Агробачка АД

Агробачка АД
Бач

Пун назив: Акционарско друштво Агробачка, Бач
Краћи назив: Агробачка АД
Правни статус: АД
Делатност: Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
Матични број: 08155968
Величина: Мало
Број запослених: 1
Заступник: Поповић Златомир

Галерија

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ