•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 ХЛАДЊАЧА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ Објекат у власништву, капацитета 12.000 т, уписан у ЗКУЛ 9219, КО Смедерево, кп.бр. 3207/1. Објекти Продато
  2 РЕСТОРАН ’’МИХАЈЛОВАЦ’’ Укупне површине 435м2 КО ’’Михајловац’’препис поседовног листа бр. 2807, кп.бр. 778/7 Објекти Продато
  3 Број парцеле: 2000. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 33ха,93а,57м. Земљиште Продато
  4 Број парцеле: 2047. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,62м. Земљиште Продато
  5 Број парцеле: 2047. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,62м. Земљиште Продато
  6 Број парцеле: 2051. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,52а,32м. Земљиште Продато
  7 Број парцеле: 2100. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 37ха,28а,52м. Земљиште Продато
  8 Број парцеле: 2200. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 32ха,75а,94м. Земљиште Продато
  9 Број парцеле: 2250. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 22ха,92а,70м. Земљиште Продато
  10 Број парцеле: 2284/2. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,14а,99м. Земљиште Продато
  11 Број парцеле: 2300. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 40ха,83а,51м. Земљиште Продато
  12 Број парцеле: 2310. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 6ха,00а,54м. Земљиште Продато
  13 Број парцеле: 2345. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 13ха,12а,02м. Земљиште Продато
  14 Број парцеле: 2401. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 26ха,47а,79м. Земљиште Продато
  15 Број парцеле: 2403. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,36а,84м. Земљиште Продато
  16 Број парцеле: 2500. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 19ха,48а,61м. Земљиште Продато
  17 Број парцеле: 2501. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 16ха,66а,44м. Земљиште Продато
  18 Број парцеле: 2574. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 22ха,55а,38м. Земљиште Продато
  19 Број парцеле: 2611. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 55ха,11а,01м. Земљиште Продато
  20 Број парцеле: 2670. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 54ха,26а,98м. Земљиште Продато
  21 Број парцеле: 2753/5. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 14ха,99а,25м. Земљиште Продато
  22 Број парцеле: 2753/15. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 54ха,51а,90м. Земљиште Продато
  23 Број парцеле: 2753/30. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 46ха,33а,56м. Земљиште Продато
  24 Број парцеле: 2753/38. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 20ха,80а,07м. Земљиште Продато
  25 Број парцеле: 2753/39. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 23ха,76а,69м. Земљиште Продато
  26 Број парцеле: 2756. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 5ха,72а,17м. Земљиште Продато
  27 Број парцеле: 2760. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 9ха,52а,33м. Земљиште Продато
  28 Број парцеле: 2831/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,55м. Земљиште  
  29 Број парцеле: 2835/1. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,56а,51м. Земљиште  
  30 Број парцеле: 2835/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,56а,52м. Земљиште  
  31 Број парцеле: 2847/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,18а,46м. Земљиште  
  32 Број парцеле: 2847/7. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,19а,20м. Земљиште  
  33 Број парцеле: 5237. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,82а,44м. Земљиште  
  34 Број парцеле: 5248. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 9ха,61а,44м. Земљиште  
  35 Број парцеле: 5249/3. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,45а,36м. Земљиште  
  36 Број парцеле: 5545. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 15ха,88а,89м. Земљиште Продато
  37 Број парцеле: 5546. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,96а,26м. Земљиште  
  38 Број парцеле: 5547. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,63а,96м. Земљиште  
  39 Број парцеле: 5548. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 13ха,04а,17м. Земљиште Продато
  40 Број парцеле: 5549. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,24а,17м. Земљиште  
  41 Број парцеле: 5550. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 10ха,13а,99м. Земљиште  
  42 Број парцеле: 5550. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 10ха,13а,99м. Земљиште  
  43 Број парцеле: 5551/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,19а,22м. Земљиште  
  44 Број парцеле: 5552/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,33а,17м. Земљиште  
  45 Број парцеле: 5552/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 27ха,14а,74м. Земљиште Продато
  46 Број парцеле: 5553. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,84а,51м. Земљиште  
  47 Број парцеле: 5554/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,36а,80м. Земљиште  
  48 Број парцеле: 5554/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,21а,56м. Земљиште  
  49 Број парцеле: 5555. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,79а,54м. Земљиште  
  50 Број парцеле: 5556. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,94а,16м. Земљиште  
  51 Број парцеле: 5557. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 54ха,04а,45м. Земљиште Продато
  52 Број парцеле: 5558/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,36а,57м. Земљиште Продато
  53 Број парцеле: 5558/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,02а,22м. Земљиште Продато
  54 Број парцеле: 5559. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 2ха,60а,87м. Земљиште Продато
  55 Број парцеле: 558. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 22ха,12а,52м. Земљиште  
  56 Број парцеле: 894. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 4ха,31а,67м. Земљиште  
  57 Број парцеле: 1714 Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 17ха,75а,29м. Земљиште  
  58 Број парцеле: 1715. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 1ха,07а,48м. Земљиште  
  59 Број парцеле: 3465. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 41ха,20а,28м. Земљиште Продато
  60 Број парцеле: 3466. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,34а,47м. Земљиште Продато
  61 Број парцеле: 3467 Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 2ха,43а,69м. Земљиште  
  62 Број парцеле: 3468. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 1ха,69а,80м. Земљиште Продато
  63 Број парцеле: 3469. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 4ха,98а,75м. Земљиште  
  64 Број парцеле: 3470/1. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 2ха,75а,07м. Земљиште Продато
  65 Број парцеле:3470/3. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,80а,05м. Земљиште  
  66 Број парцеле: 3471/1. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 3ха,00а,29м. Земљиште  
  67 Број парцеле: 3472. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 3ха,19а,94м. Земљиште  
  68 Број парцеле: 3473. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,60а,43м. Земљиште  
  69 Број парцеле: 3474. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,84а,94м. Земљиште  
  70 ВиноШАРДОНЕ,берба 2002,количина 7.727,00 литара. Залихе Продато
  71 ВиноСОВИЊОН берба 2003, количина 4.000,00 литара. Залихе Продато
  72 Вино Совињон,берба 2000,количина 6.780,00 литара. Залихе Продато
  73 ВиноСовињонберба 2001,количина 3.300,00 литара. Залихе Продато
  74 Вино за дестилацију берба 2002,количина 1.750,00 литара. Залихе Продато
  75 Вино Рајнски ризлинг берба 2000,количина 69.500,00 литара. Залихе Продато
  76 Вино Рајнски ризлинг берба 2002,количина 68.200,00 литара. Залихе Продато
  77 Вино Рајнски ризлинг берба 2001,количина 46.988,00 литара. Залихе Продато
  78 Вино Рајнски ризлинг берба 2002,количина 29.688,00 литара. Залихе Продато
  79 Вино Рајнски ризлинг берба 2000,количина 42.900,00 литара. Залихе Продато
  80 Вино Италијански ризлинг берба 2000,количина 50.500,00 литара. Залихе Продато
  81 Вино Италијански ризлингберба 2002,количина 8.086,00 литара. Залихе Продато
  82 Сировина за траварицу берба 2000,количина 14.340,00 литара. Залихе  
  83 Дестилат за лозовачу-берба 2000,количина 1.700,00 литара. Залихе  
  84 Алкохол житни (рафинада),количина 10.619,00 литара. Залихе Продато
  85 Јабуково сирће (ринфуз),количина 37.303,00 литара. Залихе Продато
  86 Вински дестилат берба 2005,количина 18.412,00 литара. Залихе Продато
  87 Ракија Јабуковача берба 2001,количина 11.307,00 литара. Залихе  
  88 Дестилат за лозовачу берба 2004,количина 20.359,00 литара. Залихе  
  89 Дестилат за лозовачу берба 2003,количина 28.038,00 литара. Залихе  
  90 Дестилат за лозовачу берба 2002,количина 3.931,00 литара. Залихе  
  91 Вино за дестилацију (ринф),количина 5.024,00 литара. Залихе Продато
  92 Вино Рајнски ризлинг берба 2003,количина 49.850,00 литара. Залихе  
  93 Вино Италијански ризлинг берба 2003,количина 50.000,00 литара. Залихе Продато
  94 Бренди ринфуз берба 2001,количина 5.042,00 литара. Залихе  
  95 Вино Смедеревка берба 2001,количина 520.000,00 литара. Залихе Продато
  96 Вино Смедеревка берба 2002,количина 193.808,00 литара. Залихе Продато
  97 Вино Смедеревка берба 2002, количина 100.000,00 литара. Залихе Продато
  98 Вино Смедеревка берба 2002.-заштићено географско порекло,количина 50.000,00 литара. Залихе Продато
  99 Вино за дестилацију берба 2002,количина 21.621,00 литара. Залихе Продато
  100 Челични отпад до 6 мм дебљине,претпостављена количина 20.000 кг. Залихе Продато
  101 Челични отпад преко 6 мм дебљине,претпостављена количина 150.000 кг. Залихе Продато
  102 Користан отпад,претпостављена количина 20.000 кг. Залихе  
  103 Расходовани електромотори,претпостављена количина 1.000 кг. Залихе Продато
  104 Расходовани каблови,претпостављена количина 500 кг. Залихе Продато
  105 Отпадни алуминијум,претпостављена количина 1.500 кг. Залихе Продато
  106 Отпадни бакар,претпостављена количина 100 кг. Залихе Продато
  107 Хартија,претпостављена количина 4.000 кг. Залихе Продато
  108 Отпадно дрво,претпостављене количине 3 м3. Залихе Продато
  109 Дрвени трупци,претпостављена количина 25 м3. Залихе  
  110 Елементи дрвене амбалаже,претпостављена количина 5.385 комплета. Залихе  
  111 Дрвена амбалажа А класе (холандези),претпостављена количина 1.294 ком. Залихе  
  112 Дрвена амбалажа Б класе (холандези),претпостављена количина 3.940 ком. Залихе  
  113 Расходована пластична амбалажа,претпостављена количина 1.500 кг. Залихе Продато
  114 Расходована стаклена амбалажа (ломљено стакло)претпостављена количина 50.000 кг. Инвентар  
  115 Винарски подрум Смедерево Лист непокретности број 14241 , К.О. Смедерево са припадајућим грађевинским објектима, опремом и ситним инвентаром, залихама вина и дестилата, и то: • Подрум Смедерево: Управна зграда површине П =2027 м2, Флаширница са надстрешницом, Колска вага, Портирница, Продавница и Летња башта, Пријем грожђа као и остали објекти. Објекти  
  116 Објекат пољопривреде - Подно складиште ИИ површине 2.262,00 м2 на К.П. бр 493/27 , Лист непокретности бр. 14413 К.О. Смедерево – књижно власништво Објекти  
  117 Дирекција у Смедереву ул.Годоминска бр. 1, коју чине: 1. Стара управна зграда, П = 273м2, која се налази на кп.бр. 11783 КО Смедерево уписаној у изводу поседовног листа бр. 13149 КО Смедерево. Приземље, спрат и подрум – ванкњижно власништво 2. Нова управна зграда, П = 875м2, која се налази на кп.бр. 11790/1 КО Смедерево. Приземље, спрат и подрум – ванкњижно власништво. Објекат изграђен према решењу СО Смедерево бр. 351/379-78-03 3. Спортске свлачионице П = 241м2 на кп.бр. 11790/2 КО Смедерево – ванкњижно власништво Објекти  
  118 Објекти на економији Шешковац који се налазе на кп.бр.1191/4 уписаној у изводу поседовног листа бр. 427 КО Вучак – ванкњижно власништво, од којих најзначајније чине: - Управна зграда са магацином, П = 295м2, - Магацин са механичарском радионицом, П = 260м2, - Бетонски базен за воду, П = 52м2, - Објекат радио станице и противградне одбране, П = 10м2, Објекти  
  119 Квалитетно бело вино Ц-3 68.000,00 литара Залихе  
  120 Квалитетно бело вино Ц-4 65.000,00 литара Залихе  
  121 Квалитетно бело вино Ц-5 69.000,00 литара Залихе  
  122 Дестилат за лозовачу берба 2002.година Ц - 12 10.000.00 литара Залихе  
  123 Пелинковац ПВЦ бурад 230 литара Залихе  
  124 Обојено сирће Б 325 (б) 1.507,00 литара Залихе  
  125 Винско сирће Т20 194.000,00 литара Залихе  

  Галерија слика

   
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Не постоје подаци
 •