•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  НЕМА -
  НЕМА -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Меркантилна пшеница3.623 т4.007 т
  Семенска пшеница1.079 т2.807 т
  Меркантилни јечам озими683 т1.637 т
  Меркантилна соја758 т1.403 т
  Меркантилни сунцокрет1.111 т1.437 т
  Шећерна репа -корен18.258 т12.629 т
  Меркантилни кукуруз6.006 т8.228 т
  Семенски кукуруз228 т569 т
  Кукуруз шећерац877 т/

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  Силос тона 20000 тона 19000 тона100,00%100,00%
  Сушара т/х 30т/1х сушење кукур. Са 30% на 14% влаге 45т/1х сушење кукур. Са 18% влаге на 14%100,00%100,00%
  Сточарство комада 1200 комада 1200 комада50,00%50,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=819 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Пољопривредно земљиште 6711/1 обрадиво земљиште 10973 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 21946/ 43891 дела
  Opis tereta: /
  2 Пољопривредно земљиште 6711/2 обрадиво земљиште 10973 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 21946/ 43891 дела
  Opis tereta: /
  3 Стара мешаона са грађ.земљиштем 1666 Зграда 01149 грађ.земљиште својина -заједничка приватна заједничка13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  4 Зграда код Крамера са грађе.земљиштем 1677 Зграда 01105 грађе.земљиште сусвојина приватна ¾ дела
  Opis tereta: /
  5 Пољопривредно земљиште 6586 обрадиво земљиште 02507 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 16/21 дела
  Opis tereta: /
  6 Пољопривредно земљиште 9624/1 обрадиво земљиште 2075 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 16/21 дела
  Opis tereta: /
  7 Пољопривредно земљиште 9624/2 обрадиво земљиште 07269 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 16/21 дела
  Opis tereta: /
  8 Пољопривредно земљиште 5635 обрадиво земљиште 05253 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна ½ дела
  Opis tereta: /
  9 Пољопривредно земљиште 9618 обрадиво земљиште 02877 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 2877/ 26281 дела
  Opis tereta: /
  10 Пољопривредно земљиште 11349 обрадиво земљиште 13537 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 15/27 дела
  Opis tereta: /
  11 Пољопривредно земљиште 6669/1 обрадиво земљиште 05122 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна ½ дела
  Opis tereta: /
  12 Пољопривредно земљиште 6669/3 обрадиво земљиште 04316 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна ½ дела
  Opis tereta: /
  13 Пољопривредно земљиште 6776/1 обрадиво земљиште 00756 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 1/35 дела
  Opis tereta: /
  14 Пољопривредно земљиште 10600 обрадиво земљиште 04608 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 2/7 дела
  Opis tereta: /
  15 Пољопривредно земљиште 10649 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 5755/ 14748 дела
  Opis tereta: /
  16 Пољопривредно земљиште 6653 обрадиво земљиште 06313 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 5/7 дела
  Opis tereta: /
  17 Ловћен сала са грађевинским земљиштем 874 Зграда 01987 грађевинско земљиште својина - заједничка приватна заједничка
  Opis tereta: /
  18 Пољопривредно земљиште 6583/1 обрадиво земљиште 346706 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 346706/ 533803 дела 14.јун.2010.
  Opis tereta: наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  19 Пољопривредно земљиште 5091 обрадиво земљиште 05253 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна ½ дела
  Opis tereta: /
  20 Пољопривредно земљиште 9076/7 обрадиво земљиште 51272 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  21 Пољопривредно земљиште 9076/8 обрадиво земљиште 36563 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  22 Пољопривредно земљиште 9076/10 обрадиво земљиште 06061 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 49/160 дела
  Opis tereta: /
  23 Пољопривредно земљиште 9076/11 обрадиво земљиште 15663 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  24 Пољопривредно земљиште 9076/13 обрадиво земљиште 11472 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  25 Пољопривредно земљиште 9076/15 обрадиво земљиште 15717 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  26 Пољопривредно земљиште 9076/16 обрадиво земљиште 24685 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  27 Магацин на железничкој станици са грађ.земљиштем 59 Зграда 01654 грађ.земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  28 Пољопривредна апотека са магацинима и грађевинским земљиштем 503 Зграда 03837 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  29 Зграда са становима код бензинске станице са грађевинским земљиштем 837 Зграда 01803 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  30 Земљиште у грађевинском подручју 875 земљиште 0074 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  31 Земљиште у грађевинском подручју 1667 земљиште 00517 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  32 Управна зграда са грађевинским земљиштем 1707 Управна зграда 02545 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  33 Управна зграда са грађевинским земљиштем 4006 обрадиво земљиште 01698 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  34 Силос са сушаром и управном зградом и грађевинским земљиштем 4135 обрадиво земљиште 08139 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  35 Трафо станица са грађевинским земљиштем 4136 обрадиво земљиште 00051 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  36 Пољопривредно земљиште 5017 обрадиво земљиште 49284 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  37 Пољопривредно земљиште 5018 обрадиво земљиште 107812 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  38 Пољопривредно земљиште 5019/2 обрадиво земљиште 643259 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  39 Пољопривредно земљиште 5180 обрадиво земљиште 128.8 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  40 Пољопривредно земљиште 5181 обрадиво земљиште 1287998 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  41 Шумско земљиште 5182 земљиште 0524 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  42 Пољопривредно земљиште 5183 обрадиво земљиште 1282755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  43 Шумско земљиште 5184 земљиште 0062 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  44 Шумско земљиште 5185 земљиште 0042 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  45 Пољопривредно земљиште 5186 обрадиво земљиште 1286958 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  46 Пољопривредно земљиште 5250 обрадиво земљиште 08409 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  47 Шумско земљиште 5408 земљиште 02448 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  48 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја 5409 земљиште 0.42 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  49 Шумско земљиште 5410 земљиште 0.16 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  50 Шумско земљиште 5411 земљиште 0306 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  51 Шумско земљиште 5412 земљиште 0.04 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  52 Шумско земљиште 5413 земљиште 0.12 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  53 Шумско земљиште 5417 земљиште 04892 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  54 Шумско земљиште 5419 земљиште 00802 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  55 Остало земљиште 5422 земљиште 00762 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  56 Шумско земљиште 5427 земљиште 08441 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  57 Остало земљиште 5429 земљиште 0264 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  58 Остало земљиште 5445 земљиште 02495 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  59 Шумско земљиште 5446 земљиште 0232 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  60 Шумско земљиште 5447 земљиште 0.34 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  61 Шумско земљиште 5448 земљиште 0208 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  62 Остало земљиште 5458 земљиште 01917 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  63 Шумско земљиште 5463 земљиште 0184 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  64 Шумско земљиште 5469 земљиште 01403 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  65 Шумско земљиште 5470 земљиште 07656 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  66 Шумско земљиште 5474 земљиште 06629 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  67 Шумско земљиште 5478 земљиште 04821 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  68 Шумско земљиште 5485 земљиште 00687 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  69 Шумско земљиште 5488 земљиште 00496 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  70 Пољопривредно земљиште 5489 обрадиво земљиште 121018 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  71 Пољопривредно земљиште 5490 обрадиво земљиште 77323 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  72 Пољопривредно земљиште 5491/13 обрадиво земљиште 152295 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  73 Пољопривредно земљиште 5549 обрадиво земљиште 10347 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела02.окт.2008.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  74 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 5567 15081 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  75 Пољопривредно земљиште 5568/3 обрадиво земљиште 59228 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  76 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја- Фарма 6288 земљиште 2016 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  77 Товилишта за свиње са грађевинским земљиштем 6289 фарма 1.42 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  78 Прасилишта са грађевинским земљиштем 6290 фарма 0664 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  79 Стари објекти у долини са грађевинским земљиштем 6291 зграде 0258 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  80 Лауф штале са трафоом и грађевинским земљиштем 6292 зграде и земљиште 2.22 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  81 Машинска радионица и пољопривредно земљиште 6293 зграде и земљиште 1173541 грађевинско и пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  82 Пољопривредно земљиште 6294/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела02.окт.2008.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  83 Пољопривредно земљиште 6294/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  84 Пољопривредно земљиште 6294/3 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  85 Пољопривредно земљиште 6294/4 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  86 Пољопривредно земљиште 6294/5 обрадиво земљиште 10692 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  87 Пољопривредно земљиште 6294/6 обрадиво земљиште 10693 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  88 Пољопривредно земљиште 6397 обрадиво земљиште 06898 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  89 Пољопривредно земљиште 6474 обрадиво земљиште 05232 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  90 Пољопривредно земљиште 6523/2 обрадиво земљиште 1151 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  91 Шумско земљиште 6526 обрадиво земљиште 0096 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  92 Пољопривредно земљиште 6527 обрадиво земљиште 1287334 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  93 Пољопривредно земљиште 6528/1 обрадиво земљиште 200374 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  94 Пољопривредно земљиште 6528/2 обрадиво земљиште 973465 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  95 Пољопривредно земљиште 6528/3 обрадиво земљиште 30816 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  96 Шумско земљиште 6533 земљиште 02246 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  97 Шумско земљиште 6536 земљиште 03248 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  98 Шумско земљиште 6544 земљиште 07297 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  99 Остало земљиште 6545 земљиште 00802 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  100 Шумско земљиште 6549 земљиште 10945 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  101 Остало земљиште 6552 земљиште 00401 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  102 Шумско земљиште 6567 земљиште 01442 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  103 Шумско земљиште 6570 земљиште 15221 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  104 Шумско земљиште 6578 земљиште 00441 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  105 Пољопривредно земљиште 6583/2 обрадиво земљиште 09707 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  106 Појопривредно земљиште 6583/3 обрадиво земљиште 10938 Појопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  107 Пољопривредно земљиште 6584 обрадиво земљиште 04622 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  108 Пољопривредно земљиште 6587 обрадиво земљиште 02562 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  109 Пољопривредно земљиште 6588 обрадиво земљиште 04655 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  110 Пољопривредно земљиште 6591 обрадиво земљиште 02222 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  111 Пољопривредно земљиште 6593 обрадиво земљиште 01794 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  112 Пољопривредно земљиште 6594 обрадиво земљиште 01358 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  113 Пољопривредно земљиште 6595 обрадиво земљиште 03688 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  114 Пољопривредно земљиште 6599 обрадиво земљиште 03533 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  115 Пољопривредно земљиште 6600 обрадиво земљиште 08673 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  116 Пољопривредно земљиште 6603 обрадиво земљиште 25642 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  117 Пољопривредно земљиште 6604/1 обрадиво земљиште 16882 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  118 Пољопривредно земљиште 6604/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  119 Пољопривредно земљиште 6605 обрадиво земљиште 03118 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  120 Пољопривредно земљиште 6606 обрадиво земљиште 3738 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  121 Шумско земљиште 6610 земљиште 00292 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  122 Шумско земљиште 6611 земљиште 00644 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  123 Шумско земљиште 6613 земљиште 01288 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  124 Шумско земљиште 6618 земљиште 00845 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  125 Остало земљиште 6622 земљиште 00563 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  126 Остало земљиште 6630 земљиште 00855 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  127 Шумско земљиште 6631 земљиште 00443 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  128 Шумско земљиште 6633 земљиште 00442 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  129 Остало земљиште 6640 земљиште 0201 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  130 Пољопривредно земљиште 6646/2 обрадиво земљиште 15451 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  131 Пољопривредно земљиште 6646/3 обрадиво земљиште 14046 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  132 Пољопривредно земљиште 6646/4 обрадиво земљиште 02809 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  133 Пољопривредно земљиште 6646/5 обрадиво земљиште 05618 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  134 Пољопривредно земљиште 6649 обрадиво земљиште 09271 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  135 Пољопривредно земљиште 6651 обрадиво земљиште 11763 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  136 Пољопривредно земљиште 6654/1 обрадиво земљиште 08632 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  137 Пољопривредно земљиште 6657 обрадиво земљиште 07831 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  138 Остало земљиште 6659 земљиште 0072 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  139 Шумско земљиште 6660 земљиште 0188 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  140 Пољопривредно земљиште 6671 обрадиво земљиште 10029 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  141 Пољопривредно земљиште 6672 обрадиво земљиште 12165 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  142 Пољопривредно земљиште 6674/1 обрадиво земљиште 19636 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  143 Пољопривредно земљиште 6674/2 обрадиво земљиште 09278 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  144 Пољопривредно земљиште 6675 обрадиво земљиште 08681 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  145 Пољопривредно земљиште 6676 обрадиво земљиште 05941 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  146 Пољопривредно земљиште 6679 обрадиво земљиште 09909 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  147 Пољопривредно земљиште 6684 обрадиво земљиште 04112 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  148 Пољопривредно земљиште 6685/1 обрадиво земљиште 04867 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  149 Пољопривредно земљиште 6685/2 обрадиво земљиште 16806 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  150 Пољопривредно земљиште 6685/3 обрадиво земљиште 17264 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  151 Пољопривредно земљиште 6686 обрадиво земљиште 12278 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  152 Пољопривредно земљиште 6696 обрадиво земљиште 02347 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  153 Шумско земљиште 6702 земљиште 0786 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  154 Пољопривредно земљиште 6704 обрадиво земљиште 06321 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  155 Пољопривредно земљиште 6708/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  156 Пољопривредно земљиште 6709/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  157 Пољопривредно земљиште 6709/3 обрадиво земљиште 16478 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  158 Пољопривредно земљиште 6712/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  159 Пољопривредно земљиште 6719/2 обрадиво земљиште 02878 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  160 Пољопривредно земљиште 6721/1 обрадиво земљиште 02208 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  161 Пољопривредно земљиште 6721/2 обрадиво земљиште 06506 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  162 Пољопривредно земљиште 6723/2 обрадиво земљиште 08632 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  163 Пољопривредно земљиште 6724 обрадиво земљиште 40517 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  164 Пољопривредно земљиште 6727 обрадиво земљиште 32742 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  165 Пољопривредно земљиште 6751 обрадиво земљиште 0649 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  166 Пољопривредно земљиште 6761 обрадиво земљиште 10547 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  167 Пољопривредно земљиште 6762/1 обрадиво земљиште 01702 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  168 Пољопривредно земљиште 6762/2 обрадиво земљиште 14387 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  169 Земљиште у грађевинском подручју 7369 земљиште 03678 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  170 Земљиште у грађевинском подручју 7370 земљиште 00799 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  171 Земљиште грађевинском подручју 7371 земљиште 0072 Земљиште грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  172 Пољопривредно земљиште 7401 обрадиво земљиште 0832 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  173 Пољопривредно земљиште 7747 обрадиво земљиште 21381 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  174 Пољопривредно земљиште 7748 обрадиво земљиште 02773 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  175 Стара циглана са грађевинским земљиштем 7752 зграде и земљиште 02977 грађевинским земљиштем својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  176 Нова циглана и грађевинским земљиштем 7753 зграде и земљиште 61798 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  177 Земљиште у грађевинском подручју 7754 земљиште 00664 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  178 Земљиште у грађевинском подручју 7755 земљиште 02773 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  179 Шумско земљиште 7759 земљиште 12417 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  180 Шумско земљиште 7760 земљиште 00167 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  181 Пољопривредно земљиште 7761 обрадиво земљиште 03171 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  182 Шумско земљиште 7762 земљиште 00481 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  183 Пољопривредно земљиште 7763 обрадиво земљиште 0325 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  184 Пољопривредно земљиште 7764 обрадиво земљиште 01324 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  185 Земљиште у грађевинском подручју 8600 земљиште 0.08 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  186 Земљиште у грађевинском подручју 8601 земљиште 06337 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  187 Економија Телечка са грађевинским земљиштем 9059 Економија 57348 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  188 Пољопривредно земљиште 9060 обрадиво земљиште 60481 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  189 Пољопривредно земљиште 9061 обрадиво земљиште 3657 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  190 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 9062 земљиште 20304 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  191 Пољопривредно земљиште 9063 обрадиво земљиште 251598 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  192 Остало земљиште 9064 земљиште 0052 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  193 Пољопривредно земљиште 9065 обрадиво земљиште 0212 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  194 Пољопривредно земљиште 9066 обрадиво земљиште 367569 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  195 Пољопривредно земљиште 9067 обрадиво земљиште 01761 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  196 Пољопривредно земљиште 9068 обрадиво земљиште 61962 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  197 Пољопривредно земљиште 9069 обрадиво земљиште 23976 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  198 Пољопривредно земљиште 9070 обрадиво земљиште 166743 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  199 Пољопривредно земљиште 9071 обрадиво земљиште 02541 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  200 Пољопривредно земљиште 9072 обрадиво земљиште 02125 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  201 Пољопривредно земљиште 9073 обрадиво земљиште 37859 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  202 Остало земљиште 9074/1 обрадиво земљиште 00542 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  203 Пољопривредно земљиште 9074/2 обрадиво земљиште 15235 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  204 Пољопривредно земљиште 9074/3 обрадиво земљиште 38579 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  205 Остало земљиште 9074/5 обрадиво земљиште 00741 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  206 Остало земљиште 9075/6 обрадиво земљиште 0303 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  207 Пољопривредно земљиште 9076/1 обрадиво земљиште 18781 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  208 Пољопривредно земљиште 9076/2 обрадиво земљиште 18781 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  209 Пољопривредно земљиште 9076/3 обрадиво земљиште 18781 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  210 Пољопривредно земљиште 9076/6 обрадиво земљиште 152759 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  211 Остало земљиште 9078/9 земљиште 04237 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  212 Пољопривредно земљиште 9079 обрадиво земљиште 1.56 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  213 Остало земљиште 9080/1 земљиште 09205 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  214 Пољопривредно земљиште 9080/2 обрадиво земљиште 37304 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје,Хипотека за јемство 400.000,оо РСД,
  215 Пољопривредно земљиште 9080/3 обрадиво земљиште 35681 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  216 Пољопривредно земљиште 9080/4 обрадиво земљиште 10711 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  217 Пољопривредно земљиште 9080/5 обрадиво земљиште 0714 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  218 Пољопривредно земљиште 9080/6 обрадиво земљиште 0714 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  219 Пољопривредно земљиште 9080/7 обрадиво земљиште 1071 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  220 Пољопривредно земљиште 9080/9 обрадиво земљиште 44018 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  221 Пољопривредно земљиште 9080/10 обрадиво земљиште 33074 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  222 Пољопривредно земљиште 9080/11 обрадиво земљиште 14871 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  223 Пољопривредно земљиште 9081 обрадиво земљиште 34191 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  224 Пољопривредно земљиште 9082 обрадиво земљиште 140204 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  225 Пољопривредно земљиште 9083 обрадиво земљиште 203617 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  226 Пољопривредно земљиште 9084 обрадиво земљиште 22357 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  227 Пољопривредно земљиште 9085 обрадиво земљиште 11218 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  228 Пољопривредно земљиште 9086 обрадиво земљиште 06811 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  229 Пољопривредно земљиште 9087 обрадиво земљиште 31853 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  230 Остало земљиште 9088 земљиште 01362 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  231 Остало земљиште 9089 земљиште 01763 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  232 Пољопривредно земљиште 9090 обрадиво земљиште 172886 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  233 Пољопривредно земљиште 9091 обрадиво земљиште 107783 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  234 Пољопривредно земљиште 9092 обрадиво земљиште 19103 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  235 Пољопривредно земљиште 9093 обрадиво земљиште 02775 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  236 Пољопривредно земљиште 9094 обрадиво земљиште 13915 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  237 Пољопривредно земљиште 9095 обрадиво земљиште 21154 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  238 Пољопривредно земљиште 9096 обрадиво земљиште 837799 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  239 Пољопривредно земљиште 9097/1 обрадиво земљиште 286674 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  240 Пољопривредно земљиште 9099 обрадиво земљиште 20993 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  241 Пољопривредно земљиште 9127 обрадиво земљиште 0.84 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  242 Пољопривредно земљиште 9128 обрадиво земљиште 790478 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  243 Машинска радионица и грађевинским земљиштем 9256 Машинска радионица 21693 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  244 Земљиште у грађевинском подручју 9258 0.96 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  245 Земљиште у грађевинском подручју 9259 66089 Земљиште у грађевинском подручју својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  246 Пољопривредно земљиште 9491 обрадиво земљиште 319403 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  247 Шумско земљиште 9492 обрадиво земљиште 16002 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  248 Пољопривредно земљиште 9493 обрадиво земљиште 18182 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  249 Пољопривредно земљиште 9494 обрадиво земљиште 23483 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
  250 Пољопривредно земљиште 9495 обрадиво земљиште 05081 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  251 Пољопривредно земљиште 9500 обрадиво земљиште 09686 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  252 Шумско земљиште 9501 земљиште 01799 Шумско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  253 Пољопривредно земљиште 9502 обрадиво земљиште 1437 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  254 Пољопривредно земљиште 9503 обрадиво земљиште 955087 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу,
  255 Пољопривредно земљиште 9504 обрадиво земљиште 1119734 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу,
  256 Пољопривредно земљиште 9515 обрадиво земљиште 17097 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  257 Пољопривредно земљиште 9527 обрадиво земљиште 12023 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  258 Пољопривредно земљиште 9528 обрадиво земљиште 16483 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  259 Пољопривредно земљиште 9529/1 обрадиво земљиште 0286 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  260 Пољопривредно земљиште 9529/2 обрадиво земљиште 07542 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  261 Остало земљиште 9530 земљиште 00942 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  262 Остало земљиште 9533 земљиште 02728 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  263 Остало земљиште 9535 земљиште 02057 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  264 Остало земљиште 9536 земљиште 02979 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  265 Пољопривредно земљиште 9542 обрадиво земљиште 234526 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  266 Пољопривредно земљиште 9543 обрадиво земљиште 87754 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  267 Пољопривредно земљиште 9544 обрадиво земљиште 63974 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  268 Пољопривредно земљиште 9545 обрадиво земљиште 46874 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела30.јул.2008.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  269 Пољопривредно земљиште 9546 обрадиво земљиште 23135 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  270 Пољопривредно земљиште 9547 обрадиво земљиште 0736 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  271 Пољопривредно земљиште 9548 обрадиво земљиште 0594 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  272 Пољопривредно земљиште 9549 обрадиво земљиште 15788 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  273 Пољопривредно земљиште 9550/1 обрадиво земљиште 831833 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  274 Пољопривредно земљиште 9550/2 обрадиво земљиште 17172 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  275 Пољопривредно земљиште 9550/3 обрадиво земљиште 26017 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  276 Пољопривредно земљиште 9550/4 обрадиво земљиште 30198 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  277 Пољопривредно земљиште 9550/5 обрадиво земљиште 26432 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  278 Пољопривредно земљиште 9550/6 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  279 Пољопривредно земљиште 9550/7 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  280 Пољопривредно земљиште 9553 обрадиво земљиште 11664 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  281 Пољопривредно земљиште 9554 обрадиво земљиште 0856 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  282 Остало земљиште 9555 обрадиво земљиште 0117 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  283 Пољопривредно земљиште 9556 обрадиво земљиште 40173 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  284 Пољопривредно земљиште 9557/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  285 Пољопривредно земљиште 9559 обрадиво земљиште 19414 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  286 Пољопривредно земљиште 9560 обрадиво земљиште 1373 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 111/160 дела
  Opis tereta: /
  287 Пољопривредно земљиште 9561 обрадиво земљиште 42447 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  288 Пољопривредно земљиште 9563 обрадиво земљиште 08054 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  289 Пољопривредно земљиште 9565/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  290 Пољопривредно земљиште 9565/2 обрадиво земљиште 33896 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  291 Пољопривредно земљиште 9569 обрадиво земљиште 0531 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  292 Пољопривредно земљиште 9570 обрадиво земљиште 16358 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  293 Пољопривредно земљиште 9573 обрадиво земљиште 21541 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  294 Пољопривредно земљиште 9577 обрадиво земљиште 0.41 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  295 Пољопривредно земљиште 9578 обрадиво земљиште 45278 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  296 Пољопривредно земљиште 9579 обрадиво земљиште 22004 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  297 Пољопривредно земљиште 9580 обрадиво земљиште 09612 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  298 Пољопривредно земљиште 9581 обрадиво земљиште 274618 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  299 Пољопривредно земљиште 9582/1 обрадиво земљиште 66144 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  300 Пољопривредно земљиште 9582/2 обрадиво земљиште 0743 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  301 Пољопривредно земљиште 9583/1 обрадиво земљиште 0599 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  302 Пољопривредно земљиште 9584/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  303 Пољопривредно земљиште 9585/1 обрадиво земљиште 22323 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  304 Пољопривредно земљиште 9585/2 обрадиво земљиште 15476 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  305 Пољопривредно земљиште 9586 обрадиво земљиште 32185 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  306 Пољопривредно земљиште 9589 обрадиво земљиште 1503 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  307 Пољопривредно земљиште 9591/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  308 Пољопривредно земљиште 9592 обрадиво земљиште 28106 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  309 Пољопривредно земљиште 9594/1 обрадиво земљиште 08633 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  310 Пољопривредно земљиште 9596 обрадиво земљиште 1759 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  311 Пољопривредно земљиште 9600 обрадиво земљиште 25098 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  312 Пољопривредно земљиште 9601 обрадиво земљиште 10089 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  313 Пољопривредно земљиште 9604 обрадиво земљиште 4608 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  314 Пољопривредно земљиште 9605 обрадиво земљиште 08622 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  315 Пољопривредно земљиште 9606 обрадиво земљиште 28593 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  316 Пољопривредно земљиште 9607 обрадиво земљиште 01104 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  317 Пољопривредно земљиште 9608 обрадиво земљиште 22307 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  318 Пољопривредно земљиште 9609 обрадиво земљиште 19473 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  319 Пољопривредно земљиште 9610 обрадиво земљиште 05771 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  320 Пољопривредно земљиште 9611 обрадиво земљиште 08478 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  321 Пољопривредно земљиште 9612/1 обрадиво земљиште 12188 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  322 Пољопривредно земљиште 9612/2 обрадиво земљиште 11577 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  323 Пољопривредно земљиште 9612/3 обрадиво земљиште 06094 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  324 Пољопривредно земљиште 9614 обрадиво земљиште 17161 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  325 Пољопривредно земљиште 9615/1 обрадиво земљиште 17264 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  326 Пољопривредно земљиште 9616 обрадиво земљиште 0944 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  327 Пољопривредно земљиште 9619/2 обрадиво земљиште 16005 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  328 Пољопривредно земљиште 9620 обрадиво земљиште 11211 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  329 Пољопривредно земљиште 9622 обрадиво земљиште 05359 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  330 Пољопривредно земљиште 9623 обрадиво земљиште 24844 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  331 Пољопривредно земљиште 9625 обрадиво земљиште 21282 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  332 Пољопривредно земљиште 9626 обрадиво земљиште 2613 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  333 Пољопривредно земљиште 9627 обрадиво земљиште 00443 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  334 Пољопривредно земљиште 9628/1 обрадиво земљиште 29795 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  335 Пољопривредно земљиште 9628/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  336 Пољопривредно земљиште 9633 обрадиво земљиште 4249 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  337 Пољопривредно земљиште 9636 обрадиво земљиште 17121 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  338 Пољопривредно земљиште 9639 обрадиво земљиште 113985 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  339 Пољопривредно земљиште 9640 обрадиво земљиште 21774 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  340 Пољопривредно земљиште 9641 обрадиво земљиште 125862 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  341 Пољопривредно земљиште 9642/1 обрадиво земљиште 06432 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  342 Пољопривредно земљиште 9642/2 обрадиво земљиште 06432 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  343 Пољопривредно земљиште 9642/3 обрадиво земљиште 05788 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  344 Пољопривредно земљиште 9642/4 обрадиво земљиште 06432 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  345 Пољопривредно земљиште 9642/5 обрадиво земљиште 26736 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  346 Пољопривредно земљиште 9645 обрадиво земљиште 11841 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  347 Пољопривредно земљиште 9646 обрадиво земљиште 27459 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  348 Пољопривредно земљиште 9649/1 обрадиво земљиште 11231 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  349 Пољопривредно земљиште 9649/2 обрадиво земљиште 06651 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  350 Пољопривредно земљиште 9649/3 обрадиво земљиште 06651 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  351 Пољопривредно земљиште 9650/1 обрадиво земљиште 13309 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  352 Пољопривредно земљиште 9650/2 обрадиво земљиште 0581 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  353 Пољопривредно земљиште 9650/3 обрадиво земљиште 0581 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје
  354 Пољопривредно земљиште 9652/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  355 Пољопривредно земљиште 9652/3 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД,
  356 Пољопривредно земљиште 9653/4 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД,
  357 Пољопривредно земљиште 9655/1 обрадиво земљиште 02586 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД,
  358 Пољопривредно земљиште 9655/2 обрадиво земљиште 07304 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела21.сеп.2007.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 1.042.245,00 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје , хипотека за кредит од 1.048.668,07 Еура у корист АИК банке , забележба хипотекарне продаје, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД,
  359 Пољопривредно земљиште 9656/1 обрадиво земљиште 12898 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  360 Пољопривредно земљиште 9656/2 обрадиво земљиште 10071 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  361 Пољопривредно земљиште 9658/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  362 Пољопривредно земљиште 9660 обрадиво земљиште 15908 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  363 Пољопривредно земљиште 9661 обрадиво земљиште 48082 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  364 Пољопривредно земљиште 9663 обрадиво земљиште 1729 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  365 Пољопривредно земљиште 9664/1 обрадиво земљиште 1499 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  366 Пољопривредно земљиште 9664/2 обрадиво земљиште 08043 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  367 Пољопривредно земљиште 9682/1 обрадиво земљиште 0538 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  368 Остало земљиште 9682/2 обрадиво земљиште 00317 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  369 Пољопривредно земљиште 9759 обрадиво земљиште 101385 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  370 Остало земљиште 9760 земљиште 05161 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  371 Пољопривредно земљиште 9761 обрадиво земљиште 15284 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  372 Пољопривредно земљиште 9762 обрадиво земљиште 16684 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  373 Пољопривредно земљиште 9763 обрадиво земљиште 15524 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  374 Пољопривредно земљиште 9764/1 обрадиво земљиште 229531 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  375 Пољопривредно земљиште 9765 обрадиво земљиште 22407 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  376 Пољопривредно земљиште 9898 обрадиво земљиште 0158 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  377 Пољопривредно земљиште 9899 обрадиво земљиште 4112 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  378 Пољопривредно земљиште 9900 обрадиво земљиште 338383 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела13.јул.2007.
  Opis tereta: Хипотека за оквирни кредит од 6.000.000,оо € у корист Металс банке, Хипотека за јемство 400.000,оо РСД, наше одрицање од располагања непокретношћу, хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  379 Пољопривредно земљиште 9901 обрадиво земљиште 7744 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  380 Пољопривредно земљиште 9902 обрадиво земљиште 0348 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  381 Економија Млекар и грађевинско земљиште 9903 економија 19044 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  382 Пољопривредно земљиште 9904 обрадиво земљиште 05999 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  383 Пољопривредно земљиште 9905 обрадиво земљиште 05194 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  384 Пољопривредно земљиште 9906 обрадиво земљиште 03382 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  385 Пољопривредно земљиште 9907 обрадиво земљиште 00501 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  386 Пољопривредно земљиште 9908 обрадиво земљиште 04986 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  387 Пољопривредно земљиште 9911/2 обрадиво земљиште 742799 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  388 Остало земљиште 9911/3 земљиште 07112 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  389 Пољопривредно земљиште 9911/12 обрадиво земљиште 24246 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  390 Пољопривредно земљиште 9911/13 обрадиво земљиште 07168 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  391 Пољопривредно земљиште 9911/22 обрадиво земљиште 03894 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 3894/13472 дела
  Opis tereta: /
  392 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја 9915 земљиште 33983 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  393 Пољопривредно земљиште 9916 обрадиво земљиште 26168 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  394 Пољопривредно земљиште 9917 обрадиво земљиште 17873 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  395 Пољопривредно земљиште 9918 обрадиво земљиште 26128 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  396 Пољопривредно земљиште 10222 обрадиво земљиште 05701 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  397 Пољопривредно земљиште 10553 обрадиво земљиште 10457 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  398 Пољопривредно земљиште 10558 обрадиво земљиште 00438 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  399 Пољопривредно земљиште 10559/1 обрадиво земљиште 1383 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  400 Пољопривредно земљиште 10559/2 обрадиво земљиште 1383 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  401 Пољопривредно земљиште 10559/3 обрадиво земљиште 08041 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  402 Пољопривредно земљиште 10566/1 обрадиво земљиште 07461 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  403 Пољопривредно земљиште 10567 обрадиво земљиште 43081 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  404 Пољопривредно земљиште 10570 обрадиво земљиште 10428 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  405 Пољопривредно земљиште 10571 обрадиво земљиште 13026 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  406 Пољопривредно земљиште 10572 обрадиво земљиште 2527 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  407 Пољопривредно земљиште 10573 обрадиво земљиште 12011 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  408 Пољопривредно земљиште 10574 обрадиво земљиште 22787 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  409 Пољопривредно земљиште 10575 обрадиво земљиште 19985 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  410 Пољопривредно земљиште 10576 обрадиво земљиште 18912 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  411 Пољопривредно земљиште 10577 обрадиво земљиште 30792 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  412 Пољопривредно земљиште 10579 обрадиво земљиште 43108 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  413 Пољопривредно земљиште 10581 обрадиво земљиште 08855 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  414 Пољопривредно земљиште 10584 обрадиво земљиште 5495 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  415 Пољопривредно земљиште 10585 обрадиво земљиште 1388 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  416 Пољопривредно земљиште 10586 обрадиво земљиште 28391 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  417 Пољопривредно земљиште 10587 обрадиво земљиште 26615 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  418 Пољопривредно земљиште 10588 обрадиво земљиште 08988 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  419 Пољопривредно земљиште 10589 обрадиво земљиште 02546 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  420 Пољопривредно земљиште 10590 обрадиво земљиште 06106 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  421 Пољопривредно земљиште 10591 обрадиво земљиште 44411 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  422 Пољопривредно земљиште 10592 обрадиво земљиште 15377 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  423 Пољопривредно земљиште 10593 обрадиво земљиште 06742 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  424 Пољопривредно земљиште 10594 обрадиво земљиште 09749 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  425 Пољопривредно земљиште 10595 обрадиво земљиште 14832 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  426 Пољопривредно земљиште 10596 обрадиво земљиште 11867 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  427 Пољопривредно земљиште 10603 обрадиво земљиште 14387 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 14387/57595 дела
  Opis tereta: /
  428 Пољопривредно земљиште 10606 обрадиво земљиште 16391 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  429 Пољопривредно земљиште 10607 обрадиво земљиште 20226 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  430 Пољопривредно земљиште 10609 обрадиво земљиште 24366 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  431 Пољопривредно земљиште 10613 обрадиво земљиште 11484 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  432 Пољопривредно земљиште 10614 обрадиво земљиште 01445 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  433 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја 10620 земљиште 0554 Грађевинско земљиште-изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  434 Пољопривредно земљиште 10621 обрадиво земљиште 0414 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  435 Пољопривредно земљиште 10622 обрадиво земљиште 0264 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  436 Пољопривредно земљиште 10623 обрадиво земљиште 0332 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  437 Пољопривредно земљиште 10624 обрадиво земљиште 1022 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  438 Пољопривредно земљиште 10625 обрадиво земљиште 613436 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  439 Пољопривредно земљиште 10628 обрадиво земљиште 05124 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  440 Пољопривредно земљиште 10629 обрадиво земљиште 90817 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  441 Пољопривредно земљиште 10630 обрадиво земљиште 05257 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  442 Пољопривредно земљиште 10631 обрадиво земљиште 14962 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  443 Пољопривредно земљиште 10632 обрадиво земљиште 12138 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  444 Пољопривредно земљиште 10633 обрадиво земљиште 12224 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  445 Пољопривредно земљиште 10634 обрадиво земљиште 20882 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  446 Пољопривредно земљиште 10635 обрадиво земљиште 14733 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  447 Пољопривредно земљиште 10637/1 обрадиво земљиште 16446 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  448 Пољопривредно земљиште 10637/2 обрадиво земљиште 16447 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  449 Пољопривредно земљиште 10639/1 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  450 Пољопривредно земљиште 10639/2 обрадиво земљиште 06549 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  451 Пољопривредно земљиште 10644 обрадиво земљиште 16681 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  452 Пољопривредно земљиште 10652 обрадиво земљиште 314469 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  453 Пољопривредно земљиште 10673 обрадиво земљиште 05063 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  454 Пољопривредно земљиште 10674 обрадиво земљиште 06349 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  455 Пољопривредно земљиште 10675 обрадиво земљиште 04822 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  456 Пољопривредно земљиште 10676 обрадиво земљиште 03135 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  457 Пољопривредно земљиште 10727 обрадиво земљиште 09058 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  458 Пољопривредно земљиште 10728 обрадиво земљиште 07947 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  459 Пољопривредно земљиште 10729 обрадиво земљиште 338118 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  460 Пољопривредно земљиште 10730 обрадиво земљиште 11633 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  461 Пољопривредно земљиште 10731 обрадиво земљиште 78916 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  462 Пољопривредно земљиште 10732 обрадиво земљиште 10309 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  463 Пољопривредно земљиште 10733 обрадиво земљиште 14471 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  464 Пољопривредно земљиште 10734 обрадиво земљиште 77309 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  465 Пољопривредно земљиште 10735 обрадиво земљиште 07846 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  466 Пољопривредно земљиште 10736 обрадиво земљиште 02402 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  467 Пољопривредно земљиште 10737 обрадиво земљиште 0084 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  468 Пољопривредно земљиште 10756 обрадиво земљиште 12049 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  469 Пољопривредно земљиште 10757/3 обрадиво земљиште 37914 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  470 Пољопривредно земљиште 10757/4 обрадиво земљиште 5062 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  471 Пољопривредно земљиште 10807 обрадиво земљиште 00467 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  472 Пољопривредно земљиште 10808 обрадиво земљиште 10759 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  473 Пољопривредно земљиште 11032/1 обрадиво земљиште 02366 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  474 Пољопривредно земљиште 11032/2 обрадиво земљиште 00222 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  475 Пољопривредно земљиште 11048/1 обрадиво земљиште 01507 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  476 Пољопривредно земљиште 11048/2 обрадиво земљиште 00455 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  477 Пољопривредно земљиште 11049 обрадиво земљиште 01039 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  478 Остало земљиште 11078 земљиште 00362 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  479 Пољопривредно земљиште 11079/20 обрадиво земљиште 521975 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  480 Пољопривредно земљиште 11081 обрадиво земљиште 102738 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  481 Пољопривредно земљиште 11082 обрадиво земљиште 498501 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  482 Пољопривредно земљиште 11083 обрадиво земљиште 103281 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  483 Пољопривредно земљиште 11084/1 обрадиво земљиште 463179 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  484 Пољопривредно земљиште 11084/2 обрадиво земљиште 07419 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  485 Остало земљиште 11106 земљиште 00376 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  486 Пољопривредно земљиште 11110/2 обрадиво земљиште 25754 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 24754/42108 дела
  Opis tereta: /
  487 Пољопривредно земљиште 11112 обрадиво земљиште 44709 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  488 Остало земљиште 11115 земљиште 00676 Остало земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  489 Пољопривредно земљиште 11188 обрадиво земљиште 04992 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  490 Пољопривредно земљиште 11212 обрадиво земљиште 02651 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  491 Пољопривредно земљиште 11213 обрадиво земљиште 15266 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  492 Пољопривредно земљиште 11214 обрадиво земљиште 04017 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  493 Пољопривредно земљиште 11215 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  494 Пољопривредно земљиште 11216 обрадиво земљиште 07713 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  495 Пољопривредно земљиште 11217 обрадиво земљиште 156514 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  496 Пољопривредно земљиште 11218 обрадиво земљиште 10606 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  497 Пољопривредно земљиште 11219 обрадиво земљиште 0.94 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  498 Пољопривредно земљиште 11220 обрадиво земљиште 0916 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  499 Пољопривредно земљиште 11221 обрадиво земљиште 69267 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  500 Економија Вепровац и грађевинско земљиште 11265 економија 26657 грађевинско земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  501 Пољопривредно земљиште 11266 обрадиво земљиште 13188 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  502 Пољопривредно земљиште 11267 обрадиво земљиште 82543 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  503 Пољопривредно земљиште 11306 обрадиво земљиште 1016 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  504 Пољопривредно земљиште 11307/1 обрадиво земљиште 2.5 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  505 Пољопривредно земљиште 11307/2 обрадиво земљиште 10587 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  506 Пољопривредно земљиште 11307/3 обрадиво земљиште 20165 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  507 Пољопривредно земљиште 11307/4 обрадиво земљиште 13082 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  508 Пољопривредно земљиште 11307/5 обрадиво земљиште 36082 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  509 Пољопривредно земљиште 11307/6 обрадиво земљиште 2085 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  510 Пољопривредно земљиште 11037/7 обрадиво земљиште 35237 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  511 Пољопривредно земљиште 11307/8 обрадиво земљиште 26352 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  512 Пољопривредно земљиште 11307/9 обрадиво земљиште 31149 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  513 Пољопривредно земљиште 11307/10 обрадиво земљиште 22597 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  514 Пољопривредно земљиште 11307/11 обрадиво земљиште 153729 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  515 Пољопривредно земљиште 11308/1 обрадиво земљиште 88229 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  516 Пољопривредно земљиште 11308/2 обрадиво земљиште 34287 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  517 Пољопривредно земљиште 11308/3 обрадиво земљиште 0409 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  518 Пољопривредно земљиште 11308/5 обрадиво земљиште 16051 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  519 Пољопривредно земљиште 11308/6 обрадиво земљиште 26222 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  520 Пољопривредно земљиште 11308/7 обрадиво земљиште 09476 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  521 Пољопривредно земљиште 11308/8 обрадиво земљиште 14544 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  522 Пољопривредно земљиште 11308/9 обрадиво земљиште 11211 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  523 Пољопривредно земљиште 11308/10 обрадиво земљиште 08114 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  524 Пољопривредно земљиште 11326 обрадиво земљиште 5848 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  525 Пољопривредно земљиште 11327 обрадиво земљиште 602613 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  526 Пољопривредно земљиште 11334 обрадиво земљиште 388501 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  527 Пољопривредно земљиште 11335 обрадиво земљиште 48456 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  528 Пољопривредно земљиште 11337/2 обрадиво земљиште 16968 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  529 Пољопривредно земљиште 11338 обрадиво земљиште 15447 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  530 Пољопривредно земљиште 11340 обрадиво земљиште 09013 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  531 Пољопривредно земљиште 11341 обрадиво земљиште 37372 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  532 Пољопривредно земљиште 11343 обрадиво земљиште 11429 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  533 Пољопривредно земљиште 11344/1 обрадиво земљиште 18468 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  534 Пољопривредно земљиште 11344/2 обрадиво земљиште 1151 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  535 Пољопривредно земљиште 11346 обрадиво земљиште 06791 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  536 Пољопривредно земљиште 11347 обрадиво земљиште 23276 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  537 Пољопривредно земљиште 11348 обрадиво земљиште 07802 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  538 Пољопривредно земљиште 11350 обрадиво земљиште 37644 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  539 Пољопривредно земљиште 11351 обрадиво земљиште 07195 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  540 Пољопривредно земљиште 11353 обрадиво земљиште 19325 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  541 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 11354 земљиште 22498 Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  542 Пољопривредно земљиште 11355 обрадиво земљиште 47998 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  543 Пољопривредно земљиште 11357 обрадиво земљиште 35481 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  544 Пољопривредно земљиште 11358 обрадиво земљиште 40788 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  545 Пољопривредно земљиште 11359 обрадиво земљиште 34305 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  546 Пољопривредно земљиште 11360/1 обрадиво земљиште 06122 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  547 Пољопривредно земљиште 11360/2 обрадиво земљиште 03945 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  548 Пољопривредно земљиште 11362/2 обрадиво земљиште 11509 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  549 Пољопривредно земљиште 11363 обрадиво земљиште 20118 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  550 Пољопривредно земљиште 11364 обрадиво земљиште 36864 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  551 Пољопривредно земљиште 11365/1 обрадиво земљиште 07756 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  552 Пољопривредно земљиште 11365/2 обрадиво земљиште 2 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  553 Пољопривредно земљиште 11367/1 обрадиво земљиште 1695 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  554 Пољопривредно земљиште 11367/2 обрадиво земљиште 28145 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  555 Пољопривредно земљиште 11367/3 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  556 Пољопривредно земљиште 11368/1 обрадиво земљиште 34854 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  557 Пољопривредно земљиште 11368/2 обрадиво земљиште 06538 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  558 Пољопривредно земљиште 11369 обрадиво земљиште 55168 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  559 Пољопривредно земљиште 11370/1 обрадиво земљиште 13239 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  560 Пољопривредно земљиште 11373/1 обрадиво земљиште 37091 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  561 Пољопривредно земљиште 11373/2 обрадиво земљиште 05755 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  562 Пољопривредно земљиште 11374 обрадиво земљиште 24619 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  563 Пољопривредно земљиште 11375/1 обрадиво земљиште 1232 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  564 Пољопривредно земљиште 11375/3 обрадиво земљиште 17817 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  565 Пољопривредно земљиште 11375/4 обрадиво земљиште 04107 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  566 Пољопривредно земљиште 11376 обрадиво земљиште 11079 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  567 Пољопривредно земљиште 11381 обрадиво земљиште 0.08 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  568 Пољопривредно земљиште 11382 обрадиво земљиште 01339 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  569 Пољопривредно земљиште 11383 обрадиво земљиште 0.07 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  570 Пољопривредно земљиште 11384 обрадиво земљиште 680197 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  571 Пољопривредно земљиште 11387 обрадиво земљиште 0984 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  572 Пољопривредно земљиште 11388 обрадиво земљиште 0072 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела18.мар.2010.
  Opis tereta: хипотека за кредит од 430.000.000,оо РСД у корист Развојног фонда АП Војводине
  573 Пољопривредно земљиште 11389 обрадиво земљиште 55537 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  574 Пољопривредно земљиште 2665/1 обрадиво земљиште 28356 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  575 Пољопривредно земљиште 2657/2 обрадиво земљиште 19059 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  576 Пољопривредно земљиште 5257 обрадиво земљиште 64942 Пољопривредно земљиште сусвојина приватна 64942/ 174907 дела
  Opis tereta: /
  577 Пољопривредно земљиште 3959 обрадиво земљиште 151801 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  578 Пољопривредно земљиште 3981 обрадиво земљиште 173482 Пољопривредно земљиште својина приватна 1 / 1 дела
  Opis tereta: /
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Објекти на сточарству 6288-6293 102 фарма 4,458.00 4,458.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  2 Управна зграда Бачка 6288 1013 управна зграда и шупе 1,758.00 1,758.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  3 Машинска радионица са припадајућим објектима 9256 104 радионица 2,231.00 2,231.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  4 Радна заједница -управна зграда 1707 105 управна зграда и шупе 1,237.00 1,237.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  5 Економија Телечка 9059 1011 стаје и управна зграда 4,898.00 4,898.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  6 Управна зграда Млекар 9,903 1012 управна зграда и магацини 495.00 495.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  7 Старе зграде на Млекару-порушене 9493 1012 порушено
  8 Силос и сушара 4135 103 силос и сушара 2,153.00 2,153.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  9 Економија Вепровац 11265 11354 1014 економија и црпна станица 1,692.00 1,692.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  10 Ловћен сала и станови 874 1052-1057 пословна зграда и стан 849.00 849.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  11 Циглана 4006 7752 7753 1054 циглана,управ. Згара и стан 213.00 213.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  12 Објекти код бензинске станице 837 1055 управна зграда ,помоћ. Зграде 568.00 568.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  13 Пољопривредна апотека 503 1056 прод. И помоћне зграде 1,288.00 1,288.00 од чврстог материјала својина приватна 100%13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  14 Објекти код Крамера 1677 1058 станови од чврстог материјала вланици 3/4 приватна 75%
  Опис терета: без терета
  15 Стамбена зграда 7369 1059 стамбена зграда 509.00 509.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  16 Зграда старе мешаоне 1666 102 није у функцији 555.00 555.00 од чврстог материјала својина заједничка 13.јул.2007.
  Опис терета: хипотека И реда Металс банка,заложне изјаве АИК банка и Развојни фонд АПВ
  17 Магацин код жељезничке станице 59 103 није у функцији 672.00 672.00 од чврстог материјала својина приватна 100%
  Опис терета: без терета
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове
  Не поседује се опрема на силосу која би спречила емисију прашине и честица у атмосферу приликом елевирања и сушења зрнастих роба.На сточарству,фарми свиња не постоје затворене бетонске лагуне за одлагање осоке.

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Меркантилна пшеница3.592 т4.038 т
  Семенска пшеница1.079 т2.807 т
  Меркантилни јечам озими683 т1.637 т
  Меркантилна соја758 т1.403 т
  Меркантилни сунцокрет1.111 т1.437 т
  Шећерна репа -корен18.258 т12.629 т
  Меркантилни кукуруз4.228 т9.707 т
  Семенски кукуруз228 т569 т
  Кукуруз шећерац877 т/
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Меркантилна пшеница50.087,00 RSD54.578,00 RSD
  Семенска пшеница14.367,00 RSD31.295,00 RSD
  Меркантилни јечам озими8.956,00 RSD20.599,00 RSD
  Меркантилна соја26.947,00 RSD37.011,00 RSD
  Меркантилни сунцокрет28.344,00 RSD24.825,00 RSD
  Шећерна репа -корен39.736,00 RSD67.406,00 RSD
  Меркантилни кукуруз30.760,00 RSD118.808,00 RSD
  Семенски кукуруз12.460,00 RSD13.664,00 RSD
  Кукуруз шећерац11.404,00 RSD/

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %99,00 %
  Страно тржиште/1,00 %
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја97,00 %
  Велепродаја3,00 %
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='819' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 115
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 115
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 57.600,00 RSD 41.309,00 RSD
  2013 44.513,00 RSD 63.500,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Добри природни услови,традиција у пољопривредној производњи,едафски услови као што су обрадиво земљиште доброг квалитета,велике количине биомасе у производњи,не загађеност земљишта и вода досадашњом употребом ђубрива и пестицида,стартешка географска позиција,велики потенција за извоз пољоп. произв.

  Недостаци

  Ектстремне климатске појаве последњих година као што су суша или град,слаба заступљеност сточарства у укупној производњи,не довољна подршка развоју пољопривреде од стране државе,претежно старија полулација у месту.

  Шансе

  Интезивирање сточарске производње,развој органских производа,већа продуктивност уз нове технологије,производња енергије из обновљивих извора биомасе односно жетвених остатака,пораст тражње за производима са посебним ознакама квалитета.

  Опасности

  Ограничење пласмана односно слаба домицилна платежна способност,ограничење извоза,односно не стимулисање увоза,све већа зависност од увозних сировина за пољоп. производњу,као и миграција млађе популације у градове уз промену гране делатности.

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина64.63024.41681.138
  Потразивања104.17956.218119.760
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани1.0001.8507.650
  Залихе108.474157.428175.848
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР2.4981.8772.407
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина280.781241.789386.803
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства1.324.7491.330.3384.451.963
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина1.324.7491.330.3384.451.963
  Губитак изнад висине капитала0122.5320
  Укупна актива1.605.5301.694.6594.838.766
  Ванбилансна актива843.406384.4950
  Добављаци (Обавезе из пословања)163.512174.115172.366
  Краткороцне финансијске обавезе423.593589.343590.473
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода37.73751.71954.776
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР369.037553.726617.754
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе993.8791.368.9031.435.369
  Дугороцни кредити420.529257.973258.873
  Одлозене пореске обавезе14.53133.00733.956
  Остале дугороцне обавезе39.86233.09216.687
  Укупно дугороцне обавезе460.391291.065275.560
  Дугороцна резервисања1.6841.6841.684
  Укупна дугороцна резервисања1.455.9541.661.6521.712.613
  Основни капитал486.274486.274486.274
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве677.231676.2343.784.848
  Нераспоредјена добит00106.128
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак1.028.4601.162.5081.285.053
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал135.04503.092.197
  Укупна пасива1.605.5301.694.6594.838.766
  Ванбилансна пасива843.406384.4950
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје549.543528.378901.129
  Приходи од активирања уцинака и робе9.71215.28813.882
  Повецање вредности залиха уцинака36.37739.2260
  Смањење вредности залиха уцинака0035.224
  Остали пословни приходи32.09133.22614.046
  Пословни приходи627.723616.118893.833
  Набавна вредност продате робе36.03358.461261.238
  Троскови материјала224.982219.751227.981
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи105.430146.003129.637
  Троскови амортизације8.07016.42517.729
  Остали пословни расходи36.84739.60952.530
  Пословни расходи411.362480.249689.115
  Пословни добитак/губитак216.361135.869204.718
  Финансијски приходи10.63212.40326.725
  Финансијски расходи216.268319.488100.334
  Остали приходи21.68925.6793.930
  Остали расходи137.28489.63430.344
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00104.695
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља4.5323.854160
  Добитак/Губитак пре опорез00104.535
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода018.4760
  Одлозени порески приходи периода001.593
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак00106.128
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе1.455.9541.661.6521.712.613
 •