НИШ ПЗП

НИШ ПЗП
Ниш

Пун назив: Предузеће за путеве НИШ акционарско друштво
Краћи назив: НИШ ПЗП
Правни статус: АД
Делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 07133812
Број запослених: 491
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ