•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  АТИЛ, Лондон 1,00
  СУ-ПОРТ доо Београд 1,00
  АЕРОМАК, Скопље 1,00
  АМАДЕУС доо Београд 0,75
  АИРСРПСКА, Бања Лука 0,50

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  број путника редован саобраћај1.246 хиљада путника/
  број путника чартер саобраћај112 хиљада путника/
  превезена роба1.342 тоне/
  превезена пошта398 тоне/
  продаја капацитета - цоде схаре43 хиљада седи/
  остале услуге из пословања//

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  редован саобраћај седи 72,10%0,00%
  чартер саобраћај седи 77,60%0,00%
  укупан саобраћај седи 72,60%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=20102 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ???????? - ???????? 3685/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 32,999.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??
  2 ???????? - ???????? 3685/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 4,665.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 1 ?? ?? 3684/2 ?????? ???????? 1518 м ????? ? ???????? ?? 1504 м ???? ?? ?? 3684/2 ? ????? ? ???????? ?? 14 м ???? ?? ?? 3685/2.
  3 ???????? - ???????? 3737/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 42,735.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  4 ???????? - ???????? 3737/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 5,312.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  5 ???????? - ???????? 3738/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 3,004.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  6 ???????? - ???????? 3738/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 4,202.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  7 ???????? - ???????? 3739/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 6,446.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  8 ???????? - ???????? 3739/2 2 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,166.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  9 ???????? - ???????? 3742/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 12,142.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  10 ???????? - ???????? 3742/2 12 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,044.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  11 ???????? - ???????? 3742/2 17 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,020.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  12 ???????? - ???????? 3742/2 23 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,007.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 23 ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? 354-269/79-3 ?? 27.06.1979.?????? ?? ?????.
  13 ???????? - ???????? 3742/2 30 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,332.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  14 ???????? - ???????? 3742/2 34 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,985.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: 1. ??????? ???????? ??? ???????. 2. ??????? ???? 34 ?? ?? 3742/2 ?????? ???????? 4685 м ????? ? ???????? ?? 2985 м ???? ?? ?? 3742/2 ? ????? ? ???????? ?? 1700 м ???? ?? ?? 3746/3.
  15 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/109.мај.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-867/2011 - ????? ?? ???????? ?????? ?????.
  16 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/118.сеп.2012.
  Opis tereta: ????????? ????????? ???????? ????? ?????? ????????????? ??????.
  17 ???????? - ???????? 3742/2 ???? 1. ????? 77,411.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  18 ???????? - ???????? 3742/3 ???? 3. ????? 4,865.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  19 ???????? - ???????? 3742/5 ???????? ??? ????? ?????? 3,299.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  20 ???????? - ???????? 3742/6 ???? 1. ????? 4,259.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  21 ???????? - ???????? 3742/10 ???? 1. ????? 2,070.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  22 ???????? - ???????? 3746/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 26,022.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/102.нов.2012.
  Opis tereta: ??????? - ???????? ?? ?? 3746/1 ?????? ???????? 28332 м ????? ? ???????? ?? 26022 м ???? ?? ?? 3746/1 ? ????? ? ???????? ?? 2310 м ???? ?? ?? 3746/2.
  23 ???????? - ???????? 3746/2 ???????? ??? ????? ?????? 2,310.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/102.нов.2012.
  Opis tereta: ??????? - ???????? ?? ?? 3746/1 ?????? ???????? 28332 м ????? ? ???????? ?? 26022 м ???? ?? ?? 3746/1 ? ????? ? ???????? ?? 2310 м ???? ?? ?? 3746/2.
  24 ???????? - ???????? 3746/3 ???????? ??? ????? ?????? 1,700.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: ??????? ???? 34 ?? ?? 3742/2 ?????? ???????? 4685 м ????? ? ???????? ?? 2985 м ???? ?? ?? 3742/2 ? ????? ? ???????? ?? 17 м ???? ?? ?? 3746/3.
  25 ???????? - ???????? 3781/1 ???? 2. ????? 57,655.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  26 ???????? - ???????? 4131/1 ???? 3. ????? 11,283.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  27 ???????? - ???????? 4131/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,485.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: 1. ??????? ???? 1 ?? ?? 4131/2 ?????? ???????? 1651 м ????? ? ???????? ?? 1485 м ???? ?? ?? 4131/2 ? ????? ? ???????? ?? 55 м ???? ?? ?? 4266/2 ? ????? ? ???????? ?? 111 м ???? ?? ?? 4133/2. 2. ??????? ???????? ??? ???????.
  28 ???????? - ???????? 4131/2 ???? 3. ????? 3,816.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  29 ???????? - ???????? 4131/3 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 9,137.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  30 ???????? - ???????? 4132/1 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 18,360.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  31 ???????? - ???????? 4132/1 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 2,574.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: 1. ??????? ???? 2 ?? ?? 4132/1 ?????? ???????? 3516 м ????? ? ???????? ?? 2574 м ???? ?? ?? 4132/1 ? ????? ? ???????? ?? 123 м ???? ?? ?? 3750/12 ? ????? ? ???????? ?? 819 м ???? ?? ?? 3739/1. 2. ??????? ???????? ??? ???????.
  32 ???????? - ???????? 4132/2 ???? 3. ????? 32,662.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  33 ???????? - ???????? 4133/1 ???? 3. ????? 7,707.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  34 ???????? - ???????? 4133/2 ???????? ??? ????? ?????? 111.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???? 1 ?? ?? 4131/2 ?????? ???????? 1651 м ????? ? ???????? ?? 1485 м ???? ?? ?? 4131/2 ? ????? ? ???????? ?? 55 м ???? ?? ?? 4266/2 ? ????? ? ???????? ?? 111 м ???? ?? ?? 4133/2.
  35 ???????? - ???????? 4133/2 ???? 3. ????? 16,388.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  36 ???????? - ???????? 4133/3 ???? 3. ????? 14,918.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  37 ???????? - ???????? 4134/1 ???? 3. ????? 5,808.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  38 ???????? - ???????? 4134/2 ???? 3. ????? 23,538.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  39 ???????? - ???????? 4134/3 ???? 3. ????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1
  40 ???????? - ???????? 4134/4 ???? 3. ????? ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1
  41 ???????? - ???????? 4135/1 ???? 3. ????? 1,419.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  42 ???????? - ???????? 4135/2 ???? 3. ????? 4,456.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  43 ???????? - ???????? 4136/1 ???? 3. ????? 1,067.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  44 ???????? - ???????? 4136/2 ???? 3. ????? 3,380.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/129.окт.2012.
  Opis tereta: ?????????: ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ???? 952-02-1559/2012 - ????? ???? ?????? ?????.
  45 ???????? - ???????? 4137/1 ???? 3. ????? 19,676.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  46 ???????? - ???????? 4137/2 1 ???????? ??? ??????? - ???????? 1,958.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  47 ???????? - ???????? 4137/2 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 10,183.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Opis tereta: ??????? ???????? ??? ???????.
  48 ???????? - ???????? 4137/2 3 ???????? ??? ??????? - ???????? 10,183.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/106.дец.2012.
  Opis tereta: ??????? ???? 3 ?? ?? 4137/2 ?????? ???????? 10638 м ????? ? ???????? ?? 10183 м ???? ?? ?? 4137/2 ? ????? ? ???????? ?? 455 м ???? ?? ?? 4136/3.
  49 ???????? - ???????? 4137/2 ???????? ?? ?????? - ??????? 20,859.00 ???????? ? ???????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  50 ???????? - ???????? 4138/1 ???? 3. ????? 9,189.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  51 ???????? - ???????? 4138/2 ???? 3. ????? 11,289.00 ?????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3685/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  2 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3685/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  3 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3737/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  4 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3737/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  5 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3738/1 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  6 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3738/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  7 ??????? ??????? ?? ???????? ????? 3739/2 1 ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  8 ??????? ????????? ?????????? 3739/2 2 ?????? ???? ??????? 2,553.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  9 ?????? ????????? ?????????? 3739/2 3 ?????? ????????? ?????????? ????? ????????? ??????? 1/1
  10 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 6 ???????? ??????????? ?????? 4,087.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  11 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 7 ??????? ?????? 3,936.00 ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  12 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 8 ??????? ?????? - ?????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  13 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 9 ??????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  14 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 10 ??????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  15 ?????? ????????? ?????????? 3742/2 11 ??????? ?????? - ????? ??? ? ????? И ???????? ??????? ?????????? ??????? 1/1
  16 ??????? ????????? ?????????? 3739/1 23 ??????? ??????? ????????? 2,224.00 ???????? ??????? ??????? ??????? 1/1
  17 ???????? ?????? 1172/7 1 ?????? ??? ?????? 7,870.65 ???????? ??????? ???????? 1/114.јун.2001.
  Опис терета: ??????? ???????? ??? ???????
  18 ???????? ??????? 3017 ???????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ????????? 785.49 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/111.сеп.2009.
  Опис терета: ????????
  19 ?????? 3017 ?????? 30.00 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/111.сеп.2009.
  Опис терета: ????????
  20 ???????? ??????? 2253 ???????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ????????? 115.24 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  21 ???????? ???????? ?????? 7523 1 ???????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ????????? 114.00 ????????/???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  22 ???????? ??????? 1693, 1720, 1722 ????????? ???????? ??????? ??? ???? ??????????? ??????? 240.86 ???????? ??????? ???????
  23 ???????? ?????? ?? ?????????? ????????? 741 2 ???????? / ???????? ??????? 128.55 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? ??????????
  24 ???????? - ???????? ?????? 4559 1 ???????? ??????? - ????? ?????????? ????????? ?????? 70.00 ???????? ??????? ????? ????????? ??????? 1/1
  25 ????????? 12-Feb ????????? 76.66 ??????????? ???????? ????? ????????? ??????? 1/1
  26 ????????? ?????????? Apr-32 ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК 1,265.11 ????????? ?????????? ????? ????????? ??????? 1/1
  27 ???????? ?????? 202/1, 536/11, 202/2, 202/3, 121/8, 121/9, 121/2, 200, 198/3, 121/1, 121/7 ???????? ??????? 854.28 ????? ????????? ??????? 1/1
  Опис терета: ??????? ???? ???????
  28 ???????? ??????? 127 1 ???????? ??????? ? ???????? 117.27 ???????? ??????? ????????? ??????? 1/122.окт.2002.
  Опис терета: ??????? ??????? ? ??????????
  29 ????????? ???????? ?????? 2431/3 1 ???????? ??????? 115.37 ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? 1/125.авг.2008.
  Опис терета: ???????????
  30 ????????? ???????? ?????? 2431/3 1 ???????? ??????? 115.37 ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? 1/120.јан.2009.
  Опис терета: ???????????
  31 ???????? - ???????? ?????? 11143 1 ???????? ?????? 161.72 ???????? - ???????? ?????? ?????????? ??????? 1/1
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  број путника редован саобраћај1.246 хиљада путника/
  број путника чартер саобраћај112 хиљада путника/
  превезена роба1.342 тоне/
  превезена пошта398 тоне/
  продаја капацитета - цоде схаре43 хиљада седи/
  остале услуге из пословања//
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  број путника редован саобраћај11.499.552,00 RSD/
  број путника чартер саобраћај1.204.502,00 RSD/
  превезена роба298.250,00 RSD/
  превезена пошта23.362,00 RSD/
  продаја капацитета - цоде схаре396.027,00 RSD/
  остале услуге из пословања152.392,00 RSD/

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште26,50 %/
  Страно тржиште73,50 %/
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја38,20 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници61,80 %

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='20102' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 1186
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 17
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 1203
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 106.435,00 RSD 83.949,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Национални авио превозилац са дугом традицијом (преко 80 година); Највеће учешће у превозу путника на АП Београд; Велики број лојалних путника, посебно исељеника; Достигну висок ниво ваздухопловних стандарда у пословању, безбедности и техничком одржавању; Професионално и стручно летачко особље, као и стручни кадар на другим пословима у Компанији; Континуирано праћење тржишта уз адекватно реаговање на захтеве путника (квалитетна услуга, промотивне тарифе итд.)

  Недостаци

  Застарела флота; Предимензионисаност Компаније утиће на непродуктивност; Постојећа организациона структура онемогућава флексибилније пословање и утврђивање одговорности за неиспуњавање пословних резултата; Континуирани оперативни губици у пословању; Неадекватни уговори о пословању са другим организационим целинама (Јат Техника, СУ ПОРТ, Јат Цатеринг); Недовољно средстава за праћење захтева тржишта и унапређење пословања (иновативне активности су занемарљиве)

  Опасности

  Спор излазак из економске кризе, успоравање привредних акивности, па самим тим и смањење тражње за авио-услугом, још увек је присутно како на глобалном, тако и на микро плану; Политика отвореног неба привлачи све већи број авиокомпанија на београдски аеродром, посебно лоw-цост превозилаца, што пооштрава конкуренцију на матичном аеродрому; Компаније настоје да привуку путнике и остваре конкурентску предност смањивањем тарифа, што утиче на смањење прихода и повлачење са тржишта компанија које не могу да одговоре на овакве изазове (у протекле две године и са београдског аеродрома повукле су се неке лоw-цост и традиционалне авиокомпаније); Висока цена горива, утиче на раст овог трошка у укупним трошковима; Непредвидљивост временских непогода и других претњи из окружења које могу угрозити авиосаобраћај (епидемије, тероризам)

  Шансе

  Раст путничког и робног саобраћаја на АП у Београду и повољан геостратески положај овог аеродрома, што му пружа могућности развоја у регионални хуб; Раст животног стандарда становништва, повећање броја туристичких путовања и раст спољнотрговинске активности земље; Могућности сарадње са авиокомпанијама из окружења, као и разни видови стратешког партнерства са другим компанијама, који би допринели већем искоришћењу понуђених капацитета; Проширење мреже линија на нова тржишта (између осталог и могућност успостављања дуголинијског саобраћаја); Опоравак авиоиндустрије у целости и раст потражње за услугом авиопревоза у свету; Коришћење нових система пословања у авиосаобрачају који утичу на смањење трошкова (е-тицкетинг, он лине-резервације итд.)

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања - консолидовани (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина276.196231.2773.297.769
  Потразивања881.370702.418716.416
  Потразивања за висе плацен порез на добитак661661982
  Краткороцни финансијски пласмани34.42040.772262.310
  Залихе1.455.9871.477.838325.015
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР36.279102.164170.115
  Одлозена пореска средства7121.5800
  Обртна имовина2.684.9132.555.1304.772.607
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања528.385504.726133.759
  Основна средства12.006.27712.109.0612.727.369
  Дугороцни финансијски пласмани103.26283.009321.913
  Стална имовина12.637.92412.696.7963.183.041
  Губитак изнад висине капитала4.009.2467.828.10627.006.579
  Укупна актива19.332.79523.081.61234.962.227
  Ванбилансна актива13.1887.8660
  Добављаци (Обавезе из пословања)6.324.0389.029.22911.713.446
  Краткороцне финансијске обавезе1.702.3732.662.31711.397.259
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода59.66758.8801.697.966
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР317.852422.0743.535.467
  Обавезе по основу пореза на добитак54.21912.9411.046
  Укупно краткороцне обавезе8.458.14912.185.44128.345.184
  Дугороцни кредити10.022.3219.787.8764.922.996
  Одлозене пореске обавезе477.865459.7950
  Остале дугороцне обавезе14.232291.3421.138
  Укупно дугороцне обавезе10.036.55310.079.2184.924.134
  Дугороцна резервисања360.228357.1581.692.909
  Укупна дугороцна резервисања18.854.93022.621.81734.962.227
  Основни капитал16.939.09216.944.55217.471.155
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве1.5321.6670
  Ревалоризационе резерве41.43841.4380
  Нераспоредјена добит64.87788.043225.928
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак17.046.93917.075.70017.697.083
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива19.332.79523.081.61234.962.227
  Ванбилансна пасива13.1887.8660
  Биланс успеха - консолидовани (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје11.813.37913.328.25614.655.307
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи431.771491.814855.257
  Пословни приходи12.245.15013.820.07015.510.564
  Набавна вредност продате робе3.7972.67031
  Троскови материјала5.085.5566.215.4406.609.184
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.964.0343.022.3263.593.159
  Троскови амортизације562.358648.742745.262
  Остали пословни расходи7.043.4457.800.4759.759.182
  Пословни расходи15.659.19017.689.65320.706.818
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи624.124750.318540.637
  Финансијски расходи1.074.3031.785.4381.469.551
  Остали приходи819.5981.450.077465.940
  Остали расходи157.864215.2332.198.698
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља2.0263110
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода3.9214.65356.283
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода17.25218.9380
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе18.854.93022.621.81734.962.227
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина228.444172.5773.179.483
  Потразивања1.352.9241.177.375753.179
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани2.2582.274284.710
  Залихе1.451.7721.477.334307.312
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР32.78097.228133.353
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина3.068.1782.926.7884.658.037
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања528.302504.379133.406
  Основна средства11.895.08912.011.5182.490.396
  Дугороцни финансијски пласмани173.234170.115555.716
  Стална имовина12.596.62512.686.0123.179.518
  Губитак изнад висине капитала3.509.7117.355.41927.049.672
  Укупна актива19.174.51422.968.21934.887.227
  Ванбилансна актива13.1884.10713.596
  Добављаци (Обавезе из пословања)6.283.0549.270.05911.965.466
  Краткороцне финансијске обавезе1.680.9802.662.28711.397.577
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода52.46953.7311.575.870
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР276.765385.6553.404.322
  Обавезе по основу пореза на добитак53.15211.8930
  Укупно краткороцне обавезе8.346.42012.383.62528.343.235
  Дугороцни кредити10.008.9269.787.8764.922.996
  Одлозене пореске обавезе477.865459.7950
  Остале дугороцне обавезе14.2328.3151.136
  Укупно дугороцне обавезе10.023.1589.796.1914.924.132
  Дугороцна резервисања327.071328.6081.619.860
  Укупна дугороцна резервисања18.696.64922.508.42434.887.227
  Основни капитал16.949.66316.950.43617.471.155
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве41.43841.4380
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак16.991.10116.991.87417.471.155
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива19.174.51422.968.21934.887.227
  Ванбилансна пасива13.1884.10713.596
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје11.619.98413.082.42114.422.358
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи431.771491.664818.223
  Пословни приходи12.051.75513.574.08515.240.581
  Набавна вредност продате робе3.79732531
  Троскови материјала5.091.4906.203.1556.592.564
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.671.8302.720.0703.236.728
  Троскови амортизације538.556631.283724.302
  Остали пословни расходи7.160.9147.933.9939.916.513
  Пословни расходи15.466.58717.488.82620.470.138
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи638.416762.686569.333
  Финансијски расходи1.066.5421.779.7741.459.578
  Остали приходи812.6271.443.356454.324
  Остали расходи153.926210.3572.721.743
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода17.18118.0700
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе18.696.64922.508.42434.887.227
 •