ФАП Лим доо

ФАП Лим доо
Прибој

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
Пун назив: FAP LIM DOO PRIBOJ
Краћи назив: ФАП Лим доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Хотели и сличан смештај
Матични број: 07657765
Величина: Мало
Број запослених: 48
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду