• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  АТИЛ, Лондон 1,00
  СУ-ПОРТ доо Београд 1,00
  АЕРОМАК, Скопље 1,00
  АМАДЕУС доо Београд 0,75
  АИРСРПСКА, Бања Лука 0,50

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  201120122013
  број путника редован саобраћај1.149 хиљада путника1.246 хиљада путника/
  број путника чартер саобраћај59 хиљада путника112 хиљада путника/
  превезена роба1.732 тоне1.342 тоне/
  превезена пошта408 тоне398 тоне/
  продаја капацитета - цоде схаре61 хиљада седи43 хиљада седи/
  остале услуге из пословања///

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 201120122013
  редован саобраћај седи 68,40%72,10%0,00%
  чартер саобраћај седи 72,60%77,60%0,00%
  укупан саобраћај седи 68,60%72,60%0,00%

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ???????? - ???????? 3685/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 32,999.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??
  2 ???????? - ???????? 3685/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 4,665.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 1 ?? ?? 3684/2 ?????? ???????? 1518 м ????? ? ???????? ?? 1504 м ???? ?? ?? 3684/2 ? ????? ? ???????? ?? 14 м ???? ?? ?? 3685/2.
  3 ???????? - ???????? 3737/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 42,735.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  4 ???????? - ???????? 3737/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 5,312.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  5 ???????? - ???????? 3738/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 3,004.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  6 ???????? - ???????? 3738/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 4,202.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  7 ???????? - ???????? 3739/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 6,446.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  8 ???????? - ???????? 3739/2 2 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,166.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  9 ???????? - ???????? 3742/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 12,142.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  10 ???????? - ???????? 3742/2 12 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,044.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  11 ???????? - ???????? 3742/2 17 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,020.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  12 ???????? - ???????? 3742/2 23 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,007.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 23 ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? 354-269/79-3 ?? 27.06.1979.?????? ?? ?????.
  13 ???????? - ???????? 3742/2 30 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,332.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  14 ???????? - ???????? 3742/2 34 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,985.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: 1. ??????? ???????? ??? ???????. 2. ??????? ???? 34 ?? ?? 3742/2 ?????? ???????? 4685 м ????? ? ???????? ?? 2985 м ???? ?? ?? 3742/2 ? ????? ? ???????? ?? 1700 м ???? ?? ?? 3746/3.
  15 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/109.мај.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-867/2011 - ????? ?? ???????? ?????? ?????.
  16 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/118.сеп.2012.
  Opis tereta: ????????? ????????? ???????? ????? ?????? ????????????? ??????.
  17 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  18 ???????? - ???????? 3742/3 ???? 3. ????? 4,865.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  19 ???????? - ???????? 3742/5 ???????? ??? ????? ?????? 3,299.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  20 ???????? - ???????? 3742/6 ???? 1. ????? 4,259.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  21 ???????? - ???????? 3742/10 ???? 1. ????? 2,070.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  22 ???????? - ???????? 3746/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 26,022.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/102.нов.2012.
  Opis tereta: ??????? - ???????? ?? ?? 3746/1 ?????? ???????? 28332 м ????? ? ???????? ?? 26022 м ???? ?? ?? 3746/1 ? ????? ? ???????? ?? 2310 м ???? ?? ?? 3746/2.
  23 ???????? - ???????? 3746/2 ???????? ??? ????? ?????? 2,310.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/102.нов.2012.
  Opis tereta: ??????? - ???????? ?? ?? 3746/1 ?????? ???????? 28332 м ????? ? ???????? ?? 26022 м ???? ?? ?? 3746/1 ? ????? ? ???????? ?? 2310 м ???? ?? ?? 3746/2.
  24 ???????? - ???????? 3746/3 ???????? ??? ????? ?????? 1,700.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: ??????? ???? 34 ?? ?? 3742/2 ?????? ???????? 4685 м ????? ? ???????? ?? 2985 м ???? ?? ?? 3742/2 ? ????? ? ???????? ?? 17 м ???? ?? ?? 3746/3.
  25 ???????? - ???????? 3781/1 ???? 2. ????? 57,655.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  26 ???????? - ???????? 4131/1 ???? 3. ????? 11,283.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  27 ???????? - ???????? 4131/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,485.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: 1. ??????? ???? 1 ?? ?? 4131/2 ?????? ???????? 1651 м ????? ? ???????? ?? 1485 м ???? ?? ?? 4131/2 ? ????? ? ???????? ?? 55 м ???? ?? ?? 4266/2 ? ????? ? ???????? ?? 111 м ???? ?? ?? 4133/2. 2. ??????? ???????? ??? ???????.
  28 ???????? - ???????? 4131/2 ???? 3. ????? 3,816.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  29 ???????? - ???????? 4131/3 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 9,137.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  30 ???????? - ???????? 4132/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 18,360.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  31 ???????? - ???????? 4132/1 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,574.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: 1. ??????? ???? 2 ?? ?? 4132/1 ?????? ???????? 3516 м ????? ? ???????? ?? 2574 м ???? ?? ?? 4132/1 ? ????? ? ???????? ?? 123 м ???? ?? ?? 3750/12 ? ????? ? ???????? ?? 819 м ???? ?? ?? 3739/1. 2. ??????? ???????? ??? ???????.
  32 ???????? - ???????? 4132/2 ???? 3. ????? 32,662.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  33 ???????? - ???????? 4133/1 ???? 3. ????? 7,707.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  34 ???????? - ???????? 4133/2 ???????? ??? ????? ?????? 111.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 1 ?? ?? 4131/2 ?????? ???????? 1651 м ????? ? ???????? ?? 1485 м ???? ?? ?? 4131/2 ? ????? ? ???????? ?? 55 м ???? ?? ?? 4266/2 ? ????? ? ???????? ?? 111 м ???? ?? ?? 4133/2.
  35 ???????? - ???????? 4133/2 ???? 3. ????? 16,388.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  36 ???????? - ???????? 4133/3 ???? 3. ????? 14,918.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  37 ???????? - ???????? 4134/1 ???? 3. ????? 5,808.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  38 ???????? - ???????? 4134/2 ???? 3. ????? 23,538.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  39 ???????? - ???????? 4134/3 ???? 3. ????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1
  40 ???????? - ???????? 4134/4 ???? 3. ????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1
  41 ???????? - ???????? 4135/1 ???? 3. ????? 1,419.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  42 ???????? - ???????? 4135/2 ???? 3. ????? 4,456.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  43 ???????? - ???????? 4136/1 ???? 3. ????? 1,067.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  44 ???????? - ???????? 4136/2 ???? 3. ????? 3,380.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  45 ???????? - ???????? 4137/1 ???? 3. ????? 19,676.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  46 ???????? - ???????? 4137/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,958.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  47 ???????? - ???????? 4137/2 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 10,183.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  48 ???????? - ???????? 4137/2 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 10,183.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: ??????? ???? 3 ?? ?? 4137/2 ?????? ???????? 10638 м ????? ? ???????? ?? 10183 м ???? ?? ?? 4137/2 ? ????? ? ???????? ?? 455 м ???? ?? ?? 4136/3.
  49 ???????? - ???????? 4137/2 ???????? ?? ?????? - ??????? 20,859.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  50 ???????? - ???????? 4138/1 ???? 3. ????? 9,189.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  51 ???????? - ???????? 4138/2 ???? 3. ????? 11,289.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3685/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  2 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3685/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  3 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3737/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  4 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3737/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  5 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3738/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  6 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3738/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  7 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3739/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  8 ??????? ????????? ?????????? 3739/2 2 ?????? ???? ??????? 2,553.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  9 ?????? ????????? ?????????? 3739/2 3 ?????? ????????? ?????????? ????? ????????? ??????? 1/1
  10 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 6 ???????? ??????????? ?????? 4,087.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  11 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 7 ??????? ?????? 3,936.00 ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  12 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 8 ??????? ?????? - ?????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  13 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 9 ??????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  14 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 10 ??????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  15 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 11 ??????? ?????? - ????? ??? ? ????? И ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  16 ??????? ????????? ?????????? 3739/1 23 ??????? ??????? ????????? 2,224.00 ???????? ??????? ??????? ??????? 1/1
  17 ???????? ?????? 1172/7 1 ?????? ??? ?????? 7,870.65 ???????? ??????? ???????? 1/114.јун.2001.
  Опис терета: ??????? ???????? ??? ???????
  18 ???????? ??????? 3017 ???????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ????????? 785.49 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/111.сеп.2009.
  Опис терета: ????????
  19 ?????? 3017 ?????? 30.00 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/111.сеп.2009.
  Опис терета: ????????
  20 ???????? ??????? 2253 ???????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ????????? 115.24 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  21 ???????? ???????? ?????? 7523 1 ???????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ????????? 114.00 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  22 ???????? ??????? 1693, 1720, 1722 ????????? ???????? ??????? ??? ???? ??????????? ??????? 240.86 ???????? ??????? ???????
  23 ???????? ?????? ?? ?????????? ????????? 741 2 ???????? / ???????? ??????? 128.55 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? ??????????
  24 ???????? - ???????? ?????? 4559 1 ???????? ??????? - ????? ?????????? ????????? ?????? 70.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  25 ????????? 12-Feb ????????? 76.66 ??????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  26 ????????? ?????????? Apr-32 ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК 1,265.11 ????????? ?????????? ????? ????????? ??????? 1/1
  27 ???????? ?????? 202/1, 536/11, 202/2, 202/3, 121/8, 121/9, 121/2, 200, 198/3, 121/1, 121/7 ???????? ??????? 854.28 ????? ????????? ??????? 1/1
  Опис терета: ??????? ???? ???????
  28 ???????? ??????? 127 1 ???????? ??????? ? ???????? 117.27 ???????? ??????? ????????? ??????? 1/122.окт.2002.
  Опис терета: ??????? ??????? ? ??????????
  29 ????????? ???????? ?????? 2431/3 1 ???????? ??????? 115.37 ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? 1/125.авг.2008.
  Опис терета: ???????????
  30 ????????? ???????? ?????? 2431/3 1 ???????? ??????? 115.37 ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? 1/120.јан.2009.
  Опис терета: ???????????
  31 ???????? - ???????? ?????? 11143 1 ???????? ?????? 161.72 ???????? - ???????? ?????? ?????????? ??????? 1/1
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  201120122013
  број путника редован саобраћај1.149 хиљада путника1.246 хиљада путника/
  број путника чартер саобраћај59 хиљада путника112 хиљада путника/
  превезена роба1.732 тоне1.342 тоне/
  превезена пошта408 тоне398 тоне/
  продаја капацитета - цоде схаре61 хиљада седи43 хиљада седи/
  остале услуге из пословања///
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  201120122013
  број путника редован саобраћај10.562.043,00 RSD11.499.552,00 RSD/
  број путника чартер саобраћај650.794,00 RSD1.204.502,00 RSD/
  превезена роба303.590,00 RSD298.250,00 RSD/
  превезена пошта21.095,00 RSD23.362,00 RSD/
  продаја капацитета - цоде схаре342.772,00 RSD396.027,00 RSD/
  остале услуге из пословања168.049,00 RSD152.392,00 RSD/

  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште29,70 %26,50 %/
  Страно тржиште70,30 %73,50 %/
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја38,20 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници61,80 %

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 1186
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 17
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 1203
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 112.807,00 RSD 83.014,00 RSD
  2012 106.435,00 RSD 83.949,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Национални авио превозилац са дугом традицијом (преко 80 година); Највеће учешће у превозу путника на АП Београд; Велики број лојалних путника, посебно исељеника; Достигну висок ниво ваздухопловних стандарда у пословању, безбедности и техничком одржавању; Професионално и стручно летачко особље, као и стручни кадар на другим пословима у Компанији; Континуирано праћење тржишта уз адекватно реаговање на захтеве путника (квалитетна услуга, промотивне тарифе итд.)

  Недостаци

  Застарела флота; Предимензионисаност Компаније утиће на непродуктивност; Постојећа организациона структура онемогућава флексибилније пословање и утврђивање одговорности за неиспуњавање пословних резултата; Континуирани оперативни губици у пословању; Неадекватни уговори о пословању са другим организационим целинама (Јат Техника, СУ ПОРТ, Јат Цатеринг); Недовољно средстава за праћење захтева тржишта и унапређење пословања (иновативне активности су занемарљиве)

  Опасности

  Спор излазак из економске кризе, успоравање привредних акивности, па самим тим и смањење тражње за авио-услугом, још увек је присутно како на глобалном, тако и на микро плану; Политика отвореног неба привлачи све већи број авиокомпанија на београдски аеродром, посебно лоw-цост превозилаца, што пооштрава конкуренцију на матичном аеродрому; Компаније настоје да привуку путнике и остваре конкурентску предност смањивањем тарифа, што утиче на смањење прихода и повлачење са тржишта компанија које не могу да одговоре на овакве изазове (у протекле две године и са београдског аеродрома повукле су се неке лоw-цост и традиционалне авиокомпаније); Висока цена горива, утиче на раст овог трошка у укупним трошковима; Непредвидљивост временских непогода и других претњи из окружења које могу угрозити авиосаобраћај (епидемије, тероризам)

  Шансе

  Раст путничког и робног саобраћаја на АП у Београду и повољан геостратески положај овог аеродрома, што му пружа могућности развоја у регионални хуб; Раст животног стандарда становништва, повећање броја туристичких путовања и раст спољнотрговинске активности земље; Могућности сарадње са авиокомпанијама из окружења, као и разни видови стратешког партнерства са другим компанијама, који би допринели већем искоришћењу понуђених капацитета; Проширење мреже линија на нова тржишта (између осталог и могућност успостављања дуголинијског саобраћаја); Опоравак авиоиндустрије у целости и раст потражње за услугом авиопревоза у свету; Коришћење нових система пословања у авиосаобрачају који утичу на смањење трошкова (е-тицкетинг, он лине-резервације итд.)

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201020112012
  Готовински еквиваленти и готовина916.569228.444172.577
  Потразивања1.742.2041.352.9241.177.375
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани2.321.3352.2582.274
  Залихе1.297.9251.451.7721.477.334
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР124.38232.78097.228
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина6.402.4153.068.1782.926.788
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања411.726528.302504.379
  Основна средства11.337.91811.895.08912.011.518
  Дугороцни финансијски пласмани171.256173.234170.115
  Стална имовина11.920.90012.596.62512.686.012
  Губитак изнад висине капитала348.4073.509.7117.355.419
  Укупна актива18.671.72219.174.51422.968.219
  Ванбилансна актива94.04213.1884.107
  Добављаци (Обавезе из пословања)6.243.4736.283.0549.270.059
  Краткороцне финансијске обавезе759.9491.680.9802.662.287
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода87.41052.46953.731
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР237.497276.765385.655
  Обавезе по основу пореза на добитак94.26353.15211.893
  Укупно краткороцне обавезе7.422.5928.346.42012.383.625
  Дугороцни кредити10.407.30210.008.9269.787.876
  Одлозене пореске обавезе495.047477.865459.795
  Остале дугороцне обавезе21.87514.2328.315
  Укупно дугороцне обавезе10.429.17710.023.1589.796.191
  Дугороцна резервисања324.906327.071328.608
  Укупна дугороцна резервисања18.176.67518.696.64922.508.424
  Основни капитал16.946.28116.949.66316.950.436
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве39.04841.43841.438
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак16.985.32916.991.10116.991.874
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива18.671.72219.174.51422.968.219
  Ванбилансна пасива94.04213.1884.107
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201020112012
  Приходи од продаје11.079.20811.619.98413.082.421
  Приходи од активирања уцинака и робе1.18700
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи904.426431.771491.664
  Пословни приходи11.984.82112.051.75513.574.085
  Набавна вредност продате робе22.8433.797325
  Троскови материјала4.064.8945.091.4906.203.155
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.610.1262.671.8302.720.070
  Троскови амортизације450.028538.556631.283
  Остали пословни расходи7.105.0437.160.9147.933.993
  Пословни расходи14.252.93415.466.58717.488.826
  Пословни добитак/губитак-2.268.113-3.414.832-3.914.741
  Финансијски приходи960.276638.416762.686
  Финансијски расходи1.716.7341.066.5421.779.774
  Остали приходи392.196812.6271.443.356
  Остали расходи1.273.799153.926210.357
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања-3.906.174-3.184.257-3.698.830
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез-3.906.174-3.184.257-3.698.830
  Порески расходи периода94.26300
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода234.35017.18118.070
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак-3.766.087-3.167.076-3.680.760
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •