•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Пшеница4.343 кг5.345 кг
  Озими јечам1.636 кг2.577 кг
  Сунцокрет1.360 кг1.802 кг
  Соја218 кг305 кг
  Шећерна репа17.914 кг19.050 кг
  Меркантилни кукуруз1.703 кг2.421 кг
  Меркантилни кукуруз-тренч силос/2.416 кг
  Семенски кукуруз62 кг211 кг
  Вишња95 кг220 кг
  Шљива35 кг195 кг
  Товне свиње662 кг698 кг
  Шкарт крмаче35 кг36 кг
  Прасад кавези/8 кг
  Товне свиње-лаки/20 кг

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  Нови силос тона 18000 1500050,00%50,00%
  Подна складишта тона 7500 750020,00%20,00%
  Тренч силос тона 4500 50000,00%70,00%
  Сушара ИВСК 2x12 тона 2x12 т/ч 2x10 т/ч30,00%40,00%
  Мешаона сточне хране тона 10 т/ч 7 т/ч30,00%30,00%
  Млин чекићар И тона 4 т/ч 4 т/ч30,00%30,00%
  Млин чекићар ИИ тона 4 т/ч 4 т/ч30,00%30,00%
  Млин чекићар ПСА 160т тона 45 т/ч 35 т/ч0,00%0,00%
  Трактор ЈД 8320-И комад 185,9 кw 185,9 кw90,00%90,00%
  Трактор ЈД 8320-ИИ комад 185,9 кw 185,9 кw80,00%80,00%
  Комбајн ЈД ЦТС9780и комад 243.4 кw 243.4 кw85,00%85,00%
  Комбајн ЈД ЦТС9780хм комад 243.4 кw 243.4 кw75,00%75,00%
  Комбајн ЈД ЦТС9780 комад 243.4 кw 243.4 кw65,00%65,00%
  Трактор МТЗ 1025 Комада 4 77.2 кw 77.2 кw80,00%80,00%
  Трактор МТЗ 820 Комада 2 60 кw 60 кw70,00%70,00%
  Трактор МТЗ 82 Комада 5 60 кw 60 кw60,00%60,00%
  Трактор ИМТ 539 Комада 10 28.5 кw 28.5 кw40,00%40,00%
  Утоварач УЛТ 160 Ц Комад 177.6 кс 177.6 кс60,00%60,00%
  Камион Ивецо 190.36 ттс са приколицом Комад 265 кw 265 кw55,00%55,00%
  Трактор ЈД 6630 Комада 2 80,00%85,00%
  Трактор ЈД 5110 Комад 80,00%85,00%
  Трактор МТЗ 1221 Комад 80,00%85,00%
  Напомена: 0,00%0,00%
  Годишњи број планираних часова рада 0,00%0,00%
  Трактор ЈД 8320 -2300 МЧ 0,00%0,00%
  Трактор МТЗ 1025 -1000 МЧ 0,00%0,00%
  Трактор МТЗ 820 -800 МЧ 0,00%0,00%
  Трактор МТЗ 82 -700 МЧ 0,00%0,00%
  Трактор ИМТ 539 -400 МЧ 0,00%0,00%
  Утоварач УЛТ160 Ц -1400 МЧ 0,00%0,00%
  Комбајн ЈД ЦТС9780 -400МЧ 0,00%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=3428 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 КО А.С - Воцњак 25,5 ха Т-3 Т-4 Т-5 910 Воцњак 1 2 3 1,571,424.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  2 КО А.С - Т-3 911 Њива 4 174,210.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  3 КО А.С - Т-9 920 Њива 1 823,877.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  4 КО А.С - Т-12 923 Њива 1 1,129,250.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  5 КО А.С - Т-20 1060 Њива 1 409,806.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  6 КО А.С - Т-19 1061 Њива 1 2 3 1,020,237.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  7 КО А.С - Т-23 1064 Њива 1 2 3 1,036,107.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  8 КО А.С - део Т-35 1768/1 Њива 2 3 613,183.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара
  9 КО А.С - Т-42 1772 Њива 3 362,835.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна 1 1
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  10 КО А.С - Т-7 905 Њива 2 3 4 1,032,921.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  11 КО А.С - Т-6 907 Њива 3 4 885,786.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  12 КО А.С - Т-1 912 Њива 3 4 874,288.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  13 КО А.С - Т-2 913 Њива 1 2 3 4 1,172,403.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  14 КО А.С - Т-18 и део Т-19 915 Њива 1 2 3 4 1,205,416.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  15 КО А.С - Т-8 917 Њива 1 2 3 1,010,745.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  16 КО А.С - Т-10 919 Њива 2 1,213,456.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  17 КО А.С - Т-11 924 Њива 2 1,602,144.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  18 КО А.С - Т-21 1067 Њива 1 1,021,822.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  19 КО А.С. - део Т-29 1511/2 Њива 3 699,459.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  20 КО А.С - Т-25 1513 Њива 2 3 1,590,798.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  21 КО А.С - Т-27 и део Т-29 1704 Њива 2 3 1,787,477.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  22 КО А.С - Т-33 1765/1 Њива 2 837,058.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  23 КО А.С - Т-31 1766/1 Њива 2 755,086.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  24 КО А.С - Т-32 1766/2 Њива 2 3 1,625,082.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  25 КО А.С - Т-37 1767 Њива 2 1,549,476.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  26 КО А.С - Т-35 1768/2 Њива 2 504,300.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  27 КО А.С - Т-31 1780 Њива 2 3 682,671.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  28 КО Цонопља - Т-55 2728 Њива 2 3 1,386,295.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  29 КО Цонопља - део Т-62 2818 Њива 2 3 1,152,056.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  30 КО Цонопља - Т-70 2824 Њива 3 1,139,888.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  31 КО Цонопља - део Т-62 2844 Њива 3 835,247.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  32 КО Цонопља - Т-60 2846 Њива 2 3 768,741.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  33 КО Цонопља - део Т-64 2847 Њива 2 3 780,881.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  34 КО Цонопља - део Т-64 2849 Њива 2 1,173,386.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  35 КО Цонопља - Т-69 Т-67 2901 Њива 3 276,026.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  36 КО Цонопља - Т-65 2926 Њива 2 323,263.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрyавна
  37 КО А.Сантиц - остало пољ.з. (прив) 343,819.00 Пољопривредно земљисте Својина Дрзавна
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  38 КО А.Сантиц - остало пољ.з. (дрз) 562,441.00 Пољопривредно земљисте Закуп Приватна
  39 КО А.Сантиц - земљисте у грађ.под. 275,942.00 Земљисте у грађевинском подруцју Својина Приватна
  Opis tereta: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  40 КО Цонопља - пољ.з (прив) 540,419.00 Пољопривредно земљисте Својина Приватна
  41 КО Цонопља - пољ.з (дрз) 906,331.00 Пољопривредно земљисте Закуп Дрзавна
  42 КО Пацир - грађ.з. изван грађ.под. 166,778.00 Грађевинско земљисте изван грађевинског подруцја Својина
  43 КО Станисиц - земљисте у грађ.под. 684.00 Земљисте у грађевинском подруцју Својина
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Кооперација - КО А.С. 178 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Земљисте под зградом-објектом 2,722.00 2,722.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  2 Зграда Дирекције - КО А.С. 329 1 2 3 4 Земљисте под зградом-објектом 488.00 488.00 Управна зграда Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  3 Клаоница - КО А.С. 456 1 2 3 4 Земљисте под зградом-објектом 509.00 509.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  4 Мас.радионица + силос - КО А.С 678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Земљисте под зградом-објектом 4,179.00 4,179.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист НЛБ банке - кредит у износу од 278.09965 евра И гаранције од 8.888.000,00 динара И хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 динара
  5 Ресторан, месара, централа КО А.С. 683/1 1 2 3 Земљисте под зградом-објектом 1,229.00 1,229.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара
  6 Фарма свиња Север - КО А.С. 921 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Земљисте под зградом-објектом 5,476.00 5,476.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Пореске управе - репрограм пореског дуга 62.587.173,96 И хипотека у корист Развојне банке Војводине, кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000 динара
  7 Фарма свиња Тест - КО Цон. 2704 1 2 3 4 5 6 Земљисте под зградом-објектом 2,416.00 2,416.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотеке у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара
  8 Стара фарма говеда - КО Цон. 2706, 2707 1 2 3 4 5 6 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Земљисте под зградом-објектом 6,993.00 6,993.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Војвођанске банке - кредит 10.000.000,00
  9 Фарма свиња 9.мај КО Цон. 2829, 2841 1 2 3 4 5 6 7 8 + 6 7 8 9 10 11 12 13 Земљисте под зградом-објектом 10,517.00 10,517.00 Зграда пољопривреде Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Пореске управе - репрограм пореског дуга 21.540.794,12 динара и 19.746.934,12 динара И хипотека у корист Интеса леасинг дуговање - вредност хипотеке 180.028,32 евра
  10 Кастел Фернбах КО Цон. 2905 1 2 3 4 5 Земљисте под зградом-објектом 1,482.00 1,482.00 Културно-историјски објекат Својина Приватна 1 1
  11 Остали објекти КО А.Сантиц 12,858.00 12,858.00 Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист Развојног фонда Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И У току упис хипотеке у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара на парцели 2701 - део старог говедарства
  12 Остали објекти КО Цонопља 18,166.00 18,166.00 Својина Приватна 1 1
  13 Објекти КО Пацир 11,862.00 11,862.00 Својина Приватна 1 1
  Опис терета: Хипотека у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара на парцели бр. 2927 - Стара фарма свиња
  14 Објекти КО Станисиц 58.00 58.00 Својина Приватна 1 1
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове
  Потребно је ангажовање стручног лица из облати еколошке заштите које би ускладило тренутно стање у предузећу са позитивноправним прописима из ове области.

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Пшеница4.992 кг5.667 кг
  Озими јечам1.525 кг2.152 кг
  Сунцокрет1.450 кг1.799 кг
  Соја215 кг304 кг
  Шећерна репа17.914 кг19.050 кг
  Меркантилни кукуруз2.749 кг2.654 кг
  Меркантилни кукуруз-тренч силос//
  Семенски кукуруз61 кг211 кг
  Вишња95 кг220 кг
  Шљива32 кг195 кг
  Товне свиње662 кг697 кг
  Шкарт крмаче35 кг36 кг
  Прасад кавези/8 кг
  Товне свиње-лаки/20 кг
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Пшеница130.333,00 RSD110.185,00 RSD
  Озими јечам36.939,00 RSD46.583,00 RSD
  Сунцокрет79.921,00 RSD47.115,00 RSD
  Соја14.812,00 RSD13.705,00 RSD
  Шећерна репа74.947,00 RSD89.534,00 RSD
  Меркантилни кукуруз52.694,00 RSD44.316,00 RSD
  Меркантилни кукуруз-тренч силос//
  Семенски кукуруз6.070,00 RSD26.693,00 RSD
  Вишња10.476,00 RSD13.172,00 RSD
  Шљива777,00 RSD2.039,00 RSD
  Товне свиње115.467,00 RSD121.383,00 RSD
  Шкарт крмаче4.979,00 RSD5.028,00 RSD
  Прасад кавези/1.825,00 RSD
  Товне свиње-лаки/2.996,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја90,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници10,00 %

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='3428' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 208
  Плаћено одсуство 9
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 217
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 38.638,00 RSD 28.024,00 RSD
  2013 43.179,00 RSD 31.353,00 RSD

  SWOT Анализа

  Шансе

  Извозни потенцијал, потенцијал за увођење нових производа у биљној и стоцарској производњи, отпис дуга према дрзавним повериоцима, могуцност закупа дрзавног пољопривредног земљиста

  Опасности

  Неповољне климатске прилике (суса, град), осцилације кретања цена пољопривредних производа, нестабилност цена репроматеријала, губитак дрзавног пољопривредног земљиста

  Предности

  Повољна географска локација, директан приступ сировинама и купцима, солидни приноси у биљној производњи, висок квалитет пољопривредних производа, дуга традиција, струцно познавање пољопривредне технологије, сирока база купаца и развијени дугороцни односи с њима, диверсификована структура добављаца, развијена дистрибутивна мреза, знацајни складисни капацитети,

  Недостаци

  Нису уведени ИСО и ХАЦЦП стандарди, недовољно искорисцени капацитети, низак степен финализације процеса у производњи, отезан приступ кредитима, застарела и недовољна механизација, спор обрт у примарној производњи, релативно мала поврсина сопственог пољопривредног земљиста, недостатак дрзавних субвенција у пољопривреди за правна лица

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина5401.0240
  Потразивања100.74451.9830
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани27.41015.1730
  Залихе225.887214.6830
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР49.64551.5870
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина404.226334.4500
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања2161900
  Основна средства817.331885.1070
  Дугороцни финансијски пласмани11.24412.3540
  Стална имовина828.791897.6510
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива1.233.0171.232.1010
  Ванбилансна актива92.04042.1700
  Добављаци (Обавезе из пословања)430.861438.7430
  Краткороцне финансијске обавезе283.292360.5140
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода15.61216.5310
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР228.016320.4200
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе957.7811.136.2080
  Дугороцни кредити90.18712.6350
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе33.37131.6560
  Укупно дугороцне обавезе123.55844.2910
  Дугороцна резервисања2.4351.0560
  Укупна дугороцна резервисања1.083.7741.181.5550
  Основни капитал420.275420.2750
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве8538530
  Ревалоризационе резерве133.231133.1040
  Нераспоредјена добит11.1975.5380
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак416.313509.2240
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал149.24350.5460
  Укупна пасива1.233.0171.232.1010
  Ванбилансна пасива92.04042.1700
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје629.143600.0250
  Приходи од активирања уцинака и робе59.89170.4680
  Повецање вредности залиха уцинака12.86418.1240
  Смањење вредности залиха уцинака2.53339.5070
  Остали пословни приходи17.0568.8340
  Пословни приходи716.421657.9440
  Набавна вредност продате робе77.41860.8330
  Троскови материјала366.760369.0130
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи120.122165.8010
  Троскови амортизације22.39724.0360
  Остали пословни расходи61.28963.2020
  Пословни расходи647.986682.8850
  Пословни добитак/губитак68.43500
  Финансијски приходи3804860
  Финансијски расходи56.94285.0820
  Остали приходи26.93183.6910
  Остали расходи33.74872.7890
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања5.05600
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез5.05600
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак5.05600
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе1.083.7741.181.5550
 •