Agrobačka AD

Agrobačka AD
Бач

Решење о банкротству;
Пун назив: Akcionarsko društvo Agrobačka, Bač
Краћи назив: Agrobačka AD
Правни статус: АД
Делатност: Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
Матични број: 08155968
Величина: Мало
Заступник:

Стечај

Галерија

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ