ФАП Лим доо

ФАП Лим доо
Прибој

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: ФАП ЛИМ ДОО ПРИБОЈ
Краћи назив: ФАП Лим доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Хотели и сличан смештај
Матични број: 07657765
Величина: Мало
Број запослених: 7
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ