•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 ХЛАДЊАЧА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ Објекат у власништву, капацитета 12.000 т, уписан у ЗКУЛ 9219, КО Смедерево, кп.бр. 3207/1. Објекти Продато
  2 РЕСТОРАН ’’МИХАЈЛОВАЦ’’ Укупне површине 435м2 КО ’’Михајловац’’препис поседовног листа бр. 2807, кп.бр. 778/7 Објекти Продато
  3 Број парцеле: 2000. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 33ха,93а,57м. Земљиште Продато
  4 Број парцеле: 2047. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,62м. Земљиште Продато
  5 Број парцеле: 2047. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,62м. Земљиште Продато
  6 Број парцеле: 2051. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,52а,32м. Земљиште Продато
  7 Број парцеле: 2100. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 37ха,28а,52м. Земљиште Продато
  8 Број парцеле: 2200. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 32ха,75а,94м. Земљиште Продато
  9 Број парцеле: 2250. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 22ха,92а,70м. Земљиште Продато
  10 Број парцеле: 2284/2. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,14а,99м. Земљиште Продато
  11 Број парцеле: 2300. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 40ха,83а,51м. Земљиште Продато
  12 Број парцеле: 2310. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 6ха,00а,54м. Земљиште Продато
  13 Број парцеле: 2345. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 13ха,12а,02м. Земљиште Продато
  14 Број парцеле: 2401. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 26ха,47а,79м. Земљиште Продато
  15 Број парцеле: 2403. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,36а,84м. Земљиште Продато
  16 Број парцеле: 2500. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 19ха,48а,61м. Земљиште Продато
  17 Број парцеле: 2501. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 16ха,66а,44м. Земљиште Продато
  18 Број парцеле: 2574. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 22ха,55а,38м. Земљиште Продато
  19 Број парцеле: 2611. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 55ха,11а,01м. Земљиште Продато
  20 Број парцеле: 2670. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 54ха,26а,98м. Земљиште Продато
  21 Број парцеле: 2753/5. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 14ха,99а,25м. Земљиште Продато
  22 Број парцеле: 2753/15. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 54ха,51а,90м. Земљиште Продато
  23 Број парцеле: 2753/30. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 46ха,33а,56м. Земљиште Продато
  24 Број парцеле: 2753/38. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 20ха,80а,07м. Земљиште Продато
  25 Број парцеле: 2753/39. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 23ха,76а,69м. Земљиште Продато
  26 Број парцеле: 2756. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 5ха,72а,17м. Земљиште Продато
  27 Број парцеле: 2760. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 9ха,52а,33м. Земљиште Продато
  28 Број парцеле: 2831/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,57а,55м. Земљиште  
  29 Број парцеле: 2835/1. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,56а,51м. Земљиште  
  30 Број парцеле: 2835/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,56а,52м. Земљиште  
  31 Број парцеле: 2847/3. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,18а,46м. Земљиште  
  32 Број парцеле: 2847/7. Пос.лист Лист непокретности: 3237. Површина: 0ха,19а,20м. Земљиште  
  33 Број парцеле: 5237. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,82а,44м. Земљиште  
  34 Број парцеле: 5248. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 9ха,61а,44м. Земљиште  
  35 Број парцеле: 5249/3. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,45а,36м. Земљиште  
  36 Број парцеле: 5545. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 15ха,88а,89м. Земљиште Продато
  37 Број парцеле: 5546. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,96а,26м. Земљиште  
  38 Број парцеле: 5547. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,63а,96м. Земљиште  
  39 Број парцеле: 5548. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 13ха,04а,17м. Земљиште Продато
  40 Број парцеле: 5549. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,24а,17м. Земљиште  
  41 Број парцеле: 5550. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 10ха,13а,99м. Земљиште  
  42 Број парцеле: 5550. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 10ха,13а,99м. Земљиште  
  43 Број парцеле: 5551/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 1ха,19а,22м. Земљиште  
  44 Број парцеле: 5552/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,33а,17м. Земљиште  
  45 Број парцеле: 5552/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 27ха,14а,74м. Земљиште Продато
  46 Број парцеле: 5553. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,84а,51м. Земљиште  
  47 Број парцеле: 5554/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,36а,80м. Земљиште  
  48 Број парцеле: 5554/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,21а,56м. Земљиште  
  49 Број парцеле: 5555. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 3ха,79а,54м. Земљиште  
  50 Број парцеле: 5556. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,94а,16м. Земљиште  
  51 Број парцеле: 5557. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 54ха,04а,45м. Земљиште Продато
  52 Број парцеле: 5558/1. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,36а,57м. Земљиште Продато
  53 Број парцеле: 5558/2. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 0ха,02а,22м. Земљиште Продато
  54 Број парцеле: 5559. Пос.лист Лист непокретности: 1680. Површина: 2ха,60а,87м. Земљиште Продато
  55 Број парцеле: 558. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 22ха,12а,52м. Земљиште  
  56 Број парцеле: 894. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 4ха,31а,67м. Земљиште  
  57 Број парцеле: 1714 Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 17ха,75а,29м. Земљиште  
  58 Број парцеле: 1715. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 1ха,07а,48м. Земљиште  
  59 Број парцеле: 3465. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 41ха,20а,28м. Земљиште Продато
  60 Број парцеле: 3466. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,34а,47м. Земљиште Продато
  61 Број парцеле: 3467 Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 2ха,43а,69м. Земљиште  
  62 Број парцеле: 3468. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 1ха,69а,80м. Земљиште Продато
  63 Број парцеле: 3469. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 4ха,98а,75м. Земљиште  
  64 Број парцеле: 3470/1. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 2ха,75а,07м. Земљиште Продато
  65 Број парцеле:3470/3. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,80а,05м. Земљиште  
  66 Број парцеле: 3471/1. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 3ха,00а,29м. Земљиште  
  67 Број парцеле: 3472. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 3ха,19а,94м. Земљиште  
  68 Број парцеле: 3473. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,60а,43м. Земљиште  
  69 Број парцеле: 3474. Пос.лист Лист непокретности: 636. Површина: 0ха,84а,94м. Земљиште  
  70 ВиноШАРДОНЕ,берба 2002,количина 7.727,00 литара. Залихе Продато
  71 ВиноСОВИЊОН берба 2003, количина 4.000,00 литара. Залихе Продато
  72 Вино Совињон,берба 2000,количина 6.780,00 литара. Залихе Продато
  73 ВиноСовињонберба 2001,количина 3.300,00 литара. Залихе Продато
  74 Вино за дестилацију берба 2002,количина 1.750,00 литара. Залихе Продато
  75 Вино Рајнски ризлинг берба 2000,количина 69.500,00 литара. Залихе Продато
  76 Вино Рајнски ризлинг берба 2002,количина 68.200,00 литара. Залихе Продато
  77 Вино Рајнски ризлинг берба 2001,количина 46.988,00 литара. Залихе Продато
  78 Вино Рајнски ризлинг берба 2002,количина 29.688,00 литара. Залихе Продато
  79 Вино Рајнски ризлинг берба 2000,количина 42.900,00 литара. Залихе Продато
  80 Вино Италијански ризлинг берба 2000,количина 50.500,00 литара. Залихе Продато
  81 Вино Италијански ризлингберба 2002,количина 8.086,00 литара. Залихе Продато
  82 Сировина за траварицу берба 2000,количина 14.340,00 литара. Залихе  
  83 Дестилат за лозовачу-берба 2000,количина 1.700,00 литара. Залихе  
  84 Алкохол житни (рафинада),количина 10.619,00 литара. Залихе Продато
  85 Јабуково сирће (ринфуз),количина 37.303,00 литара. Залихе Продато
  86 Вински дестилат берба 2005,количина 18.412,00 литара. Залихе Продато
  87 Ракија Јабуковача берба 2001,количина 11.307,00 литара. Залихе  
  88 Дестилат за лозовачу берба 2004,количина 20.359,00 литара. Залихе  
  89 Дестилат за лозовачу берба 2003,количина 28.038,00 литара. Залихе  
  90 Дестилат за лозовачу берба 2002,количина 3.931,00 литара. Залихе  
  91 Вино за дестилацију (ринф),количина 5.024,00 литара. Залихе Продато
  92 Вино Рајнски ризлинг берба 2003,количина 49.850,00 литара. Залихе  
  93 Вино Италијански ризлинг берба 2003,количина 50.000,00 литара. Залихе Продато
  94 Бренди ринфуз берба 2001,количина 5.042,00 литара. Залихе  
  95 Вино Смедеревка берба 2001,количина 520.000,00 литара. Залихе Продато
  96 Вино Смедеревка берба 2002,количина 193.808,00 литара. Залихе Продато
  97 Вино Смедеревка берба 2002, количина 100.000,00 литара. Залихе Продато
  98 Вино Смедеревка берба 2002.-заштићено географско порекло,количина 50.000,00 литара. Залихе Продато
  99 Вино за дестилацију берба 2002,количина 21.621,00 литара. Залихе Продато
  100 Челични отпад до 6 мм дебљине,претпостављена количина 20.000 кг. Залихе Продато
  101 Челични отпад преко 6 мм дебљине,претпостављена количина 150.000 кг. Залихе Продато
  102 Користан отпад,претпостављена количина 20.000 кг. Залихе  
  103 Расходовани електромотори,претпостављена количина 1.000 кг. Залихе Продато
  104 Расходовани каблови,претпостављена количина 500 кг. Залихе Продато
  105 Отпадни алуминијум,претпостављена количина 1.500 кг. Залихе Продато
  106 Отпадни бакар,претпостављена количина 100 кг. Залихе Продато
  107 Хартија,претпостављена количина 4.000 кг. Залихе Продато
  108 Отпадно дрво,претпостављене количине 3 м3. Залихе Продато
  109 Дрвени трупци,претпостављена количина 25 м3. Залихе  
  110 Елементи дрвене амбалаже,претпостављена количина 5.385 комплета. Залихе  
  111 Дрвена амбалажа А класе (холандези),претпостављена количина 1.294 ком. Залихе  
  112 Дрвена амбалажа Б класе (холандези),претпостављена количина 3.940 ком. Залихе  
  113 Расходована пластична амбалажа,претпостављена количина 1.500 кг. Залихе Продато
  114 Расходована стаклена амбалажа (ломљено стакло)претпостављена количина 50.000 кг. Инвентар  
  115 Винарски подрум Смедерево Лист непокретности број 14241 , К.О. Смедерево са припадајућим грађевинским објектима, опремом и ситним инвентаром, залихама вина и дестилата, и то: • Подрум Смедерево: Управна зграда површине П =2027 м2, Флаширница са надстрешницом, Колска вага, Портирница, Продавница и Летња башта, Пријем грожђа као и остали објекти. Објекти  
  116 Објекат пољопривреде - Подно складиште ИИ површине 2.262,00 м2 на К.П. бр 493/27 , Лист непокретности бр. 14413 К.О. Смедерево – књижно власништво Објекти  
  117 Дирекција у Смедереву ул.Годоминска бр. 1, коју чине: 1. Стара управна зграда, П = 273м2, која се налази на кп.бр. 11783 КО Смедерево уписаној у изводу поседовног листа бр. 13149 КО Смедерево. Приземље, спрат и подрум – ванкњижно власништво 2. Нова управна зграда, П = 875м2, која се налази на кп.бр. 11790/1 КО Смедерево. Приземље, спрат и подрум – ванкњижно власништво. Објекат изграђен према решењу СО Смедерево бр. 351/379-78-03 3. Спортске свлачионице П = 241м2 на кп.бр. 11790/2 КО Смедерево – ванкњижно власништво Објекти  
  118 Објекти на економији Шешковац који се налазе на кп.бр.1191/4 уписаној у изводу поседовног листа бр. 427 КО Вучак – ванкњижно власништво, од којих најзначајније чине: - Управна зграда са магацином, П = 295м2, - Магацин са механичарском радионицом, П = 260м2, - Бетонски базен за воду, П = 52м2, - Објекат радио станице и противградне одбране, П = 10м2, Објекти  
  119 Квалитетно бело вино Ц-3 68.000,00 литара Залихе  
  120 Квалитетно бело вино Ц-4 65.000,00 литара Залихе  
  121 Квалитетно бело вино Ц-5 69.000,00 литара Залихе  
  122 Дестилат за лозовачу берба 2002.година Ц - 12 10.000.00 литара Залихе  
  123 Пелинковац ПВЦ бурад 230 литара Залихе  
  124 Обојено сирће Б 325 (б) 1.507,00 литара Залихе  
  125 Винско сирће Т20 194.000,00 литара Залихе  

  Галерија слика

   
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина14.4072.928
  Потразивања3.2071.568
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе8.5348.508
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља117.355117.355
  ПДВ и АВР200
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина143.523130.359
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства00
  Дугороцни финансијски пласмани59.15831.752
  Стална имовина59.15831.752
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива202.681162.111
  Ванбилансна актива41.51241.512
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе1.5800
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода30.39630.396
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР37.24725.363
  Обавезе по основу пореза на добитак130
  Укупно краткороцне обавезе179.755148.427
  Дугороцни кредити8.7210
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе8.7210
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал830.659830.659
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве4.5464.546
  Нераспоредјена добит1.0191.019
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак822.019822.540
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал14.20513.684
  Укупна пасива202.681162.111
  Ванбилансна пасива41.51241.512
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје18.06813.353
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи3.086161
  Пословни приходи21.15413.514
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала705717
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи10.2728.321
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи9.3716.954
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак8060
  Финансијски приходи9.0673.026
  Финансијски расходи900
  Остали приходи00
  Остали расходи9.6501.068
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања1330
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез1330
  Порески расходи периода130
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак1200
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе188.476148.427

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 1.292.344.000 RSD
  Актива обртна средства 201.788.000 RSD
  Обавезе краткорочне 191.017.000 RSD
  Обавезе дугорочне 20.301.000 RSD
  Капитал друштвени 1.103.492.000 RSD
  Пословни приход 343.786.000 RSD
  Пословни расходи 273.397.000 RSD
  Обавезе укупно 211.318.000 RSD
  Основни капитал укупно 1.103.492.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 1.292.344.000 RSD
  Актива обртна средства 201.788.000 RSD
  Обавезе краткорочне 191.017.000 RSD
  Обавезе дугорочне 20.301.000 RSD
  Капитал друштвени 1.103.492.000 RSD
  Пословни приход 343.786.000 RSD
  Пословни расходи 273.397.000 RSD
  Актива укупно 1.706.731.000 RSD
  Обавезе укупно 211.318.000 RSD
  Основни капитал укупно 1.103.492.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 1999.
  Актива основна средства 992.428.000 RSD
  Актива обртна средства 127.569.000 RSD
  Обавезе краткорочне 113.144.000 RSD
  Обавезе дугорочне 19.804.000 RSD
  Капитал друштвени 1.102.322.000 RSD
  Пословни приход 212.284.000 RSD
  Пословни расходи 151.274.000 RSD
  Актива укупно 1.239.208.000 RSD
  Обавезе укупно 132.948.000 RSD
  Основни капитал укупно 1.102.322.000 RSD
 •