Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Бео

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Бео

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

01. сеп. 2017.
Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „АГРОЖИВ" АД Житиште
28. мар. 2016.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „АГРОЖИВ" АД Житиште

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Aутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје  Железара Смедерево доо Смедерево
04. мар. 2016.

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје Железара Смедерево доо Смедерево

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, брoj 83/14, 46/15 и 112/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости субјекта приватизације „ЛУКА НОВИ САД" АД Нови Сад
29. феб. 2016.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости субјекта приватизације „ЛУКА НОВИ САД" АД Нови Сад

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ ...

19. феб. 2016.

Измену број 2 jавног позива за Хотелско угоститељско предузеће Европа, Сурдулица

  На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама ...

19. феб. 2016.

Измене број 1 jавног позива за Магнохром доо Краљево

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама ...

19. феб. 2016.

Измену број 2 jавног позива за ад „Индустрија Обуће Београд", Београд

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама ...

6 7 8 9 10 11
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива