 100%
  Opis tereta: Не
  5 КО Стројковце 826 1236 производња воца 218.00 Пољопривредно право коришћења својина 100%
  Opis tereta: Не
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 фабрика топле прераде И воца 505/1 1099 у функцији производње,грађ.земљис. 3,923.00 2,624.00 фабр.топле прераде стара хладњаца својина дрзавна 100%09.феб.2005.
  Опис терета: Нова Агробанка ад у стечају Београд
  2 нова хладњаца у функцији производње,грађ.земљис. 3,190.00 1,275.00 нова хладњаца својина дрзавна 100%
  Опис терета: Аграртраде доо у стечају Београд
  3 дестилерија у функцији производње,грађ.земљис. 1,575.00 2,589.00 дестилерија-грађ.објекат хладњ.4000т својина дрзавна 100%
  4 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 1,193.00 1,597.00 маг.нова хлдњ.фаза 2 својина дрзавна 100%
  5 котларница-топлана у функцији производње,грађ.земљис. 730.00 2,217.00 котларница-топлана својина дрзавна 100%
  6 трафо станица у функцији производње,грађ.земљис. 11.00 1,475.00 трафо-станица својина дрзавна 100%
  7 куцица за вагу у функцији производње,грађ.земљис. 9.00 2,352.00 куцица за вагу својина дрзавна 100%
  8 магацин санит.тех.објекат 505/8 1609 у функцији производње,грађ.земљис. 1,225.00 367.00 магацин својина дрзавна 100%
  9 стара хладњаца 505/7 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 4,863.00 22.00 портирница својина дрзавна 100%
  10 објекат котларнице 505/9 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 213.00 267.00 управна зграда-обј.кот. својина дрзавна 100%
  11 портирница у функцији производње,грађ.земљис. 25.00 432.00 портирница својина дрзавна 100%
  12 помоцна зграда 1446/2 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 23.00 330.00 помоцна зграда својина дрзавна 100%
  13 помоцна зграда у функцији производње,грађ.земљис. 13.00 50.00 портирница својина дрзавна 100%
  14 пословни простор 1486 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 152.00 180.00 управна згр.Фатекс својина дрзавна 100%
  15 управна зграда 2031/1 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 383.00 зграда маг.стара трикот. својина дрзавна 100%
  16 управна зграда у функцији производње,грађ.земљис. 88.00 327.00 помоцна зграда маг. својина дрзавна 100%
  17 пословни простор И магацин 2088/1 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 309.00 својина дрзавна 100%
  18 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 134.00 својина дрзавна 100%
  19 магацин у функцији производње,грађ.земљис. 45.00 својина дрзавна 100%
  20 зграда прех.инд.и произ.пица 464 1621 у функцији производње,грађ.земљис. 405.00 224.00 управ.зг.маг.и надстр. својина дрзавна 100%
  21 магацин И гараза у функцији производње,грађ.земљис. 192.00 1.00 куцица ваге И лез.ваге својина дрзавна 100%
  22 куцица за вагу у функцији производње,грађ.земљис. 6.00 4.00 магацин 1 сусара својина дрзавна 100%
  23 магацин готове робе у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 255.00 магацин2 својина дрзавна 100%
  24 магацин готове робе у функцији производње,грађ.земљис. 248.00 6.00 магацин3 својина дрзавна 100%
  25 гараза у функцији производње,грађ.земљис. 274.00 гараза својина дрзавна 100%
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  смрзнути програм818 т495 т
  кисели И слатки програм -0,720 кг77.643 ком.8.388 ком.
  ракије-0,7 -дестилерија63.130 ком.31.943 ком.
  остало-РЈ и малопродаја//
  свезе воце/229 т
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  смрзнути програм100.301,00 RSD26.119,00 RSD
  кисели И слатки програм -0,720 кг5.474,00 RSD857,00 RSD
  ракије-0,7 -дестилерија56.162,00 RSD16.962,00 RSD
  остало-РЈ и малопродаја15.428,00 RSD/
  свезе воце/1.381,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште89,00 %100,00 %
  Страно тржиште11,00 %/
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја15,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја5,00 %
  Посредници80,00 %

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='635' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 88
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 5
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 93
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 34.965,00 RSD 25.449,00 RSD
  2013 40.544,00 RSD 29.501,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Извозно орјентисана,домаћа сировинска основа Поречког краја,могућност откупа И прихвата вишка воћа и поврћа

  Шансе

  Трендови дугорочног повећања цене хране на домаћем и светском тржисту

  Недостаци

  Маркетинг стратегија и продајна инфраструктура

  Опасности

  Светска економска криза,неналажење стратешког партнера у процесу приватизације

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања - консолидовани (у 000 РСД)
   20122013
  Готовински еквиваленти и готовина56697.055
  Потразивања149.86199.133
  Потразивања за висе плацен порез на добитак105119
  Краткороцни финансијски пласмани4.794993
  Залихе471.391525.248
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР25.112574
  Одлозена пореска средства0238
  Обртна имовина651.829723.122
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл0950
  Нематеријална улагања061.768
  Основна средства754.7981.093.442
  Дугороцни финансијски пласмани406211
  Стална имовина755.2041.156.371
  Губитак изнад висине капитала813.087596.241
  Укупна актива2.220.1202.475.972
  Ванбилансна актива221.133191.602
  Добављаци (Обавезе из пословања)477.397455.499
  Краткороцне финансијске обавезе718.257710.214
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода11.13344.047
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР660.785966.275
  Обавезе по основу пореза на добитак0786
  Укупно краткороцне обавезе1.867.5722.176.821
  Дугороцни кредити99.760106.265
  Одлозене пореске обавезе55.023126.102
  Остале дугороцне обавезе197.7650
  Укупно дугороцне обавезе297.525106.265
  Дугороцна резервисања066.784
  Укупна дугороцна резервисања2.165.0972.349.870
  Основни капитал152.410152.410
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве735735
  Ревалоризационе резерве485.640921.774
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности11.86511.865
  Губитак626.9201.063.054
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива2.220.1202.475.972
  Ванбилансна пасива221.133191.602
  Биланс успеха - консолидовани (у 000 РСД)
   20122013
  Приходи од продаје208.10789.679
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака38853.875
  Смањење вредности залиха уцинака32.412588
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи176.083142.966
  Набавна вредност продате робе39.7370
  Троскови материјала44.46444.878
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи144.012146.096
  Троскови амортизације28.095101.681
  Остали пословни расходи19.90026.765
  Пословни расходи276.208319.420
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи1.2114.046
  Финансијски расходи220.903171.185
  Остали приходи7.282223.308
  Остали расходи27.35842.277
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода16.90170.840
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе2.165.0972.349.870
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина28743496.838
  Потразивања54.379158.178104.506
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани04.74495
  Залихе529.798470.984523.144
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР39.28623.58320
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина623.750657.923724.603
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл00950
  Нематеријална улагања0061.768
  Основна средства773.852743.6101.072.211
  Дугороцни финансијски пласмани7.813204204
  Стална имовина781.665743.8141.135.133
  Губитак изнад висине капитала29.575233.5150
  Укупна актива1.434.9901.635.2521.859.736
  Ванбилансна актива274.650221.133188.680
  Добављаци (Обавезе из пословања)803.793820.825792.768
  Краткороцне финансијске обавезе199.873271.607262.716
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода5.28211.06643.154
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР159.782248.623444.852
  Обавезе по основу пореза на добитак00786
  Укупно краткороцне обавезе1.168.7301.352.1211.544.276
  Дугороцни кредити30.48930.48936.431
  Одлозене пореске обавезе38.00654.877124.280
  Остале дугороцне обавезе197.765197.7650
  Укупно дугороцне обавезе228.254228.25436.431
  Дугороцна резервисања0066.784
  Укупна дугороцна резервисања1.396.9841.580.3751.647.491
  Основни капитал150.797150.797150.797
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве735735735
  Ревалоризационе резерве472.039472.039897.321
  Нераспоредјена добит624.419624.419624.419
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности11.67911.67911.679
  Губитак1.236.3111.236.3111.573.628
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал0087.965
  Укупна пасива1.434.9901.635.2521.859.736
  Ванбилансна пасива274.650221.133188.680
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје429.071209.67788.503
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака333.52238853.875
  Смањење вредности залиха уцинака032.412588
  Остали пословни приходи54700
  Пословни приходи763.140177.653141.790
  Набавна вредност продате робе72.29439.6021.316
  Троскови материјала465.86443.99741.241
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи178.435141.649140.926
  Троскови амортизације25.10527.507100.872
  Остали пословни расходи43.94319.09123.272
  Пословни расходи785.641271.846307.627
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи3.6351.1742.092
  Финансијски расходи20.70466.16359.297
  Остали приходи681.5447.024222.948
  Остали расходи18.37427.30241.913
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања623.60000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез623.60000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода81916.87269.402
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак622.78100
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе1.396.9841.580.3751.647.491
 •