Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
13. јун. 2015.

ИМК 29 НОВЕМБАР АД, у стечају оглашава продају имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

На основу Решења стечајног судије Трговинског (сада Привредног) суда у Суботици Посл. Бр. Ст. 50/2010 веза са 12/2009 од 02.09.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. ...

11. јун. 2015.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 4-03/15

На основу члана 55. 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12) Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

11. јун. 2015.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 2-03/15

На основу члана 55. 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12) Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

11. јун. 2015.

Одржано предавање Агенције за борбу против корупције

Представници Агенције за борбу против корупције одржали су у просторијама Агенције за приватизацију предавање посвећено актуелним питањима у примени Закона о ...

10. јун. 2015.

Продата покретна и непокретна имовина предузећа АД за прераду и промет стакла „КРИСТАЛ" у стечају, Крушевац

Дана 22.05.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, у просторијама предузећа «Југокомерц Трговина» ад у стечају - у Крушевцу, ...

10. јун. 2015.

Продата непокретна имовина предузећа ХК Вискоза АД – ДОО „СВИЛА" у стечају, Лозница

Дана 10.06.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ХК Вискоза АД - ДОО ...

09. јун. 2015.

Саопштење Агенције за приватизацију у вези приватизације медија

Агенција за приватизацију, данас је дописом позвала све медије из члана 142. Закона о јавном информисању и медијима да најкасније до 19.јуна ове године доставе ...

09. јун. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

09. јун. 2015.

Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу ...

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду