Одлука о поништавању поступка продаје капитала привредног друштва "Телеком Србија" а.д. Београд

Одлука о поништавању поступка продаје капитала привредног друштва "Телеком Србија" а.д. Београд

На основу члана 9. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01,135/04, 30/10, 115/14 и 89/15 - др. закон), члана 25. став 1. Уредбе о условима, начину и ...

11. дец. 2015.
Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД НОВИ САД
29. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД НОВИ САД

Шифра поступка: JP 158/15

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације АД ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ, ТРСТЕНИК
29. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације АД ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ, ТРСТЕНИК

Шифра поступка: JP 150/15

Јавни позив за МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО
28. окт. 2015.

Јавни позив за МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

Шифра продаје: JP 170/15

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда
28. окт. 2015.

ПТТ – УГОСТИТЕЉСТВО доо, у стечају оглашава позив за достављање понуда

за закуп имовине стечајног дужника

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, Сремска Митровица
28. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, Сремска Митровица

Шифра поступка: JP 155/15

27. окт. 2015.

Продат део имовине предузећа ИРИС у стечају

Дана 27 . 10 .201 5. године , у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног  дужника, методом Јавног ...

26. окт. 2015.

Продат део имовине AД "Минмодел" у стечају, из Ниша

Дана 26.10.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом Јавног надметањa, и то: ...

26. окт. 2015.

Неуспешна продаја дела имовине ДП "Еко-храна" у стечају, Бољевац

Дана 26.10.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију - Центра за стечај, одржана је продаја имовине ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају, Бољевaц, улица Ивка ...

Јавни позив за предузеће ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА
24. окт. 2015.

Јавни позив за предузеће ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА

Шифра поступка: JP 168/15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ