БИРОСТРОЈ

БИРОСТРОЈ
Суботица

Пун назив: БИРОСТРОЈ Друштвено предузеће за продају и сервисирање електронике и механике
Краћи назив: БИРОСТРОЈ
Правни статус: ДП
Делатност: Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство
Матични број: 08248524
Број запослених: 2
Заступник:
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ