ЈУЖНИ БАНАТ ПИК

ЈУЖНИ БАНАТ ПИК
Бела Црква

Пун назив: Друштвено предузеће за пољопривредно-индустријску производњу ЈУЖНИ БАНАТ
Краћи назив: ЈУЖНИ БАНАТ ПИК
Правни статус: ДП
Делатност: Гајење јабучастог и коштичавог воћа
Матични број: 08154848
Број запослених: 603
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду