БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР

БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР
Обреновац

Пун назив: Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД
Краћи назив: БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР
Правни статус: АД
Делатност: Друмски превоз терета
Матични број: 17408020
Број запослених: 85
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду