БИРОСТРОЈ

БИРОСТРОЈ
Суботица

Пун назив: БИРОСТРОЈ Друштвено предузеће за продају и сервисирање електронике и механике
Краћи назив: БИРОСТРОЈ
Правни статус: ДП
Делатност: Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство
Матични број: 08248524
Број запослених: 2
Заступник:
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду