•  
 • Име и презиме:
  Алексеј Мисаиловић

  Компанија:
  АДВЕНТИС

  Адреса:
  Обилићев венац 18-20, Београд,

  Контакт:
  +381 11 33 43 446

  Имејл:
  amisailovic@adventis.co.rs

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  НЕМА -
  НЕМА -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  201120122013
  Меркантилна пшеница3.284 т3.623 т4.007 т
  Семенска пшеница402 т1.079 т2.807 т
  Меркантилни јечам озими781 т683 т1.637 т
  Меркантилна соја1.219 т758 т1.403 т
  Меркантилни сунцокрет1.569 т1.111 т1.437 т
  Шећерна репа -корен13.548 т18.258 т12.629 т
  Меркантилни кукуруз10.131 т6.006 т8.228 т
  Семенски кукуруз658 т228 т569 т
  Кукуруз шећерац3.868 т877 т/

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 201120122013
  Силос тона 20000 тона 19000 тона100,00%100,00%100,00%
  Сушара т/х 30т/1х сушење кукур. Са 30% на 14% влаге 45т/1х сушење кукур. Са 18% влаге на 14%100,00%100,00%100,00%
  Сточарство комада 1200 комада 1200 комада50,00%50,00%50,00%

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Пољопривредно земљиште 6711/1 обрадиво земљиште 10973 њива својина приватна 21946/43891
  Opis tereta: без терета
  2 Пољопривредно земљиште 6711/2 обрадиво земљиште 10973 њива својина приватна 21946/43891
  Opis tereta: без терета
  3 Пољопривредно земљиште 6586 обрадиво земљиште 02507 њива својина приватна 16/21
  Opis tereta: без терета
  4 Пољопривредно земљиште 9624/1 обрадиво земљиште 20750 њива својина приватна 16/21
  Opis tereta: без терета
  5 Пољопривредно земљиште 9624/2 обрадиво земљиште 07269 њива својина приватна 16/21
  Opis tereta: без терета
  6 Пољопривредно земљиште 5635 обрадиво земљиште 05253 њива својина приватна једна половина
  Opis tereta: без терета
  7 Пољопривредно земљиште 9618 обрадиво земљиште 02877 њива својина приватна 2877/2681
  Opis tereta: без терета
  8 Пољопривредно земљиште 11349 обрадиво земљиште 13537 њива својина приватна 16/25
  Opis tereta: без терета
  9 Пољопривредно земљиште 6669/1 обрадиво земљиште 05122 њива својина приватна једна половина
  Opis tereta: без терета
  10 Пољопривредно земљиште 6669/3 обрадиво земљиште 04316 њива својина приватна једна половина
  Opis tereta: без терета
  11 Пољопривредно земљиште 6776/1 обрадиво земљиште 00756 њива својина приватна 1,35
  Opis tereta: без терета
  12 Пољопривредно земљиште 10600 обрадиво земљиште 04608 њива својина приватна 2,7
  Opis tereta: без терета
  13 Пољопривредно земљиште 10649 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 5755/143748
  Opis tereta: без терета
  14 Пољопривредно земљиште 6653 обрадиво земљиште 06313 њива својина приватна 5,7
  Opis tereta: без терета
  15 Пољопривредно земљиште 6583/1 обрадиво земљиште 346706 њива својина приватна 5,718.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Развојни фонд АПВ
  16 Пољопривредно земљиште 5091 обрадиво земљиште 05253 њива својина приватна једна половина
  Opis tereta: без терета
  17 Пољопривредно земљиште 9076/7 обрадиво земљиште 51272 њива својина приватна 1
  18 Пољопривредно земљиште 9076/8 обрадиво земљиште 36563 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  19 Пољопривредно земљиште 9076/10 обрадиво земљиште 06061 њива својина приватна 49160
  Opis tereta: без терета
  20 Пољопривредно земљиште 9076/11 обрадиво земљиште 15663 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  21 Пољопривредно земљиште 9076/13 обрадиво земљиште 11472 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  22 Пољопривредно земљиште 9076/15 обрадиво земљиште 15717 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  23 Пољопривредно земљиште 9076/16 обрадиво земљиште 24685 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  24 Пољопривредно земљиште 5017 обрадиво земљиште 492840 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  25 Пољопривредно земљиште 5018 обрадиво земљиште 1078120 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  26 Пољопривредно земљиште 5019/2 обрадиво земљиште 643259 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  27 Пољопривредно земљиште 5180 обрадиво земљиште 1288000 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  28 Пољопривредно земљиште 5181 обрадиво земљиште 1287998 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  29 Пољопривредно земљиште 5183 обрадиво земљиште 1282755 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  30 Пољопривредно земљиште 5186 обрадиво земљиште 1286958 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  31 Пољопривредно земљиште 5250 обрадиво земљиште 08409 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  32 Пољопривредно земљиште 5489 обрадиво земљиште 1210180 њива својина приватна 118.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Развојни фонд АПВ
  33 Пољопривредно земљиште 5490 обрадиво земљиште 77323 њива својина приватна 118.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Развојни фонд АПВ
  34 Пољопривредно земљиште 5491/13 обрадиво земљиште 152295 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  35 Пољопривредно земљиште 5549 обрадиво земљиште 10347 њива својина приватна 102.окт.2008.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  36 Пољопривредно земљиште 5568/3 обрадиво земљиште 59228 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  37 Пољопривредно земљиште 6293 обрадиво земљиште 1173450 њива својина приватна 118.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Развојни фонд АПВ
  38 Пољопривредно земљиште 6294/1 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 102.окт.2008.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  39 Пољопривредно земљиште 6294/2 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  40 Пољопривредно земљиште 6294/3 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  41 Пољопривредно земљиште 6294/4 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  42 Пољопривредно земљиште 6294/5 обрадиво земљиште 10692 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  43 Пољопривредно земљиште 6294/6 обрадиво земљиште 10693 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  44 Пољопривредно земљиште 6397 обрадиво земљиште 06898 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  45 Пољопривредно земљиште 6474 обрадиво земљиште 05232 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  46 Пољопривредно земљиште 6523/2 обрадиво земљиште 11510 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  47 Пољопривредно земљиште 6527 обрадиво земљиште 1287334 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  48 Пољопривредно земљиште 6528/1 обрадиво земљиште 200374 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  49 Пољопривредно земљиште 6528/2 обрадиво земљиште 973465 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  50 Пољопривредно земљиште 6528/3 обрадиво земљиште 30816 њива својина приватна 113.јул.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал. Изјава Металс банка,Развојин фонд АПВ И АИК Банка
  51 Пољопривредно земљиште 6583/2 обрадиво земљиште 09707 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  52 Појопривредно земљиште 6583/3 обрадиво земљиште 10938 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  53 Пољопривредно земљиште 6584 обрадиво земљиште 04622 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  54 Пољопривредно земљиште 6587 обрадиво земљиште 02562 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  55 Пољопривредно земљиште 6588 обрадиво земљиште 04655 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  56 Пољопривредно земљиште 6591 обрадиво земљиште 02222 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  57 Пољопривредно земљиште 6593 обрадиво земљиште 01794 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  58 Пољопривредно земљиште 6594 обрадиво земљиште 01358 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  59 Пољопривредно земљиште 6595 обрадиво земљиште 03688 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  60 Пољопривредно земљиште 6599 обрадиво земљиште 03533 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  61 Пољопривредно земљиште 6600 обрадиво земљиште 08673 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  62 Пољопривредно земљиште 6603 обрадиво земљиште 25642 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  63 Пољопривредно земљиште 6604/1 обрадиво земљиште 16882 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  64 Пољопривредно земљиште 6604/2 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  65 Пољопривредно земљиште 6605 обрадиво земљиште 03118 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  66 Пољопривредно земљиште 6606 обрадиво земљиште 37380 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  67 Пољопривредно земљиште 6646/2 обрадиво земљиште 15451 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  68 Пољопривредно земљиште 6646/3 обрадиво земљиште 14046 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  69 Пољопривредно земљиште 6646/4 обрадиво земљиште 02809 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  70 Пољопривредно земљиште 6646/5 обрадиво земљиште 05618 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  71 Пољопривредно земљиште 6649 обрадиво земљиште 09271 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  72 Пољопривредно земљиште 6651 обрадиво земљиште 11763 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  73 Пољопривредно земљиште 6654/1 обрадиво земљиште 08632 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  74 Пољопривредно земљиште 6657 обрадиво земљиште 07831 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  75 Пољопривредно земљиште 6671 обрадиво земљиште 10029 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  76 Пољопривредно земљиште 6672 обрадиво земљиште 12165 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  77 Пољопривредно земљиште 6674/1 обрадиво земљиште 19636 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  78 Пољопривредно земљиште 6674/2 обрадиво земљиште 09278 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  79 Пољопривредно земљиште 6675 обрадиво земљиште 08681 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  80 Пољопривредно земљиште 6676 обрадиво земљиште 05941 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  81 Пољопривредно земљиште 6679 обрадиво земљиште 09909 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  82 Пољопривредно земљиште 6684 обрадиво земљиште 04112 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  83 Пољопривредно земљиште 6685/1 обрадиво земљиште 04867 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  84 Пољопривредно земљиште 6685/2 обрадиво земљиште 16806 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  85 Пољопривредно земљиште 6685/3 обрадиво земљиште 17264 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  86 Пољопривредно земљиште 6686 обрадиво земљиште 12278 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  87 Пољопривредно земљиште 6696 обрадиво земљиште 02347 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  88 Пољопривредно земљиште 6704 обрадиво земљиште 06321 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  89 Пољопривредно земљиште 6708/2 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  90 Пољопривредно земљиште 6709/2 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  91 Пољопривредно земљиште 6709/3 обрадиво земљиште 16478 њива својина приватна 11
  Opis tereta: без терета
  92 Пољопривредно земљиште 6712/1 обрадиво земљиште 05755 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  93 Пољопривредно земљиште 6719/2 обрадиво земљиште 02878 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  94 Пољопривредно земљиште 6721/1 обрадиво земљиште 02208 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  95 Пољопривредно земљиште 6721/2 обрадиво земљиште 06506 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  96 Пољопривредно земљиште 6723/2 обрадиво земљиште 08632 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  97 Пољопривредно земљиште 6724 обрадиво земљиште 40517 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  98 Пољопривредно земљиште 6727 обрадиво земљиште 32742 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  99 Пољопривредно земљиште 6751 обрадиво земљиште 06490 њива својина приватна 1
  Opis tereta: без терета
  100 Пољопривредно земљиште 6761 обрадиво земљиште 10547 њива својина приватна 121.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека и зал.изјава Аик банка
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Објекти на сточарству 6288-6293 102 фарма 4,458.00 4,458.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  2 Управна зграда Бачка 6288 1013 управна зграда и шупе 1,758.00 1,758.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  3 Машинска радионица са припадајућим објектима 9256 104 радионица 2,231.00 2,231.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  4 Радна заједница -управна зграда 1707 105 управна зграда и шупе 1,237.00 1,237.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  5 Економија Телечка 9059 1011 стаје и управна зграда 4,898.00 4,898.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  6 Управна зграда Млекар 9,903 1012 управна зграда и магацини 495.00 495.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  7 Старе зграде на Млекару-порушене 9493 1012 порушено
  8 Силос и сушара 4135 103 силос и сушара 2,153.00 2,153.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  9 Економија Вепровац 11265 11354 1014 економија и црпна станица 1,692.00 1,692.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  10 Ловћен сала и станови 874 1052-1057 пословна зграда и стан 849.00 849.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  11 Циглана 4006 7752 7753 1054 циглана,управ. Згара и стан 213.00 213.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  12 Објекти код бензинске станице 837 1055 управна зграда ,помоћ. Зграде 568.00 568.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  13 Пољопривредна апотека 503 1056 прод. И помоћне зграде 1,288.00 1,288.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  14 Објекти код Крамера 1677 1058 станови од чврстог материјала вланици 3/4 приватна 75%
  Опис терета: без терета
  15 Стамбена зграда 7369 1059 стамбена зграда 509.00 509.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  16 Зграда старе мешаоне 1666 102 није у функцији 555.00 555.00 од чврстог материјала својина заједничка 13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  17 Магацин код жељезничке станице 59 103 није у функцији 672.00 672.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове
  Не поседује се опрема на силосу која би спречила емисију прашине и честица у атмосферу приликом елевирања и сушења зрнастих роба.На сточарству,фарми свиња не постоје затворене бетонске лагуне за одлагање осоке.

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  201120122013
  Меркантилна пшеница3.283 т3.592 т4.038 т
  Семенска пшеница402 т1.079 т2.807 т
  Меркантилни јечам озими781 т683 т1.637 т
  Меркантилна соја1.219 т758 т1.403 т
  Меркантилни сунцокрет1.569 т1.111 т1.437 т
  Шећерна репа -корен13.548 т18.258 т12.629 т
  Меркантилни кукуруз9.583 т4.228 т9.707 т
  Семенски кукуруз658 т228 т569 т
  Кукуруз шећерац3.868 т877 т/
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  201120122013
  Меркантилна пшеница27.751,00 RSD50.087,00 RSD54.578,00 RSD
  Семенска пшеница3.699,00 RSD14.367,00 RSD31.295,00 RSD
  Меркантилни јечам озими5.281,00 RSD8.956,00 RSD20.599,00 RSD
  Меркантилна соја20.160,00 RSD26.947,00 RSD37.011,00 RSD
  Меркантилни сунцокрет24.366,00 RSD28.344,00 RSD24.825,00 RSD
  Шећерна репа -корен27.355,00 RSD39.736,00 RSD67.406,00 RSD
  Меркантилни кукуруз77.285,00 RSD30.760,00 RSD118.808,00 RSD
  Семенски кукуруз7.557,00 RSD12.460,00 RSD13.664,00 RSD
  Кукуруз шећерац26.394,00 RSD11.404,00 RSD/

  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште99,00 %100,00 %99,00 %
  Страно тржиште1,00 %/1,00 %
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја97,00 %
  Велепродаја3,00 %
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 115
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 115
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 47.376,00 RSD 34.078,00 RSD
  2012 57.600,00 RSD 41.309,00 RSD
  2013 44.513,00 RSD 63.500,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Добри природни услови,традиција у пољопривредној производњи,едафски услови као што су обрадиво земљиште доброг квалитета,велике количине биомасе у производњи,не загађеност земљишта и вода досадашњом употребом ђубрива и пестицида,стартешка географска позиција,велики потенција за извоз пољоп. произв.

  Шансе

  Интезивирање сточарске производње,развој органских производа,већа продуктивност уз нове технологије,производња енергије из обновљивих извора биомасе односно жетвених остатака,пораст тражње за производима са посебним ознакама квалитета.

  Недостаци

  Ектстремне климатске појаве последњих година као што су суша или град,слаба заступљеност сточарства у укупној производњи,не довољна подршка развоју пољопривреде од стране државе,претежно старија полулација у месту.

  Опасности

  Ограничење пласмана односно слаба домицилна платежна способност,ограничење извоза,односно не стимулисање увоза,све већа зависност од увозних сировина за пољоп. производњу,као и миграција млађе популације у градове уз промену гране делатности.

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина64.63024.41681.138
  Потразивања104.17956.218119.760
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани1.0001.8507.650
  Залихе108.474157.428175.848
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР2.4981.8772.407
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина280.781241.789386.803
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства1.324.7491.330.3384.451.963
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина1.324.7491.330.3384.451.963
  Губитак изнад висине капитала0122.5320
  Укупна актива1.605.5301.694.6594.838.766
  Ванбилансна актива843.406384.4950
  Добављаци (Обавезе из пословања)163.512174.115172.366
  Краткороцне финансијске обавезе423.593589.343590.473
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода37.73751.71954.776
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР369.037553.726617.754
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе993.8791.368.9031.435.369
  Дугороцни кредити420.529257.973258.873
  Одлозене пореске обавезе14.53133.00733.956
  Остале дугороцне обавезе39.86233.09216.687
  Укупно дугороцне обавезе460.391291.065275.560
  Дугороцна резервисања1.6841.6841.684
  Укупна дугороцна резервисања1.455.9541.661.6521.712.613
  Основни капитал486.274486.274486.274
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве677.231676.2343.784.848
  Нераспоредјена добит00106.128
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак1.028.4601.162.5081.285.053
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал135.04503.092.197
  Укупна пасива1.605.5301.694.6594.838.766
  Ванбилансна пасива843.406384.4950
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје549.543528.378901.129
  Приходи од активирања уцинака и робе9.71215.28813.882
  Повецање вредности залиха уцинака36.37739.2260
  Смањење вредности залиха уцинака0035.224
  Остали пословни приходи32.09133.22614.046
  Пословни приходи627.723616.118893.833
  Набавна вредност продате робе36.03358.461261.238
  Троскови материјала224.982219.751227.981
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи105.430146.003129.637
  Троскови амортизације8.07016.42517.729
  Остали пословни расходи36.84739.60952.530
  Пословни расходи411.362480.249689.115
  Пословни добитак/губитак216.361135.869204.718
  Финансијски приходи10.63212.40326.725
  Финансијски расходи216.268319.488100.334
  Остали приходи21.68925.6793.930
  Остали расходи137.28489.63430.344
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања-104.870-235.171104.695
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља4.5323.854160
  Добитак/Губитак пре опорез-109.402-239.025104.535
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода018.4760
  Одлозени порески приходи периода001.593
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак-109.402-257.501106.128
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 19.август 2002.
  Датум процене капитала 31.децембар 2004.
  Датум одлуке о методу 18.октобар 2010.
  Датум објављивања проспекта 18.октобар 2002.
  Датум слања ПП на верификациј 06.март 2006.
  Датум пријема процене 01.март 2006.
  Датум верификовања процене 13.јул 2006.
  Датум пријема програма привати 01.март 2006.
  Датум објављивања проспекта 18.октобар 2002.
  Датум верификовања програма 13.јул 2006.

  Oгласи

  Уговори

  Историја приватизације

   
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 06.новембар 2006.
  Почетна цена 256.233.000 RSD
  Минимум инвестиција 10.395.000 RSD
  Износ депозита 128.117.000 RSD
  Место продаје Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС
  Статус Раскинут уговор
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Крајња понуда
  1 MILE JERKOVIĆ
  Купац
  Физичко лице СРБИЈА, Karađorđevo 1.150.000.000 RSD
  2 ZORAN MATIJEVIĆ Физичко лице СРБИЈА, Novi Sad 1.100.000.000 RSD
  3 GLOBAL REAL ESTATE - INVESTMENT DOO Правно лице СРБИЈА, Beograd
  4 NUOVA AGRILAND DOO Правно лице СРБИЈА, Apatin
  5 ŠANDOR ŠOMOĐI -KONZORCIJUM ZA DP BAČKA, SIVAC Физичко лице СРБИЈА, Stara Moravica
  6 MILOŠ PUDAR Физичко лице СРБИЈА, Bečej
 •