• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  3 Козметичке услуге
  4 Друге усл.неге лепоте и тела
  1 Фриз.усл.за жене и мушкарце
  2 Педикирско-маникирске услуге

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  2 Стерилизатор 2001
  3 Каде за прање косе 1999
  5 Компјутерска опрема Pentium,Epson 2000
  1 Путничко возило Yugo Tempo 1.1 2000
  4 Фриз.столице и козм.леж. 1990

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Фризерски салон 123 1971
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 5.123.000 RSD
  Актива обртна средства 1.976.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.931.000 RSD
  Капитал друштвени 9.889.000 RSD
  Пословни приход 18.539.000 RSD
  Пословни расходи 20.972.000 RSD
  Актива укупно 11.820.000 RSD
  Обавезе укупно 1.931.000 RSD
  Основни капитал укупно 9.889.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 3.949.000 RSD
  Актива обртна средства 1.022.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.205.000 RSD
  Капитал друштвени 7.130.000 RSD
  Пословни приход 11.806.000 RSD
  Пословни расходи 11.953.000 RSD
  Актива укупно 8.532.000 RSD
  Обавезе укупно 1.205.000 RSD
  Основни капитал укупно 7.130.000 RSD
 •