PKB VOĆARSKE PLANTAŽE - DOO Boleč

PKB VOĆARSKE PLANTAŽE - DOO Boleč
Болеч

Почетни стечајни биланс;
Пун назив: Poljoprivredno preduzeće "PKB Voćarske plantaže" d.o.o. -
Краћи назив: PKB VOĆARSKE PLANTAŽE - DOO Boleč
Правни статус: ДОО
Делатност: Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
Матични број: 07042337
Величина: Мало
Број запослених: 21
Заступник:

Стечај

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ