Agrobačka AD

Agrobačka AD
Бач

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за стечај) именована за стечајног управника;
Пун назив: Akcionarsko društvo Agrobačka, Bač
Краћи назив: Agrobačka AD
Правни статус: АД
Делатност: Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
Матични број: 08155968
Величина: Мало
Заступник:

Стечај

Галерија

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ