• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  нема -
  нема -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Уљана репица//
  Семенска пшеница//
  Меркантилна пшеница//
  Овас//
  Сунцокрет265.708 кг/
  Кукуруз351.200 кг1.295.670 кг
  Јечам пиварски948.776 453.627

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  ТРАКТОР ФЕНДТ В 936 КС 355 35550,00%70,00%
  ТРАКТОР YТО 1204 КС 120 12080,00%70,00%
  ТРАКТОР МАСЕY ФЕРГУСОН 8160 КС 200 20090,00%60,00%
  ТРАКТОР МАСЕY ФЕРГУСОН КС 200 2000,00%0,00%
  БЕЛАРУС 820 КС 80 8080,00%70,00%
  ТОРПЕДО ТД 75 КС 75 7580,00%70,00%
  ТОРПЕДО ТД 75 КС 75 7580,00%70,00%
  ТАЊИРАЦА КС 54/660 метар 6 690,00%70,00%
  УНИВЕРЗАЛНИ КУЛТИВАТОР УК 600 метар 6 680,00%60,00%
  ПЛУГ КВЕРНЕЛАНД ЛО 300 обртац 7-о бразни 7-о бразни50,00%70,00%
  СПАРТАЦ МАТЕР МАЦ РЕДОВИ 12 за с.репу/ 8 за кукуруз 12 за с.репу/ 8 за кукуруз70,00%70,00%
  ПНЕУМАТ. СЕЈАЦИЦА МАТ МАЦ РЕДОВИ 12 за с.репу/ 8 за кукуруз 12 за с.репу/ 8 за кукуруз70,00%70,00%
  ПРСКАЛИЦА БАГРАМ Л 2700 270090,00%60,00%
  ПРСКАЛИЦА АГС Л 1500 150090,00%60,00%
  ЗИТНИ КОМБАЈН ЈОХН ДЕЕР КС 276 27690,00%65,00%
  ПЛУГ ОБРТНИ УН 430 обртац 4-о бразни 4-о бразни80,00%60,00%
  ПЛУГ ОБРТНИ 1050/4 обртац 4-о бразни 4-о бразни80,00%60,00%
  АМАЗОН ЗИТНА СЕЈАЦИЦА метар 4 480,00%70,00%
  СЕТВОСПРЕМАЦ КОНСКИЛДЕР метар 6 680,00%60,00%
  СУЛКY ДПX ПРИМА Л 2000 200080,00%60,00%
  ПРЕСА ВИСОКОГ ПРИТИСКА ПОЉОСТРОЈ 0,00%0,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ Т 7 780,00%70,00%
  ПРИКОЛИЦА ЗА ГОРИВО Л 4000 400080,00%50,00%
  ЦИСТЕРНА ЗА ПЕСТИЦИДЕ Л 5000 500090,00%60,00%
  ЦИСТЕРНА ЗА ПЕСТИЦИДЕ Л 5000 500090,00%60,00%
  ТАЊИРАЦА ДРАВА 52 метар 5 570,00%50,00%
  УДУПЛАНА ЗИТНА СЕЈАЦИЦА метар 6 60,00%0,00%
  РАСИПАЦ МИН. ЂУБРИВА О 2000 Л 2000 20000,00%0,00%
  КЕМБРИДЗ ВАЉАК метар 5 570,00%70,00%
  КРУЗНО-КОФИЦАСТИ УТОВАРИВАЦ Т/ха 30 4090,00%70,00%
  КРУЗНО-КОФИЦАСТИ УТОВАРИВАЦ Т/ха 30 4090,00%70,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=3646 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ШЕБЕШИЋ 40637 њива и ливада 302309.92 пољопривредно земљиште сусвојина 303777/32922909.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  2 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32876/1 њива 3765.37 пољопривредно земљиште сусвојина 3756/6813
  3 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32903/1 њива 4332.57 пољопривредно земљиште сусвојина 4320/6187
  4 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32877/1 њива 3718.81 пољопривредно земљиште сусвојина 3715/6832
  5 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32905/1 њива 3403.88 пољопривредно земљиште сусвојина 3427/5040
  6 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32901/1 њива 2531.51 пољопривредно земљиште сусвојина 2518/3541
  7 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32900/1 њива 2876.38 пољопривредно земљиште сусвојина 2882/4103
  8 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32879/1 њива 4015.89 пољопривредно земљиште сусвојина 4018/7610
  9 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32892/1 њива 5599.85 пољопривредно земљиште сусвојина 5534/7395
  10 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32898/1 њива 5973.75 пољопривредно земљиште сусвојина 6035/8473
  11 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32897/1 њива 2946.73 пољопривредно земљиште сусвојина 2930/4027
  12 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32914/1 њива 1834.83 пољопривредно земљиште сусвојина 1850/2926
  13 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33086 њива 7742.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  14 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33121 њива 7539.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  15 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33125 њива 6603.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  16 ШЕБЕШИЋ 39310 ливада 630.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  17 ШЕБЕШИЋ 40475 ливада и њива 8640.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  18 ШЕБЕШИЋ 40548 њива 4071.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  19 ПАВЛОВАЦ 41792 њива 5650.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  20 ПАВЛОВАЦ 42176 њива 457.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  21 ПАВЛОВАЦ 42483 њива 14703.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  22 ПАВЛОВАЦ 42509 њива 10096.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  23 ПАВЛОВАЦ 42583 њива 5576.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  24 ПАВЛОВАЦ 42807 њива 5320.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  25 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32919/2 њива 9654.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  26 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32939/1 њива 3570.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  27 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32944/1 њива 6955.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  28 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33085/1 њива 7166.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  29 ШЕБЕШИЋ 38815/22 њива 1845.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  30 ШЕБЕШИЋ 39090/1 њива 29904.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  31 ПАВЛОВАЦ 42811/1 њива 18121.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  32 ПАВЛОВАЦ 42866/1 њива 20463.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  33 ПАВЛОВАЦ 42882/2 њива 29242.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  34 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32896/1 њива 2968.47 пољопривредно земљиште сусвојина 2948/4032
  35 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32899/1 њива 2788.39 пољопривредно земљиште сусвојина 2787/4013
  36 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32913/1 њива 2259.94 пољопривредно земљиште сусвојина 2289/3623
  37 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32895/1 њива 2980.33 пољопривредно земљиште сусвојина 2960/4077
  38 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32880/1 њива 4042.81 пољопривредно земљиште сусвојина 4070/7635
  39 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32894/1 њива 3028.40 пољопривредно земљиште сусвојина 2978/4077
  40 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32881/1 њива 2119.78 пољопривредно земљиште сусвојина 2109/3717
  41 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32893/1 њива 4949.50 пољопривредно земљиште сусвојина 5007/6792
  42 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32890/1 њива 2698.79 пољопривредно земљиште сусвојина 2663/3497
  43 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32882/1 њива 2234.56 пољопривредно земљиште сусвојина 2225/3722
  44 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32883/1 њива 4556.06 пољопривредно земљиште сусвојина 4534/6989
  45 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32884/1 њива 5017.86 пољопривредно земљиште сусвојина 4999/7155
  46 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32920 њива 3860.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  47 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32921 њива 5355.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  48 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32922 њива 5515.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  49 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32923 њива 7274.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  50 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32925 њива 7499.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  51 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32926 њива 6802.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  52 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32927 њива 7027.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  53 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32930 њива 10891.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  54 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32931 њива 3758.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  55 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 32933 њива 7379.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  56 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33065 њива 7639.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  57 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33068 њива 7228.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  58 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33069 њива 7685.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  59 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33070 њива 7523.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  60 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33073 њива 4363.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  61 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33082 њива 7245.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  62 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33083 њива 7368.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  63 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33084 њива 7434.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  64 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33099 њива 7408.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  65 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33110 њива 3685.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  66 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33112 њива 3596.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  67 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33113 њива 7444.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  68 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33114 њива 4005.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  69 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33115 њива 3543.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  70 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33116 њива 7440.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  71 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33118 њива 6764.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  72 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33119 њива 7746.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  73 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33120 њива 7182.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  74 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33123 њива 7660.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  75 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33124 њива 6769.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  76 ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 33126 њива 7825.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  77 ШЕБЕШИЋ 38556 њива 15271.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  78 ШЕБЕШИЋ 39210 њива 148647.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  79 ШЕБЕШИЋ 39222 њива 35154.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  80 ШЕБЕШИЋ 39223 њива 10590.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  81 ШЕБЕШИЋ 39230 њива 75254.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  82 ШЕБЕШИЋ 39236 њива 185941.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  83 МАЛА БОСНА 40301 пашњак 1692.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  84 ШЕБЕШИЋ 40333 њива 17183.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  85 ШЕБЕШИЋ 40417 њива 6974.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  86 ШЕБЕШИЋ 40476 њива 18452.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  87 ШЕБЕШИЋ 40547 њива 11652.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  88 ШЕБЕШИЋ 40549 њива 11522.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  89 ШЕБЕШИЋ 40636 њива 9034.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  90 ШЕБЕШИЋ 40671 њива 14643.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/109.јун.2010.
  Opis tereta: АГРОТЕЛЕЧКА
  91 ПАВЛОВАЦ 42086 њива 5688.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  92 ПАВЛОВАЦ 42087 њива 5567.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  93 ПАВЛОВАЦ 42182 њива 883.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  94 ПАВЛОВАЦ 42473 њива 11489.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  95 ПАВЛОВАЦ 42504 њива 8386.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  96 ПАВЛОВАЦ 42505 њива 5711.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  97 ПАВЛОВАЦ 42508 њива 4842.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  98 ПАВЛОВАЦ 42512 њива 1626.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  99 ПАВЛОВАЦ 42513 њива 3103.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  100 ПАВЛОВАЦ 42514 њива 4184.00 пољопривредно земљиште својина приватна 1/1
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 БЕНЗИНСКА ПУМПА,УКОПАНЕ ЦИСТЕРНЕ ЗА ГОРИВО,МАГАЦИН НАФТНИХ ДЕРИВАТА 38845/1 28.20 СВОЈИНА
  2 ЧЕЛИЧНА МОНТАЖНА ХАЛА СА ЧЕЛИЧНИМ КОШЕМ ЗА ОДЛАГАЊЕ ЖИТАРИЦА 38845/1 1,035.00 СВОЈИНА
  3 ЛИМЕНИ МАГАЦИН ЗА ОДЛАГАЊЕ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА 38845/1 720.00 СВОЈИНА
  4 МАШИНСКА РАДИОНИЦА,КАНЦЕЛАРИЈЕ,КУПАТИЛО,WЦ,НАДСТРЕШНИЦА ЗА ТРАКТОР 38815/23 720.00 СВОЈИНА
  5 МОНТАЖНА ХАЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА У РИНФУЗИ 38815/23 697.00 СВОЈИНА
  6 НАДСТРЕШНИЦЕ ПОРЕД МОНТАЖНЕ ХАЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ГОТОВИХ ПР. 38815/23 450.00 СВОЈИНА
  7 УПРАВНА ЗГРАДА СА ОТКУПНОМ СТАНИЦОМ ЗА МЛЕКО 38815/22 281.60 СВОЈИНА
  8 ПОРТИРНИЦА СА ПРОСТОРИЈАМА ЗА АРХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 38815/22 27.20 СВОЈИНА
  9 ЗИДАНИ МАГАЦИН ЗА ОДЛАГАЊЕ РАЗНЕ РОБЕ 38845/1 450.00 СВОЈИНА
  10 ЗГРАДА СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МАГАЦИНСКЕ РАДНИКЕ,WЦ И ТУШ КАБИНА 38845/1 49.00 СВОЈИНА
  11 КОЛСКА ВАГА ОД 30 Т СА КУЋИЦОМ КОЛСКЕ ВАГЕ-РЕКОНСТРУКЦИЈА У ПОСТУПКУ 38845/1 48.70 СВОЈИНА
  12 СТОЧНА ВАГА СА ОБОРОМ 38845/1 40.00 СВОЈИНА
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Кукуруз/453.627 кг
  Пивар.јечам/1.295.670 кг
  Семе пшенице/35.000 кг
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Кукуруз/8.893,00 RSD
  Пивар.јечам/14.102,00 RSD
  Семе пшенице/999,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја100,00 %
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='3646' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 17
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 17
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 62.584,00 RSD 44.810,00 RSD
  2013 66.050,00 RSD 47.353,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  мали број запослених, прилагодљивост сетвеној структури

  Шансе

  опстанак само уз решавање односа са Агробанком и НЛБ банка Агро Телечка Телечка,опстанак уз продају само имовине

  Недостаци

  Уситњеност парцела, недостатак система за наводњавање

  Опасности

  елементарне непогоде,решавање Азотаре,Азохем,Агробанка и НЛБ банка (Агротелечка)

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина17.97028.22716.000
  Потразивања35.92638.63024.755
  Потразивања за висе плацен порез на добитак4080
  Краткороцни финансијски пласмани9.8887.1167.404
  Залихе40.73435.56435.874
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР8.93634.34835.685
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина113.458143.885119.798
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања138103106
  Основна средства325.519321.586578.158
  Дугороцни финансијски пласмани57200
  Стална имовина326.229321.689578.264
  Губитак изнад висине капитала529.273480.517351.411
  Укупна актива968.960946.0911.049.473
  Ванбилансна актива637637637
  Добављаци (Обавезе из пословања)377.097335.100336.129
  Краткороцне финансијске обавезе336.870334.291343.047
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода7.62329.81428.445
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР247.370246.886246.934
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе968.960946.091954.555
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе000
  Дугороцна резервисања0094.918
  Укупна дугороцна резервисања968.960946.0911.049.473
  Основни капитал128.674128.674128.674
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве175175175
  Ревалоризационе резерве199.464199.464460.416
  Нераспоредјена добит5.1405.1400
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак333.453333.453589.265
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива968.960946.0911.049.473
  Ванбилансна пасива637637637
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје151.89560.30726.235
  Приходи од активирања уцинака и робе002
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака22.7221.8889.597
  Остали пословни приходи8.165700410
  Пословни приходи137.33859.11917.050
  Набавна вредност продате робе21.6506.6851.697
  Троскови материјала22.60121.79922.939
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи32.53722.62723.223
  Троскови амортизације9.3897.420103.671
  Остали пословни расходи18.5647.6957.026
  Пословни расходи104.74166.226158.556
  Пословни добитак/губитак32.59700
  Финансијски приходи39.6464.2643.256
  Финансијски расходи99.638433989
  Остали приходи4.35857.93216.668
  Остали расходи14.6541.137972
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања053.5190
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез053.5190
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак053.5190
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе968.960946.0911.049.473
 •