ЈАТ AIRWAYS А.Д.

ЈАТ AIRWAYS А.Д.
Београд

Пун назив: Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways a.d. Beograd
Краћи назив: ЈАТ AIRWAYS А.Д.
Правни статус: АД
Делатност: Ваздушни превоз путника
Матични број: 07044275
Број запослених: 1203
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ