НАПРЕДАК

НАПРЕДАК
Стара Пазова

Пун назив: Акционарско друштво НАПРЕДАК
Краћи назив: НАПРЕДАК
Правни статус: АД
Делатност: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
Матични број: 08011079
Број запослених: 728
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ