КАМЕНКО ГАГРЧИН / HOLCIM AGREGATI AD

КАМЕНКО ГАГРЧИН / HOLCIM AGREGATI AD
Сомбор

Пун назив: Акционарско друштво за саобраћај унутрашњим и међународним воденим путевима и трговину ДТД КАМЕНКО ГАГРЧИН
Краћи назив: КАМЕНКО ГАГРЧИН / HOLCIM AGREGATI AD
Правни статус: АД
Делатност: Превоз путника унутрашњим пловним путевима
Матични број: 08113157
Број запослених: 166
Заступник:

Акционарски фонд

Датум налога Датум истека налога Место продаје Број акција налога Проценат акција налога Проценат реализације
22.09.2015 22.09.2015 Акционарски фонд 5708 3.86% 100.00%
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ