• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  немамо -
  немамо -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Шећерна репа2.344 т2.849 т
  соја меркантилна261 т141 т
  Соја семенска35 т/
  Боранија169 т/
  Кукуруз меркантилни298 т710 т
  Кукуруз семенски41 т/
  Озими јечам258 т192 т
  Пшеница меркантилна250 т376 т
  Луцерка/1.048 т

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  Мешаона сточне хране т/ц 4 30,00%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=1417 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Чупеља 1294 4 02895 пољопривредно земљиште државна својина 29606/124026
  Opis tereta: НЛБ банка
  2 Сиплак 7439 2 441999 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  3 Сиплак 7439 3 1034364 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  4 Сиплак 7439 4 68853 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  5 Сиплак 7440 3 06091 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  6 Сиплак 7441/1 2 352092 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  7 Сиплак 7441/1 3 1024551 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  8 Сиплак 7442/1 3 74961 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  9 Сиплак 7448 2 09720 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  10 Суљковача 4901 3 08605 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  11 Пецељ 7606 2 22815 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  12 Пецељ 7606 3 25290 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  13 Пецељ 7607 3 00630 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  14 Пецељ 7608 3 01600 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  15 Суљковача 4910 3 13488 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  16 Шумске парцеле 7273 4 12107 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  17 Шумске парцеле 7273 5 03351 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  18 Пецељ 7573 2 14907 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  19 Моргаш 7953 4 543340 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  20 Моргаш 7954 3 81896 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  21 Моргаш 7955 1 00582 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  22 Бело поље 2945 3 271279 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  23 Бело поље 2945 4 109667 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  24 Бело поље 2954 4 591270 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  25 Бело поље 2954 5 196563 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  26 Бело поље 2959 3 237117 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  27 Бело поље 2946 3 129615 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  28 Бело поље 2946 4 232982 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  29 Бело поље 2953 4 528310 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  30 Бело поље 2947 2 05212 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  31 Бело поље 2947 3 117370 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  32 Бело поље 2947 4 151543 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  33 Бело поље 2948 3 00462 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  34 Бело поље 2949 3 75898 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  35 Бело поље 2951 4 273004 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  36 Бело поље 2951 5 69799 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  37 Бело поље 2952 3 167316 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  38 Бело поље 3045 3 92280 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  39 Бело поље 3046 4 676482 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  40 Бело поље 3047 4 03134 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  41 Бело поље 3048 3 10825 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  42 Бело поље 3049 3 113800 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  43 Бело поље 3052 3 00973 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  44 Бело поље 3053 3 23753 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  45 Бело поље 3055 3 15474 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  46 Бело поље 3056 3 09814 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  47 Бело поље 3058 3 07391 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  48 Бело поље 3069 3 07551 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  49 Бело поље 3070 3 02795 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  50 Бело поље 3065 3 52675 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  51 Бело поље 3066 3 01044 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  52 Бело поље 3067 3 09140 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  53 Бело поље 3063 3 53348 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  54 Бело поље 3060 3 71629 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  55 Бело поље 3057 5 17517 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  56 Бело поље 3050 3 01586 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  57 Бело поље 3051 4 495015 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  58 Бело поље 3064 4 74190 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  59 Бело поље 3064 5 268686 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  60 Бело поље 3068 5 193713 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  61 Бело поље 3176 5 04521 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  62 Бело поље 3176 6 04392 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  63 Бело поље 3176 7 00724 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  64 Бело поље 3198 4 04695 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  65 Бело поље 3198 6 01080 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  66 Тршчаник 3545 4 64487 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  67 Тршчаник 3545 5 60727 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  68 Тршчаник 3546 5 04767 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  69 Тршчаник 3548 5 10611 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  70 Тршчаник 3549 5 224734 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  71 Тршчаник 3552 5 02462 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  72 Тршчаник 3553 5 404488 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  73 Тршчаник 3553 5 45514 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  74 Тршчаник 3555 5 32600 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  75 Тршчаник 3556 5 38891 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  76 Тршчаник 3558 4 13668 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  77 Тршчаник 3560 5 01107 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  78 Тршчаник 3577 3 126718 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  79 Тршчаник 3584 3 25775 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  80 Тршчаник 3585 3 71090 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  81 Тршчаник 3587 4 155736 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  82 Тршчаник 3587 5 160386 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  83 Тршчаник 3588 3 05884 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  84 Тршчаник 3589 2 08842 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  85 Тршчаник 3589 3 10657 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  86 Тршчаник 3574 4 161419 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  87 Тршчаник 3574 5 27251 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  88 Тршчаник 3576 3 95902 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  89 Тршчаник 3579 3 06232 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  90 Тршчаник 3580 5 20373 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  91 Тршчаник 3581 2 02123 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  92 Тршчаник 3581 3 30841 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  93 Тршчаник 3582 3 17009 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  94 Тршчаник 3565 5 72474 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  95 Тршчаник 3568 3 70426 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  96 Тршчаник 3570 4 91714 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  97 Тршчаник 3570 5 175217 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  98 Тршчаник 3571 3 01597 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  99 Тршчаник 3573 3 09590 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  100 Тршчаник 3591 3 07024 пољопривредно земљиште државна својина 26713/346993
  Opis tereta: НЛБ банка
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Бач 1049/1 755 755 зграда прехрамбене индустрије државна својина
  Опис терета: нлб банка
  2 Бач 1049/1 741 741 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  3 Бач 1049/1 163 163 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  4 Бач 1049/1 988 988 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  5 Бач 1049/1 110 110 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  6 Бач 1049/1 1083 1083 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  7 Бач 1049/1 1272 1272 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  8 Бач 1049/1 451 451 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  9 Бач 1049/1 36 36 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  10 Бач 1049/1 218 218 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  11 Бач 1049/1 9 9 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  12 Бач 1049/1 6 6 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  13 Бач 1049/1 6 6 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  14 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  15 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  16 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  17 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  18 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  19 Бач 1049/1 53 53 силос државна својина
  Опис терета: нлб банка
  20 Бач 1049/1 36 36 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  21 Бач 1049/1 183 183 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  22 Бач 1049/1 10 10 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  23 Бач 2233 655 655 зграда техничких услуга државна својина
  Опис терета: нлб банка
  24 Бач 2233 318 318 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  25 Бач 2233 435 435 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  26 Бач 2233 95 95 зграда техничких услуга државна својина
  Опис терета: нлб банка
  27 Бач 2233 90 90 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  28 Бач 3559 501 501 зграда за коју није утврђена делатност државна својина
  Опис терета: нлб банка
  29 Бач 3559 169 169 зграда за коју није утврђена делатност државна својина
  Опис терета: нлб банка
  30 Бач 3559 180 180 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  31 Бач 3559 709 709 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  32 Бач 3559 520 520 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  33 Бач 3559 617 617 стамбена зграда за колективно становање државна својина
  Опис терета: нлб банка
  34 Бач 3559 546 546 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  35 Бач 3559 366 366 стамбена зграда за колективно становање државна својина
  Опис терета: нлб банка
  36 Бач 7888 37 37 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  37 Бач 7888 806 806 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  38 Бач 7888 806 806 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  39 Бач 7888 806 806 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  40 Бач 7888 806 806 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  41 Бач 7888 806 806 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  42 Бач 7888 170 170 стамбена зграда за колективно становање државна својина
  Опис терета: нлб банка
  43 Бач 7888 396 396 пословна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  44 Бач 7888 24 24 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  45 Бач 4890 531 531 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  46 Бач 4890 14 14 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  47 Бач 4890 266 266 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  48 Бач 4890 270 270 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  49 Бач 4890 78 78 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  50 Бач 4890 290 290 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  51 Бач 4890 615 615 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  52 Бач 4890 33 33 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  53 Бач 4890 402 402 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  54 Бач 4890 332 332 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  55 Бач 7440 199 199 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  56 Бач 7440 98 98 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  57 Бач 7886 150 150 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  58 Бач 7886 543 543 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  59 Бач 7886 238 238 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  60 Бач 7886 91 91 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  61 Бач 7886 91 91 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  62 Бач 7886 91 91 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  63 Бач 7886 91 91 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  64 Бач 7886 240 240 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  65 Бач 7886 168 168 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  66 Бач 7886 241 241 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  67 Бач 7886 239 239 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  68 Бач 7886 168 168 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  69 Бач 7886 238 238 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  70 Бач 7886 168 168 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  71 Бач 7886 19 19 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  72 Бач 7887 22 22 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  73 Бач 7891 24 24 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  74 Бач 457 494 494 за производњу сточне хране државна својина
  Опис терета: нлб банка
  75 Бач 457 444 444 за производњу сточне хране државна својина
  Опис терета: нлб банка
  76 Бач 457 249 249 помоћна зграда државна својина
  Опис терета: нлб банка
  77 Бач 707 412 412 зграда пословних услуга државна својина
  Опис терета: нлб банка
  78 Бач 707 516 516 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  79 Бач 707 362 362 зграда пословних услуга државна својина
  Опис терета: нлб банка
  80 Бач 707 379 379 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  81 Бач 707 188 188 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  82 Бач 707 136 136 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  83 Бач 707 67 67 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  84 Бач 707 26 26 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  85 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  86 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  87 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  88 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  89 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  90 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  91 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  92 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  93 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  94 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  95 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  96 Плавна 2340/9 646 646 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  97 Бачко Ново Село 817 420 420 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  98 Бачко Ново Село 817 23 23 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  99 Бачко Ново Село 817 78 78 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  100 Бачко Ново Село 817 104 104 зграда пољопривреде државна својина
  Опис терета: нлб банка
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Пшеница меркантилна250 т376 т
  Шећерна репа2.344 т2.849 т
  Кукуруз меркантилни184 т710 т
  Јечам озими258 т192 т
  Кукуруз семенски41 т/
  Соја семенска35 т/
  Боранија169 т/
  Соја меркантилна261 т141 т
  Луцерка/1.048 т
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Пшеница меркантилна6.562,00 RSD6.582,00 RSD
  Шећерна репа11.096,00 RSD10.769,00 RSD
  Кукуруз меркантилни4.508,00 RSD10.314,00 RSD
  Јечам озими6.053,00 RSD4.001,00 RSD
  Кукуруз семенски3.275,00 RSD/
  Соја семенска2.271,00 RSD/
  Боранија3.414,00 RSD/
  Соја меркантилна16.950,00 RSD6.581,00 RSD
  Луцерка/11.614,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја100,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='1417' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 11
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 9
  Ukupan broj zaposlenih 20
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 55.291,00 RSD 33.761,00 RSD
  2013 47.843,00 RSD 34.570,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  традиционално пољопривредно подручје и солидан обрадиви посед земљишта, обезбеђено сопствено складиштење производа, искусан и способан кадар за пољопривредну производњу

  Шансе

  проширење производње и повећање поседа, ревитализација млина

  Недостаци

  оптерећеност дуговима из ранијег периода, недостатак механизације,

  Опасности

  могућност блокаде по радним споровима, негативан исход спорова око земљишта,

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина3.494584220
  Потразивања14.4226.0417.343
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе14.71925.75822.259
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР595941.247
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина32.69432.97731.069
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања01713
  Основна средства271.112270.8511.014.755
  Дугороцни финансијски пласмани706704694
  Стална имовина271.818271.5721.015.462
  Губитак изнад висине капитала156.320162.2010
  Укупна актива460.832466.7501.046.531
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)224.682227.930181.318
  Краткороцне финансијске обавезе37.88045.06749.567
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода40.79538.10842.581
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР39.23543.81741.663
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе342.592354.922315.129
  Дугороцни кредити10.7244.562234
  Одлозене пореске обавезе35321731.398
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе10.7244.562234
  Дугороцна резервисања107.163107.049312.896
  Укупна дугороцна резервисања460.479466.533628.259
  Основни капитал336.964336.964336.964
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве00638.464
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак336.964336.964588.554
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал00386.874
  Укупна пасива460.832466.7501.046.531
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје42.14367.52561.138
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака013.4170
  Смањење вредности залиха уцинака68501.172
  Остали пословни приходи000
  Пословни приходи41.45880.94259.966
  Набавна вредност продате робе8.5953.3444.571
  Троскови материјала11.01935.62929.031
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи17.53022.90222.265
  Троскови амортизације7.1146.229213.212
  Остали пословни расходи24.10226.76036.612
  Пословни расходи68.36094.864305.691
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи52193
  Финансијски расходи3.7128.5855.329
  Остали приходи8.05320.94685.053
  Остали расходи4.3184.6754.879
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода80813681.489
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе460.479466.533628.259
 •