ПОТПИСАНО ТРИДЕСЕТ ДВА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

ПОТПИСАНО ТРИДЕСЕТ ДВА УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала  тридесет два  Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и ...

12. нов. 2015.
16. окт. 2015.

„ЕЛНОС КОМЕРЦ" БОР, у стечају оглашава четврту продају непокретне имовине

јавним надметањем

ВП „Јужна Морава" АД, у стечају објављује Јавни позив
16. окт. 2015.

ВП „Јужна Морава" АД, у стечају објављује Јавни позив

за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи

Неуспешна продаја имовине Нитекс комерца у стечају
16. окт. 2015.

Неуспешна продаја имовине Нитекс комерца у стечају

У организицији Агенције за приватизацију одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника Нитекс комерц д.о.о, Ниш - у стечају, детаљно описане у огласу који ...

ПОТПИСАНО 7 УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА
15. окт. 2015.

ПОТПИСАНО 7 УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Београд 15.10.2015.

15. окт. 2015.

ЗЗ „МОЛИН", у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, са могућношћу да се, након отварања понуда, понуда побољша

15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 16

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 3

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

15. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-06/13, Партија 1

На основу члана 55, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12)   Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

Јавни позив за „ЈАДРАН", НОВА ГАЈДОБРА
15. окт. 2015.

Јавни позив за „ЈАДРАН", НОВА ГАЈДОБРА

Шифра поступка: JР 164/15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ