НИШ ПЗП

НИШ ПЗП
Ниш

Пун назив: Предузеће за путеве НИШ акционарско друштво
Краћи назив: НИШ ПЗП
Правни статус: АД
Делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 07133812
Број запослених: 491
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду