СИМПО АД

СИМПО АД
Врање

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: СИМПО АКЦИОНАРКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТИУСЛУГЕ, Врање
Краћи назив: СИМПО АД
Правни статус: АД
Делатност: Производња осталог намештаја
Матични број: 07105681
Величина: Велико
Број запослених: 1704
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ