МИМОЗА

МИМОЗА
Београд

Пун назив: МИМОЗА КОЗМЕТИКА Акционарско друштво за козметичке и фризерске услуге, производњу и трговину
Краћи назив: МИМОЗА
Правни статус: АД
Делатност: Делатност фризерских и козметичких салона
Матични број: 07009127
Број запослених: 12
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ